Publikované: 06.01.2020

Ženy stále nelákajú IT technológie…

Pomocou zobrazovacích techník prekrvenia a elektrickej aktivity neurónov ľudského mozgu je možné rozlíšiť rozdiely medzi pohlaviami a pomer ženského a mužského elementa.
Vľavo mužský, vpravo ženský mozog:U mužov prevažuje logické, analytické, u žien intuitívne riešenie úloh. K Occamovej britve majú bližšie muži, než ženy. Ženský mozog je aktívnejší ako mužský, konštatujú vraj vedci. Skôr by som použil výraz komplexnejší a interaktívnejší (rozum, intelekt, emócie, city, empatia).
Occamova britva (slovník, wiki, google).
Poznámka: „Vedci zistili, dokázali, vyvrátili…“ O čo sa opiera rodová ideológia? Sú rodové štúdie vedou? Obe chcú dokázať, vyvrátiť, že vedci v časti neurofyziológia nemajú pravdu?
Neurofyziológia je súčasť vedeckej neurológie. Rodová ideológia je produkt sociálnej filozofie neomarxizmu. Sociálna filozofia a sociológia nevykazuje všetky znaky exaktnej vedy. Súčasná sociológia do seba nasala rodovú ideológiu. Je v otvorenom konflikte s antropológiou, biológiou ľudských bytostí a vlastnosťami (charakteristikami) bio-psychickej a sociálnej štruktúry spoločnosti a ľudskej sexuality. Tlačí sa (je kýmsi „zhora“ cez dolné štruktúry vtláčaná) do politiky ako súčasť rodovo ideologického západného spoločenského egregora, doktríny, dogmy.
Egregor je skupinové, kolektívne, spoločenské kolektívne vedomie podľa jeho dosahu a rozsahu; vzor, algoritmus správania skupiny, spoločnosti, riadenej skupinovým, spoločenským egregorom, doktrínou, dogmou..
Doktrína (google, wiki, slovník) sa podobá pojmu dogma (detto). Obe sa nedokazujú, nemajú nič spoločné s pravdou, sú mimo ňu, na rozdiel od pojmu axioma, ktorá je evidentnou pravdou, ktorú netreba dokazovať. Doktríny a dogmy sa len nariaďujú. Odmietajú alebo prijímajú.
Egregor je v príbuzenskom vzťahu s pojmom paradigma (vzor, vzorec myslenia, správania).
Ideológia je egregor. Pre úplnosť (sémantické konotácie) - algoritmus.
Egregor, doktrínu, dogmu (Trojica) možno prijať alebo odmienuť. Ak ich neprijmete, máte možnosti: Ísť do disentu alebo do basy (odporcovia prednovembrového egregora); situácia sa v tzv. „slobodnej a demokratickej spoločnosti“ opakuje.
Máme tu tretiu ideológiu (egregor, doktrína, dogma) v poradí komunizmus, nacizmus, ideológia rodovej rovnosti mužov a žien. Všetky tri v opore o nič, len o vôľu subjektívneho voluntarizmu (voluntae rovná sa vôľa): Čo sa babe chcelo, sa jej snilo. Prianie je otcom myšlienky, tá, matkou skutku. https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=voluntarizmus
Rodová ideológia preniká do osvetia základných ľudských práv v časti rodová rovnosť pohlaví a rodov. Ako boj za rovnosť mužov a žien.
Fázu oddelenia pohlavia od rodu máme za sebou. Schyľuje sa k násiliu. Ženské kvóty tu už tiež máme. Zatiaľ nie sú povinné zo zákona, lebo: Zatiaľ platná ústava.
Rodovo ideologický egregor je súčasť západného egregora európskych hodnôt. Lisabonskou zmluvou sú doň vťahované aj členské štáty V-4, ktoré, odhliadnuc od nacistického a komunistického jarma, aj naprieč ním, a navzdory nemu, majú svoj vlastný historický a spoločenský egregoriálny základ.
Z pohľadu religiozity (náboženstvá) dajú sa konštatovať aj rozdiely medzi východným a západným kresťanstvom (mimo tému článku); zakladajú prieniky aj nezlučiteľnosť (pôvodné apoštolské kresťanské učenie verzus katolicizmus, protestantizmus, pravoslávie). Všetky sa zrodili v lone judaizmu a štiepili sa od Nicejského koncilu v roku 325 a robia to dodnes.
Katolicizmus nadobúda črty neomarxistického pseudo kresťanstva, čím sa stáva heretický…
Dôvod: Chce mať podiel na svetskej moci.
Rodová ideológia preniká aj do slovenskej časti evanjelickej cirkvi (Ondrej Prostredník, Progresívni veriaci, Progresívne Slovensko). Prostredník je evanjelický teológ so zákazom vyučovať na Bohosloveckej fakulte ECAV UK Bratislava (spísal jeho „Teológiu rodu“).
Vťahuje do nej prípadné „kresťanské“ voličstvo (do kresťanstva vnáša svoj egregor).
O ženskosti a mužskosti písal Denník N, pekne v opore o prestížny vedecký časopis Science (ten denník, ktorý rodovou ideológiou popiera, odmieta a nahrádza vedu):
https://dennikn.sk/312249/muzsky-zensky-mozog/
Dnes presadzuje ratifikáciu Istanbulského dohovoru, ktorý tvrdí, že „rod je sociálny konštrukt spoločnosťou a kultúrou vytvorených rodových rolí“…


