Publikované: 06.12.2018

Zapíšte si do svojich kalendárov ďalší pamätný deň

Konštatujem, že v dôsledku vajatavej nečinnosti slovenskej vlády a ústavných orgánov, lebo jej akčné  opatrenia blokuje pro sorosovský Most-Híd, vládnu moc na Slovensku tak pod priamou záštitou Bélu Bugára preberajú médiá takzvaného „liberálneho a nezávislého“ mainstreamu, s nimi kolaborujúca časť parlamentnej opozície, mimo parlamentných politických strán rovnakej “krvnej skupiny” (prezidentské, eurovoľby a parlamentné voľby 2020) a s nimi na pokusoch o prevzatie politickej moci na Slovensku spolupracujúci „mimovládny“ sektor „neziskoviek“ financovaných z vládneho rozpočtu a západným, transatlantickým zahraničím
Deň 4. december 2018 bude pamätným dňom: Webnoviny a SITA včera večer priniesli  informáciu, že knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja už nenakupujú a čitateľom neponúkajú časopis Zem a vek: „Rozhodli sme o zrušení predplatného konšpiračného a propagandistického časopisu Zem a vek v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,“ informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič pri hodnotení prvého roka vo funkcii.
https://www.webnoviny.sk/casopis-zem-a-vek-uz-v-knizniciach-trnavskeho-kraja-nebude-jozef-viskupic-zrusil-predplatne/
https://zemavek.sk/cenzura-je-od-vcera-v-sr-oficialnou-realitou/?fbclid=IwAR1Zhc-vLyUG9zHzEcdxnCWIh8cC4uqj01Ac5VnCGULTmUfTvNgNRq9B508
Orgány štátnej moci, štátnej správy a samosprávy, môžu konať len v intenciách Ústavy a zákonov SR, nesmú konať nad ich rámec.
Vo veci vzneseného obvinenia a stíhania T.E. Rostasa pre jeho údajný antisemitizmus, aby ste boli v obraze, si ale prečítajte aj toto:
https://zemavek.sk/prokurator-zrusil-uznesenie-naka-voci-t-e-rostasovi/?fbclid=IwAR2l-magFfYTlblCHMsdWsnq4PFgXjpcs1eMmF51rDB3jq4mgMTw6vlzgOc
Nastáva čas, keď poverení ideologickí a stranícki komisári a komisárky budú robiť čistky vo verejných knižniciach a určovať, čo sa má-nemá, smie, nesmie v ich regáloch a vo verejnej ponuke nachádzať a čo nie?


