Publikované: 02.11.2019

Zákon, potratová tabletka, ženské práva, kresťanské a svetské hodnoty

Doktor nedoktor, gynekológ sem, gynekológ tam, medicínske a gynekologické vzdelanie nezakladá ľudsko-právnu gramotnosť. V článku toho bude k téme interrupcií viac…
Tento je pre ženy, ale nie k MDŽ. Najskôr „strpte“ alebo preskočte prvú časť. Mali by ste ale vedieť aspoň teóriu. Dozviete sa ju len odo mňa. Chýba v náleze ústavného súdu, v diskurze zákonodarcov.
Informácie sú korektné a pravdivé. Zákonodarcovia s nimi nepracovali ani nepracujú, lebo o nich nemajú ani šajn. Pochvaľujú si ale, že je taký liberálny, že nám ho môže závidieť celý svet…
V druhej časti vám ponúkam svoj komentár k relácii Z prvej ruky (30.10.) a mám v ňom pre vás aj relatívne lepšie správy:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1221514

Právo na potrat nie je prirodzené ani umelé základné ľudské, ženské právo. Základným ľudským právom je len v spojení so stavom ohrozenia života matky tehotenstvom alebo počatým plodom. Inak pre ženu a počatý plod v jej maternici platí: „Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť.“
Základným ľudským právom nie je antikoncepcia a potratová tabletka, ale (len!) právom, ak také právo pozná zákon. Nepozná.
Žena má aj právo na svoje reprodukčné zdravie ale nie celkom podľa svojich predstáv, lebo počala ľudský plod a ten nie je jej vlastníctvom; je ním len jej prázdna maternica: oboje by zo zákona malo byť vysvetlené tehotnej žene, pred spísaním žiadosti o potrat v rámci inštitútu dobre informovaného súhlasu.
Že plod nie je vlastníctvom ženy, zákon ani dôvodová správa nezmieňuje a tento fakt nie je a nebude predmetom poučenia a dobre informovaného súhlasu. Je zákonom obchádzaný.
Vlastníkom ľudského plodu ani dieťaťa nie je nik, tobôž tehotná žena, matka, alebo otec, či rodičia. Už vonkoncom nie štát.
Pokusy o také vlastníctvo sú v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.
Právo pozná len pojem otec, matka, rodič, rodina, zákonný opatrovník, adoptívny rodič.
V sporných a nutných prípadoch (rozvod alebo iné) o umiestnení dieťaťa koná súd, ktorý by mal  vo veci rozhodovať len v najlepšom záujme dieťaťa (nie je to tak vždy).
Lebo Charta práv a Dohovor o právach dieťaťa. Vždy.
Okrem toho, aj ľudský plod má práva, aj dedičné právo, ak sa dieťa narodí živé (detto); rozumejte: základné práva plodu, ktorým je právo na život a dôstojné tehotenstvo ženy, potenciálnej matky budúceho dieťaťa; právo slova má mať aj sploditeľ, muž, otec, potenciálny rodič, prípadne najbližšie dôverné okolie.
Právo tehotnej ženy je nadradené právu na život počatého plodu vtedy, ak je tehotenstvom alebo plodom ohrozené zdravie a život tehotnej ženy.
Otázkou je slobodné rozhodnutie ženy zo zákona, ak tehotenstvo nedosiahlo časový limit 12 týžďňov, bez zreteľa na fakt, že žena aj plod sú zdravé. Tehotenstvo ako následok násilného trestného činu, alebo vek tehotnej, je iná káva a má inú ľudsko-právnu a právnu pozíciu, ktorá nie je predmetom témy článku.
Ak je potvrdené, že ľudský plod a tehotná žena sa tešia dobrému zdraviu, a žena žiada o potrat, vtedy: „Houston, Houston, máme problém!“. Je ním spor základného ľudského práva ženy a ľudského plodu. Vtedy plod spravidla ako „slabší“ subjekt ľudských práv a práv „ťahá“ za kratší koniec povrazu Listinou a Ústavou chráneného záujmu. Ak nie je pre potrat splnená táto podmienka, len žiadosť nestačí! Medicínska indikácia pre ukončenie tehotenstva je súčasťou zákona a ostáva nemenná.
Ekonomické, sociálne a iné osobné a neosobné a svojvoľné dôvody ženy nie sú z pohľadu základných ľudských práv a práv kvalifikovanými ľudsko-právnymi dôvodmi pre potrat! Taká dikcia zákona porušuje základné práva počatého plodu. A porušuje (lebo stačí žiadosť do 12. týždňa; čierna diera zákona).
K ekonomickým a sociálnym dôvodom – deti sa rodili v každých časoch. Pozoruhodné je, že v Európe a EÚ, hoc bohatej ekonomicky, klesá pôrodnosť. Niektoré rasy a etniká vykazujú vyššiu (semiti (Arabi), indoázijci (Čína, India, Rómovia) čo má súvis s mentalitou, kultúrou (vyspelosť, vzdelanosť).