Toto tvrdenie nedokladá komplexným rozborom dejín spoločností, spoločenských, civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov verzus antropológia ako komplexná veda o ľudskom druhu. Ignoruje aj antropogenetiku.
Písal som: http://www.blogovisko.sk/rodovo-ideologicke-kecy.html
Na Slovensko, Poľsko a Maďarsko sú vyvíjané tlaky západného liberalistického egregora, vnucovaním takzvaných západných liberálnych hodnôt rodovej ideológie (a ideológie multikulturalizmu).

TA3 zalamuje rukami a nohami nad tým, že „ženy stále nechcú profesijne pracovať s počítačmi.“ Od 24 minúty: https://www.ta3.com/clanok/1173037/hlavne-spravy-z-5-januara.html
Vie, či vôbec aspoň tuší, o čom TA3 informovala, a že do spoločnosti vnáša a posilňuje ako mediálna autorita rodovo ideologický egregor? Aj takto funguje ideologická mediálna manipulácia verejnosti.
Rodové role sú konštantou aj premennou (variant-invariant). Výber rodovej role zakladá toto (práca mužských mozgových lalokov je prevažne súbežná, ženských viac interaktívna)…
Nič proti rovnosti mužov a žien, ani rovnakým príležitostiam…
Aj feminizmus uspeje v IT a digitálnych technológiách, ak na ne má…


Nič netušiac o rodovej ideológii (v 70-tych rokoch už zúrila v USA) som svojej dcére v jej ranom detstve podsunul elektrický pásák. Liezol aj cez prekážky. Chvíľu sa s ním hrala. Postavili sme preň z lega aj garáž. Ostal v nej, než som to vzdal. Vrátila sa k bábikám, kočíku, kuchyni a väčšinou detí oboch pohlaví, obľúbenému legu. Dnes má úspešnú firmu ako angličtinárka, prekladateľka. PC používa ako pracovný nástroj: http://www.ambasadorka.sk/projekty/uspesne-pribehy/serial-uspesne-zeny-v-podnikani-katarina-absolonova-profil/
Ak by som ju nútil ísť študovať prírodné vedy, matematiku, fyziku a IT technológie, páchal by som na nej násilie. Slobodne si vybrala. V IT (hardvér, softvér) sa “nevŕta”. Má na to odborníkov. Ja tiež. :-)
Výber a voľbu povolania a profesie detí a mládeže zakladá dedičná genetika po rodičoch. Nie rodovo ideologický egregor, diktát či kvóty.
Otázky do pléna:
1. Prečo nie je rodovo ideologický voluntarizmus ústavným zákonom označený za nebezpečnú ideológiu a trestný?
2. Čo hľadá rodová ideológia na pôde Slovenska v prostredí Ústavy SR a čl. 1 odsek 1, časť ideológia?
3. Čo hľadá rodová ideológia v slovenskej verejnej politike a na pôde parlamentu (Národná rada Slovenska); mienim návrhy rodovo ideologickej legislatívy?
4. Ako sa chce občianska obec postaviť k jej aktérmi a pro rodovo ideologickými liberalistickými médiami zamlčiavanej ústavnej kríze ústavných kompetencií a povinností prezidentky vo veci Istanbulský dohovor?
5. Ako sa chce voličská obec postaviť k rodovej ideológii v parlamentných voľbách?
6. Ste-nie ste stotožnení/é s rodovo ideologickým egregorom, doktrínou (dogmou)?
Odpovede sú mimo mňa…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?