Odporúčam činovníkom geopolitického mesačníka Zem a vek, konať v priamych v intenciách Kaliňákovho jadra úvodu k tlačovke (médiokracia denníkov SME, N a „Kuciakove“ Aktuality):
Kaliňákova tlačovkahttps://www.ta3.com/clanok/1142912/tb-r-kalinaka-o-unose-vietnamskeho-obcana.html
Skutok sa stal (!) v spolupáchateľstve s časťou parlamentnej a mimoparlamentnej opozície najmä z ich liberálneho “progresívneho“ spektra riadeného USAID a NED (tretí, či sa komu páči alebo nie, aj Sorosov „mimovládny“ akože „neziskový“ sektor…
Z ich strany ide o diktát (už priame zásahy) do vnútorných a zahraničných politík slovenskej vlády, ktorá vzišla z riadnych, slobodných a demokratických parlamentných volieb, a znova kladiem naliehavú otázku:
Plnia tieto médiá (vyššie) svoje poslanie v súlade s účelom ich registrácie?
Čo na to syndikát novinárov a etický kódex novinára? Čo na to ministerstvo vnútra SR?
Vo veci Viskupič verzus Zem a vek došlo k jednoznačnému zneužitiu právomocí verejného činiteľa v rozpore s Ústavou SR (neprípustný osobný aktivizmus nad rámec kompetencií v opore o nič) čo je porovnateľné s osobným aktivizmom ombudsmanky a ministerstva zahraničia za „práva“ dúhy a podpory dúhových prajdov (tiež v opore o nič!).
Vo veci Billa a Tesco ide o diktatúru nadnárodných obchodných reťazcov, tiež v opore o nič (!) a vylistovanie Zem a vek z ponuky tlačovín nemožno podložiť obchodne, tobôž už vonkoncom ideologicky ani politicky, pretože obchodné reťazce sú vo svojej podstate neideologické a apolitické. Majú ale na to „právo“ (v opore o slobodu podnikania) rovnako ako americký cukrár, ktorý sa rozhodol nevyrobiť tortu na svadbu homosexuálnemu páru, napokon právom v opore o následné súdne rozhodnutie (pozitívny ľudsko-právny precedens, použiteľný aj pre výhradu vo svedomí časti gynekológov, nevykonávať medicínsky indikované potraty, čo neplatí pre potratové kliniky a ich úžasný biznis a zisky, kde výhrada vo svedomí neplatí).
V prípade rozhodnutí Billa a Tesco neponúkať v predaji Zem a vek niet žiadny dôvod ani na výhradu vo svedomí. Šlo o priamy nátlak, intervenciu Denníka N.
Hypoteticky sa dá uvažovať o skutku obmedzenia princípov Schengenu na Slovensku, zrejme aj mimo Slovenska; ak je Schengen súborom slobôd a práv voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu, v časti tovar a zhmotnený duševný kapitál exkluzívnych autorských obsahov mesačníka Zem a vek, zhmotnených do formy tovaru, ako priamo predajnej alebo predplatiteľnej tlačoviny.
Názor, že verejná knižnica má právo na slobodné rozhodnutie, čo bude, nebude nakupovať, predávať a ponúkať, je scestná lož; knižnica je štátne verejnoprávne zariadenie, služba verejnosti ako RTVS. Má a môže ponúkať hoc aj Main Kampf, ibaže vydanie s komentármi alebo Komunistický manifest.
V oboch prípadoch, teda, Jozef Viskupič, jeho “výnos” a obchodné reťazce, ide o flagrantnú cenzúru v rozpore s medzinárodnými ľudsko-právnymi aktívami a Ústavou SR.
A o to sme v Novembri 1989 nebojovali (zmieňuje aj Kaliňák).
Zároveň ide o to, ako si Slovenská republika s jej nástrojmi bude vedieť, chcieť a môcť vymáhať plnenie základného ľudského práva na slobodu slova, názoru, presvedčenia v digitálnej online forme vo verejnom mediálnom priestore webu alebo tlače…
Keďže ide o rozhodnutie predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Jozefa Viskup*** (OĽANO) v možnosti sú okamžité kroky:
1. Priama výzva mesačníka Zem a vek predsedovi SK Trnava o zrušenie tohto nariadenia;
2. Sťažnosť úradu verejnej ochrankyne práv, v ktorej kompetencii zo zákona o VOP je dohľad a opatrenia vo veciach porušenia základných ľudských práv a práv nesprávnymi rozhodnutiami orgánov štátnej a verejnej správy;
Poslanie a kompetencie VOP upravuje Čl. 151 a odsek 1 Ústavy SR a Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov:
http://www.epi.sk/zz/2001-564
„Podľa čl. 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je verejný ochranca práv nezávislý orgán, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa môže verejný ochranca práv podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.“
http://www.vop.gov.sk/uvodna-stranka
http://www.vop.gov.sk/files/bulletin.pdf
S priamym odkazom na Článok 26 Ústavy SR odsek 1Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3) Cenzúra sa zakazuje.
Geopolitický mesačník Zem a Vek je ministerstvom kultúry riadne registrované tlačené periodikum a spĺňa všetky náležitosti zo zákona o periodickej tlači.
Pôsobnosť zákona o VOP sa rozhodnutím TSK vzťahuje a rozširuje aj na osoby dotknuté „zákazom“ (!) a obmedzené na ich právach vo veci možnosti dostupnosti vyhľadávania a prístupu k periodiku Zem a vek v knižničných zariadeniach v samosprávnej pôsobnosti TSK a to: Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede a Galantskej knižnice v Galante…
Aby bolo jasno: Sťažnosť a konanie proti Viskupičovmu rozhodnutiu verzus Zem a vek sa netýka len Zem a veku, tu vôbec nejde len o tých, ktorí „sa tešia“ že Zem a vek „má problémy“ týka sa aj vás, nás, všetkých, aj tých, ktorí nemajú Zem a vek radi, všetkých reálnych aj potenciálnych čitateľov a čitateliek Zem a vek, lebo totalitný príkaz (zákaz, nariadenie) predsedu TSK prišlo aj na nich a dotklo sa to aj ich samých (budú ticho mlčať ako poslušné ovce?)…
https://www.hlavnespravy.sk/cenzura-pokracuje-zupan-viskupic-zakazal-zemvek-v-knizniciach/1599866
Znova platí aj tu a teraz, dnes: Keď si najskôr prišli po (…) mlčal som, potom po (koho chcete-nechcete…) mlčal som; a keď si napokon prišli po mňa (a napokon aj vás!) už nebol nik, kto by sa ma, mňa (vás, nás!) zastal…
3. V prípade, že nedôjde k okamžitej náprave, podanie na Krajský súd Trnava; paralelne so sťažnosťou na Krajskú prokuratúru Trnava (prokurátorský protest).
(4) Na konci prípadného neúspešného dňa je v reálnej možnosti sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.
Odporúčanie výnosom predsedu Trnavského samosprávneho kraja dotknutých knižníc:
Nariadenie nerešpektovať, dôvod: Výnos (zákaz a smernica) aktivistu Jozefa Viskup*** je v rozpore s Ústavou SR, bez opory o zákon a v konflikte s dikciou Zákona č. 126/2015 o knižniciach; ide o protiústavnú a nezákonnú „nadprácu“ v opore o nič.
Dá sa ale dôvodne očakávať nástup autocenzúry ako doplnkový psychologický efekt hoc neplatného nariadenia…