Česká ekonómka  www.nextfinance Markéta Šichtařová rodí ako zaostalá Rómka. S manželom majú už šieste dieťa. Dalo by sa to postaviť na ich ekonomické a finančné zázemie, ale nie je to tak, a všetky ženy nemôžu byť ekonómkami a mať manželov Pikorov…
Česká matka šiestich detí má vzdelania až až ale má názor a životný postoj a vlastný spôsob života. A stíha. Lebo chce. A cez prizmu vlastného svetonázoru má vlastný názor na liberalizmus, rodovú ideológiu a tiež feminizmus (ženy, manželky, partnerky, matky, potešte sa najskôr týmto, a rodila doma!):

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/609596/ekonomka-sichtarova-porodila-doma-seste-dite-k-holce-jako-buk-hrala-metallica.html
Markéta Šichtařová na adresu rodovej ideológie a tých pochybných sračiek okolo rodovej rovnosti a rovných príležitostiach (je sama autorkou, scenáristkou svojho života, ekonomického a spoločenského postavenia, do ktorého sin nenechá tárať feministkami):
Ženy nie sú diskriminované (!). Otázku majú, máte, plne vo svojich rukách. Tu je jej blog, a vy si spytujte vlastné svedomie, samozrejme, všetky nemáte jej mentálnu výbavu a nenarodili ste sa aj vy na aj jej “šťastnej planéte” Áno, existuje taká, je ňou sociálny pôvod, ale aj samovylúčenou (!) rómskou časťou spoločnosti sa tu nezaoberám (tú, nech rieši vládny splnomocnenec Ábel Ravasz, ako vie a môže ale vy Ravasza nepotrebujete, či?): https://nextfinance.cz/blog/?author=2
K prevencii proti nežiaducemu a nechcenému tehotenstvu
Vzdelanie a výchova k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu nemá odlišovať pohlavie a rod, ale má byť saturované prednostne vzdelaním a výchovou k zodpovednému sexu a plánovanému manželstvu a rodičovstvu dievčat aj chlapcov. Tobôž v civilizačnom a kultúrnom okruhu tej Európy (Slovensko), ktorá mala a má heterosexuálnu monogamiu a manželstvo muža a ženy ako svoju vysokú civilizačnú a kultúrnu hodnotu, potvrdenú Preambulou, hmotným jadrom a dikciou ústavy SR a platným zákonom o rodine aj s ochranou nenarodeného plodu.

Akože inak, Denník Nenávisť a Magdaléna Vášáryová, sociologička, ex veľvyslankyňa v Poľsku a Rakúsku, ex politička a ex poslankyňa SDKÚ; spolu s libertariánmi a ultra liberálmi vedie útok na preambulu Ústavy SR a charakter štátu, čo zakladá trestnosť týchto skutkov rovnako, ako antisemitizmus a rasizmus (na Slovensku ju nik nechce, chodí tárať do ČT24 proti Slovensku):
https://dennikn.sk/1627960/magda-vasaryova-tradicna-rodina-nikdy-neexistovala-je-to-len-sucast-hybridnej-vojny-o-moc/
Prechádzam k potratovej tabletke (druhá časť):
Ak potratová tabletka bola certifikovaná EMA a „bežne sa používa v zahraničí, a je bezpečnejšia, lebo nevyžaduje invazívny mechanický zákrok a možné komplikácie prečo je s ňou údajný problém na Slovensku? Čie právo alebo zákon bráni jej legalizácii?
Odkaz na ŠÚKL a postoj, stanovisko Anny Záborskej, pôvodne z KDH dnes Kresťanská únia, už nie europoslankyňa: https://krestanskaunia.sk/kandidat/anna-zaborska/ a jej stanovisko z roku 2013:
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/lieky-v-mediach/potratova-tabletka-aj-u-nas?page_id=3261
Mám výhradu. Konflikt na osi kresťanská teokracia verzus sekulárny štát. Úplný zákaz a regulácia potratov nebude potrebná v nebeskom Jeruzaleme. Pokým aj kresťania, ktorí „nie sú z tohto sveta“ žijú na Zemi a v sekulárnom (svetskom) štáte, budú musieť strpieť právo nechcene tehotných žien (aj kresťaniek) na umelé ukončenie tehotenstva v opore o svetský zákon.
