Publikované: 06.02.2015

Zdravotné postihnutia sa pri invalidnom dôchodku nespočítavajú!!!!!!!!!

Mnohí žiadatelia ale aj už invalidní dôchodcovia sa obracajú na Sociálnu poisťovňu s požiadavkou prepočítania invalidného dôchodku, resp. prehodnotením svojho zdravotného postihnutia. Pritom sa domáhajú toho, aby sa im zdravotné postihnutie s viacerých diagnóz spočítalo, čo však zákon o sociálnom poistení neumožňuje. Ide o ľudí, ktorí trpia viacerými diagnózami, ktoré sú podľa zákona o sociálnom poistení hodnotené percentuálnym vyjadrením postihnutia. Ak však existuje viacero diagnóz, ktoré zákon o sociálnom poistení hodnotí percentuálnym postihnutím, tieto diagnózy sa nespočítavajú, no napriek tomu môže posudkový lekár na základe  zdravotnej dokumentácie a stanovených diagnóz určiť navýšenie percentuálneho postihnutia najviac však o 10 percent od pôvodne posudzovanej diagnózy, ktorá určuje zdravotné postihnutie a percentuálnu mieru zdravotného postihnutia.

Poistenec sa podľa zákona považuje za invalidného vtedy, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (ak to trvá dlhšie ako jeden rok) pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Jednotlivé zdravotné postihnutia a ich percentuálne ohodnotenie uvádza príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení.

Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2012 vyplácala spolu 227 801 invalidných dôchodkov. Z toho bolo vyplácaných 113 382 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % a ďalších 114 419 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %. Priemerný vyplácaný invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavoval sumu 189,32 eur a invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % bol 332,46 eur.

Chcem upozorniť že sa jedna o priemerny dôchodok ktory sa vypočital zo  všetkeho čo štat odovzda na ID

Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení – úplné znenie

 

Kontrolné lekárske prehliadky (samozrejme, u tých invalidných dôchodcov, kde je možná zmena zdravotného stavu) sa vykonávajú v závislosti na povahe, dynamike a predpokladanom vývoji zdravotného stavu, spravidla do troch rokov.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poberateľov invalidných dôchodkov, aby si preberali oznámenia o predvolaní na kontrolné lekárske prehliadky (KLP). Bez absolvovania takejto prehliadky nie je podľa zákona možné invalidný dôchodok vyplácať.

//Alebo sa štat chce vyhnuť vyplacaniu ID pre nedostatok financii ?? da sa to vysvetliť aj takto, pre kontorolu a pre svoj vypočet to nie je take tažke dnes už ma soc.poisťovňa na webovej stranke celkom slušnu kaukulačku a aj celkom dobre je to vysvetlene treba vidieť ///

V roku 2014 posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili viac ako 27 tisíc žiadostí o invalidný dôchodok. Celkovo bolo posúdených 27.748 žiadateľov o priznanie invalidného dôchodku.

  • SlabéVýborné (-1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?