Poznámka k spôsobu uvedenia a moderovania tlačovej besedy: Moderátor a uvádzateľ tlačovej besedy mal novinárku Moniku Tódovú z denníka N „umravniť“ čo nevykonal, čím sa podieľal na znížení dôstojnosti tlačovej besedy, najmä v časti otázky médií…
…a tie, pokračujú vo svojom trende (posurfujte si po webe a dennej tlači tých denníkov…).
Otázky: Môže novinár fšetko? Je novinár “pán BOH“? Je novinár a kým je chránenou osobou? Má-nemá český prezident Miloš Zeman vo svojom už chronickom názore na časť novinárskej obce, ale aj Róbert Fico, ale aj český premiér Babiš pravdu? Sú všetci novinári skutočnými strážcami demokracie? Čej? Koho? Na čí obraz? Nehraničí správanie novinárky Tódovej a nielen, ale aj ostatných novinárov denníkov N a SME s násilím? Alebo je už za tou hranicou? Dokedy ešte? Čo sa to deje? Na jednej strane komunistická totalitná cenzúra (!) a na druhej nástup vlády post demokratickej treťo totalitnej médiokracie? Liberalizmus ukazuje svoju pravú tvár? A toto pôjdete voliť? Lebo chcete zmenu? Len nech je zmena? A čo takto, nechcelo by to dáky poriadok a rekonštrukciu kompetencií orgánov moci? Aby si najmä každý robil svoju robotu, ktorá mu z titulu ústavy, ústavného zriadenia a zákona prislúcha? A nepreberal kompetencie, ktoré mu neprislúchajú? Toto má byť obraz tej liberálnej demokracie? Vláda liberálneho Chaosa? A toto, teda „progresívcov“ novej neomarxistickej už sem-tam post liberálnej ľavice chcete voliť v parlamentných voľbách 2020? A „to“ chcete poslať už „v predstihu“ aj do EP ako europoslancov za Slovensko? A z nich si chcete zvoliť prezidenta? Lebo bude demokratickejší a liberálnejší? Takú chcete zmenu? Ak chcete, budete ju mať. Ste predsa slobodná, kompetentná, gramotná a „progresívnym“ zmenám otvorená Sorosova občianska spoločnosť? Či? Alebo? Už vás v predstihu vopred „skúšajú“.
Každá spoločnosť má takú vládu, akú si zvolí, vytvorí a zaslúži. Nech vám v tom pánboh aj fejzbúčik pomáha…
Róbert Kaliňák vám to na tlačovke jasne povedal.

Ostatok tlačovky, teda ten nevkusný súboj Kaliňák verzus Tódová (Denník N) ex post sú pre jej mediálne výstupy len nevýznamný balast; relevantné budú ďalšie prípadné nálezy OČTK a čo vo veci vykoná Róbert Kaliňák v občianskom súdnom konaní verzus Denník N (Sme, Aktuality) vo veciach ohovárania a poškodzovania osobnej integrity a mena bývalého ministra vnútra a dnes poslanca strany Smer a konečné výsledky, na ktoré si ešte počkáme…
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+7 skóre, 7 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?