Publikované: 23.01.2020

Zmeny v Ústave Ruskej federácie a Slovensko

Prezident Putin vystúpil s tým, že Ústavu RF nie je potrebné meniť ako takú, ale navrhol novely, ktoré budú kľúčové pre vývoj Ruska v ďalších desaťročiach.
Zmena postavenia Ústavy Ruskej federácie k medzinárodným zmluvám (Viedenskému dohovoru): Na začiatku časti prehovoru k ústavným zmenám prezident vyslovil nutnosť zakotviť v ústave
“úplnú suverenitu a zvrchovanosť ruského štátu”.

            

To sa okrem iného týka článku existujúcej ústavy RF č. 15 bod 4, kde je napísané, že „medzinárodné zmluvy sú nadradené národným zákonom“. Poznámka: Zmluvy a dohovory podliehajú osobitným režimom.
Toto suverenitu akéhokoľvek štátu samozrejme obmedzuje. Rusko nie je len jedinou krajinou, ktorá dostala od Západu do “vienka” tento článok na začiatku 90. rokov.
Ústava SR, Článok 1

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
Prezidentka chce Slovensko zaviazať rodovou ideológiou:
1. Obsahy vzdelávania viazané na rodovú ideológiu nepatria do vzdelávacieho systému.
2. Ústavný právnik Peter Kresák priamo navádza prezidentku na porušenie ústavy v časti kompetencie hlavy štátu: „Aj preto som presvedčený, že je nie právom, ale ústavnou povinnosťou prezidenta (-tky) chrániť vlastné ústavné kompetencie voči zásahom či už zo strany NR SR alebo vlády a na vzniknutú situáciu vôbec nereagovať.“
https://dennikn.sk/blog/1722247/istanbulsky-dohovor/
Slovensko je parlamentná demokracia, nie prezidentský systém. Národná rada Slovenska vyslovila nesúhlas s ratifikáciou Istanbulského dohovoru dvomi uzneseniami, v súlade s Čl. 7 odsek 4: „…sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky“.
Slovensko je viazané Vatikánskou zmluvou:
Vyučovanie náboženstva ale v sekulárnom štáte nepatrí do povinného vzdelávacieho systému.
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Túto klauzulu obsahuje aj česká ústava v článku 10.
Prezident Putin konštatoval, že:
„Požiadavky medzinárodného zákonodarstva a medzinárodných zmlúv môžu byť aplikované iba v prípade, že so sebou nenesú obmedzenie práv a slobôd človeka a občana Ruskej federácie a nie sú v rozpore s ruskou ústavou.”
Vatikánska zmluva (dojednaná v súlade s Viedenským dohovorom o zmluvách) a Istanbulský dohovor (dohovor, nie zmluva, Rady Európy) sú v rozpore so slovenskou ústavou a ňou deklarovaným charakterom štátu.
Viedenský dohovor o zmluvnom práve:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1988/15/
Ruská ústava zakáže osobám vo verejnej politike a štátnych funkciách dvojité občianstvo.
http://www.rukojmi.cz/clanky/9773-prezident-vladimir-putin-15-ledna-2020-navrhl-prijmout-zmeny-v-ruske-ustave-tak-aby-mela-v-rusku-vzdy-prednost-pred-mezinarodnim-pravem-a-aby-zakazovala-lidem-v-klicovych-funkcich-vcetne-hlavy-statu-cizi-obcanstvi
Ústava SR pozná jedno štátne občianstvo. Nadobudnutím občianstva iného štátu zaniká slovenské štátne občianstvo; osoba s iným ako slovenským občianstvom nesmie pôsobiť vo verejnej politike a štátnej funkcii. Liberáli a maďarskí politici žijúci na Slovensku sa pokúšajú o prelomenie ústavy a zákona o štátnom občianstve, čím by umožnili slúžiť záujmom iného štátu či mocnosti. Ak tvrdia, že to nie je pravda, klamú…
Čítajte aj, prečo si Putin vybral Mischustina: https://www.pravda.ru/politics/1467410-standart/
Zmeny v Ústave Ruskej federácie odhlasujú občania Ruskej federácie v ľudovom referende.
Za zmeny Ústavy ruskej federácie hlasovalo všetkých 432 poslancov ruskej dumy…
V NATO môžu byť len dva názory: Americký a nesprávny. Platí ustanovenie Hlavy XXII. Yossarian, in Joseph Heller Catch 22: 1. Veliteľ má vždy pravdu; 2. Ak ju nemá, platí bod 1.
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/v-nato-mohou-byt-pouze-dva-nazory-ten-americky-a-ten-nespravny/
57. schôdza NR SR dopadla ako dopadla. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára a Martina Beluského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1755) – prvé čítanie (návrh zmeny Ústavy SR ostal v zásuvke navrhovateľov). Znenie návrhu (výpustok): 1. V Čl. 7 ods. 2 sa podľa návrhu vypúšťa druhá veta, ktorá znie:
„Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1755
Parafráza výroku tiež “ústavného právnika” Petra Kresáka:
Slovensko nemá právo ale povinnosť prehodnotiť spôsob svojej existencie v spoločenstve EÚ a NATO a Rade Európy v súlade s deklarovanými hodnotami EÚ na pozadí pojmov sloboda, demokracia, zvrchovanosť a suverenita.
Pán Sassoli, dámy a páni, štátne vlajočky v EP patria na stoly europoslancov! Nie sú reklamnými bannermi ale symbolmi štátnosti. Vlajka EÚ takou nie je.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?