Mimochodom, stav politických strán a hnutí, s adjektívami „kresťanské“ a „kresťansko-demokratické“ u mňa, lebo osobné poznatky kresťansky zmýšľajúceho občana, ktorému sa pre jeho ľudský faktor (vôľa) tiež nedarí byť pravým kresťanom, lebo v podmienkach svetského systému vecí to ani nie je možné, a nevidím zmysel v pravidelnej spovedi (zrejme dosť dobre nechápem jej očistný a oslobodzujúci význam, kajám sa sám) je taký, že trebárs KDH, KÚ, OĽANO a kadektorá strana, koketujúca s „kresťanskými voličmi“ mali by sa na celé jedno štvorročné volebné obdobie úplne stiahnuť z verejnej politiky a volebnej ponuky, dať sa na pokánie a ujasniť si (sériou konferencií) definíciu kresťanstva (teokracia) a jeho vzťahu k svetskému systému vecí (demokracia). Čo dnes vyvádzajú, je škandalózne a „na hlavu“. Spôsobujú rozvrat spoločnosti v časti kresťanská občianska spoločnosť (predvádzajú sa na kameru). Za ich správaním nie je záujem „kresťanských“ voličov ale politikárčenie a boj o svoju a politickú moc a prestíž. Mienim najmä tieto dve persóny: Záborská verzus Hlina a naopak (Hlina verzus Záborská). Natrieť dehtom, vyváľať v perí a ponosiť na drúku! Blízke politickému náboženskému extrémizmu, u mňa indikácia pre zákaz činnosti. V demokratickej spoločnosti a v kresťanskom občianskom prostredí nemajú čo hľadať.
Osobitne zmieňujem a odmietam kresťanskú herézu Ondreja Prostredníka a jeho neomarxistickej filiálke Progresívneho Slovenska, známej ako Progresívni veriaci (nová progresívna „umiernená“ ultra ľavica. No spánombohom..! Parketa pre OČTK.
O to viac si cením „tichú“ prácu Jána Figeľa v oblasti ochrany náboženských práv a slobôd a kresťanov vo svete radikálneho islamu a islamizmu vo svete; kresťanstvo je v ohrození aj v Európe a EÚ: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Fige%C4%BE
K potratovej tabletke a viac o zložení prípravku (konečne!):
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/aktualne-informacie-tykajuce-sa-liekov-s-obsahom-mifepristonu?page_id=3260
Na webe som našiel toto (stav k 15.4.20419):
https://happybaby.sk/zena/prakticke-rady-zena/potratova-tabletka/
Viac korektných info som nenašiel. Viem, ale, že tehotné ženy si tabletky zháňajú cez predajcov na inete nelegálne.
Potratovosť vraj klesá. Lebo štatistiky. Odkiaľ sú pre ne čerpané údaje? Nie je to tabletkou mimo zákon? Na Slovensku sa legálne vykonávajú len invazívne potraty na základe žiadosti a o nich je aj dikcia toho nešťastného zákona.
To každá tehotná žena, ak sa rozhodne pre potrat, musí prejsť len cez zákon, žiadosť a adminom gynekológie, a následne len kyretážou a odsatím zvyškov plodu? To je o čom? Aby boli štatistiky? A prípadné zdravotné komplikácie? A medicínske výkony? A poplatky? A čo ešte..?
Niečo dôležité mi „uchádza“? Nemyslí mi to? A vám? Mám sa dovzdelať? A čo na to najmä vy, takým zákonom dotknuté ženy? Pridávam moje hmm…
…a svoj komentár k relácii Z prvej ruky:
Do druhého čítania v parlamente prešiel siedmy tohtoročný návrh novely zákona o interrupciách, z dielne poslankýň za SNS. Má zakázať ich reklamy, zabezpečiť informovanosť žien pred umelým prerušením tehotenstva, ukázať obraz embrya alebo plodu a počúvanie tlkotu jeho srdca.
Je potrebná táto úprava aj keď počet umelých potratov vraj rapídne klesá, a klesá reálne alebo len v prípade legálnych potratov na potratových klinikách..? Rozhovor bol vedený s dvomi gynekológmi.
Najmä ženy, tvorte a dotvárajte si svoje názory samé, z vypočutia relácie, pridám svoj:
Hostia vyslovili názor, že zákon na veci nič nezmení, nič nové neprináša. Ženy v opore o antikoncepciu venujú vyššiu pozornosť prevencii. Ultrazvuk pri vyšetrení sa sleduje vždy aj pred interrupciou. Dopplerov efekt posluchu oziev tlkotu srdca, resp. zvuku priechodu krvi krvným riečišťom plodu v desiatom týždni sa bežne nerobí pre potenciálne riziká poškodenia plodu.
Ak MUDr. Martin Redecha uviedol, že Slovensko má liberálny zákon, uznávaný v liberálnom zahraničí, na stole je otázka zmyslu zákona pre zákon v libertariánskom štáte (čo najmenej štátu), ktorý je opakom etatistického štátu a pokojne sa možno zaobísť bez neho. A bude aspoň o zákon menej; čím menej zákonov, tým liberálnejšia spoločnosť.
Vážnu výhradu mám k Radechovmu: „Nepoznám gynekológa, ktorý by rád vykonával potrat.“ Takými označím všetkých, platených potratovými klinikami. Hippokratovu prísahu majú „na háku“; tá káže liečiť, nie zabíjať. Zdravý ľudský plod nie je kozmetická vyrážka, ani estetická vada, ani zhubný nádor.
Otázky zníženia počtu potratov vo vzťahu k demografickej krivke sú irelevantné; demografia sa má riešiť politicky inak. Nie represiou a násilím na ženách… (siedmy návrh ide páchať psychické násilie blízke týraniu nechcene tehotných žien).
Spozornel som pri vete: „U nás zákon umožňuje vykonať potrat len chirurgickým spôsobom.“ A tomu sa „povenujem“. Neviem, ako až nás za to celý ten demokratický, liberálny a libertariánsky a vyspelý západný, pokrokový a čo ja viem, ešte aký úžasný svet za to chváli.
No, hosť MUDr. Radech „prezradil“ dôvod poklesu potratov na Slovensku: Ženy prosto vycestujú do susedných Rakúsov a na príslušnej klinike za poplatok potrácajú s tabletkami (lebo Schengen).
Odkazujem ženám: Pokojne túto možnosť využite. Nik sa nemusí nič dozvedieť a štát sa pochváli a poteší ďalšiemu poklesu potratovosti, iba pozor: Potratová tabletka je možná len dvakrát ročne. Prípadne tie dve predošlé „kúry“ zatajte.
Na nete sú zdroje pre predaj potratových tabletiek (nenahováram, informujem); sprostredkovanie zaistia anjeličkárky alebo väčšina gynekológov, samozrejme nelegálne (znižujú štatistiky potratovosti) za súkromný poplatok:
https://www.info.cz/magazin/potratova-pilulka-jde-koupit-online-potrat-se-ale-casto-nepovede-zeny-tak-zbytecne-riskuji-zdravi-17140.html
Vyhľadávania: potratový set do 9 týždňa; ru 486 zkusenosti; uzila som potratovu tabletku; mifepriston; potratove caje; obchodovanie s liekmi…
https://www.hlavnespravy.sk/hodte-potrateny-ludsky-plod-rieky-splachnite-alebo-zakopte-biznis-menom-ru-486/1306092
Potratová tabletka je v Česku legálna (predpis) od roku 2014. V možnosti je vycestovať do Rakúska.
Efekt a zmysel „novely“ bude ďalšie psychické a citové vydieranie ženy, čo ak preložím do ľudsko-právnej človečiny, je neprípustné! Žena má právo rozhodnúť sa vlastnou chladnou hlavou a nik na nej nesmie páchať násilie.
A darebáci také zákony predkladajú vždy pred voľbami. Hnus! Nechápem, koľko blbcov a hlupákov sa dá navoliť do jedného parlamentu.
Ďalšia výhrada: Cesta k zabráneniu nežiaduceho tehotenstva ale nie je len antikoncepcia! Mentálne slabé poslucháčky a poslucháči (muži) neporozumeli. Kde je mužský element ochrany? Ten je len na žene?
MUDr. Radecha „Na Slovensku sa potratová tabletka nepoužíva, robí sa chirurgický zákrok.“ Všetci sme videli drastické zábery… (fejzbúk ich blokuje ako zobrazovanie násilia). Zákon tieto strašné veci ignoruje a obchádza v spolupáchateľstve. „V celom civilizovanom svete sa to robí potratovou tabletkou, ktorá má mnohonásobne nižšie zdravotné riziká…
Mám dôvodné podozrenie, že krvavé zákroky sa robia pre zachovanie biznisu potratových kliník, a pre vyššie utrpenie žien, pre ich odstrašenie. Mali by byť minimalizované; zodpovedný je štát. Skrátene, ide o Vyhlášku k zákonu.
Do budúcna odporúčam moderátorke a redaktorke relácie pani Jančkárovej, otvoriť hoc aj sériu relácií, na tému prevencia a ochrana pred nežiaducim tehotenstvom a dobre a zodpovedne plánované materstvo a rodičovstvo, a pri nezdare, tému najmä (!) potratová tabletka:
https://www.lepsia-erekcia.sk/potratova-tabletka/
MUDr. Radecha je za bezplatnú antikoncepciu, ja aj za bezplatnú a dostupnú tabletku.
A zákonodarcom vinšujem dobrý a voči ženám šetrný, ohľaduplný a do ich psychiky a tela neinvazívny zákon. Inak sa tu len na čosi hráme. A ide nám o politiku, nie o reprodukčné zdravie žien a slovenskej spoločnosti. Progresívnu a vyspelú západnú spoločnosť mám „na háku“.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?