Publikované: 07.11.2014

Zoznam odporúčaní do komunálnych volieb v Bratislave

Odporúčania Voliť resp. Nevoliť boli spracované na základe skúseností dôveryhodných ľudí, ktorí sa v komunálnej sfére dlhšie pohybujú.  (Vo včerajšom článku som napísal pár viet o projekte odporúčaní do komunálnych volieb 2014 v Bratislave. Po zásahu cenzora som sa rozhodol presunúť svoje články sem na blogovisko.) Nie som v žiadnej strane a nepodporujem žiadnu z nich. Medzi pozitívnymi odporúčaniami nájdeme občianskych aktivistov, ochranárov ale aj dlhoročných politikov. Pretože nie je pravdou, že všetci politici sú zlí. Z toho ťažia hlavne naši goriláci.

Pre lepšiu orientáciu si môžte stiahnuť zoznam vo formáte PDF.
Nepodarilo sa mi získať informácie pre každú meststkú časť. Najväčšie štvrte sú pomerne dobre zmapované.
Zoznam (v kompletnej podobe) šírte ďalej, ak si myslíte, že má informačnú hodnotu.

 

– Primátor –

Žiadne odporúčania.

 

– Starostovia –

 

Ružinov

Voliť

Dušan Pekár

Nevoliť

Slavomír Drozd
Valentín Mikuš
Ján Buocik

 

Dúbravka

Voliť

Martin Zaťovič

Nevoliť

Ján Sandtner

 

Nové Mesto

Voliť
Rudolf Kusý

 

Rača

Voliť

Michal Drotován

Nevoliť

Lucia Veselská
Peter Pilinský

 

Petržalka

Voliť

Ján Hrčka

Nevoliť

Vladimír Bajan
Jozef Augustín

 

Staré Mesto

Nevoliť

Tatiana Rosová

 

Devínska Nová Ves

Voliť
Rastislav Tešovič

 

Lamač

Voliť
Peter Šramko

 

Čunovo

Voliť
Gabriela Ferenčáková

 

Devín

Voliť

Ľubica Kolková

Nevoliť

Ivan Bielik
Gabriel Drobniak

 

Záhorská Bystrica

Voliť

Jozef Krúpa

Rusovce

Voliť

Lucia  Henčeková

Nevoliť

Dušan Antoš
Viktor Glaser-Opitz

 

Karlova Ves

Voliť

Dana Čahojová

Nevoliť

Iveta Hanulíková
Pavol Bulla

 

Vrakuňa
Nevoliť

Martin Kuruc

 

– Miestni poslanci –

 

Ružinov

Voliť

Katarína Šimončičová
Michal Kocián
Peter Frasch
Jozef Matúšek
Jozef Bonko
Lucia Štasselová
Ladislav Debnár

Nevoliť

Maroš Mačuha
Peter Hrapko
Attila Horváth
Maroš Smolec
Valentín Mikuš
Peter Juriga
Miloslav Hrádek
Anna Reinerová
Oľga Mrvová
Viktória Jančošeková
Vladimír Kokolevský
Viera Kyselicová
Zdenka Kramplová
Gabriel Meheš
Vladimír Morgoš
Vladimír Sloboda

 

Dúbravka

Voliť

Marcel Burkert
Maroš Repík
Vladimír Straka
Matej Nagy
Miroslav Sedlák
Juraj Štekláč
Juraj Káčer
Marián Takács
Pavel Vladovič
Tomáš Husár
Mário Borza
Alexej Dobroľubov

Nevoliť

Peter Hanulík
Tomáš Tvarožek
Jozef Havrilla
Eva Jandošová
Peter Čecho

 

Nové Mesto

Voliť                                 Nevoliť

Stanislav Winkler        Andrej Kolesík
Richard Mikulec          Katarína Augustinič
Dušan Rafaj                 Martin Jakubec
Andrea Vítková            Tomáš Korček
Andrej Árva                  Libor Gašpierik
Bystrík Babor               Jaroslav Paška
Zuzana Kriglerová      Peter Ágoston
Katarína Šebejová
Tibor Hulín
Andrea Ostrihoňová
Alena Patejdlová
Martin Vlačiky
Róbert Lamprecht
Marek Líška
Jozef Bielik
Peter Vaškovič
Jozef Dubravický
Mária Rákocziová
Karol Ewerling
Branislav Filipovič
Marek Norovský
Edita Pfundtner

 

Rača

Voliť                                        Nevoliť

Zuzana Dzivjáková             Jaroslav Žitný
Róbert Pajdlhauser             Milada Dobrotková
Peter Šinály
Lenka  Plavuchová
Viktor Bielko
Petronela Blahovcová
Michal Drotován
Dagmar Gelingerová
Michal Krištofič
Boris Krošlák
Jana Maníková
Eva Polakovičová
Juraj Skalský

 

Petržalka

Voliť                                   Nevoliť

Elena Pätoprstá              Augustín Arnold
Ján Hrčka                        Roman Masár
Peter Hochschorner      Andrej Turzo
Lýdia Ovečková              Oliver Kríž
Žofia Hargašová            Daniel Šavel
Beata Novomeská          Martin Miškov
Milan Vetrák                  Adrián Arpai
Pavel Vlček                      Martin Jóna
Ľuboš Homola               Ivana Antošová
Michal Skalník              Ľudmila Farkašovská
Patrik Pajan                   Michal Milata
Pavel Šesták
Ľubica Janegová
Peter Beňa
Peter Holý
Juraj Klein
Jozef Vydra
Miroslava Mosná
Vladimír Dolinay

 

Staré mesto

Voliť                           Nevoliť

Matej Vagač             Martin Borguľa
Peter Dráb                 Sven Šovčík
Róbert Grožaj           Miroslava Babčanová
Kristián Straka        Štefan Holčík
Viera Satinská         Marta Černá
Dušan Franců          Vladimír Hudec
Soňa Párnická         Wanda Adamík Hrycová
Ľubomír Burgr         Stanislav Cintavý
Renáta Minová         Emília Šteffeková
Ondrej Dostál          Mário Ležovič
Ivan Bútora              Milan Lopašovský
Peter Osuský
Peter Marejka
Slavomír Krekovič

 

Devínska Nová Ves

Voliť                                 Nevoliť

Miroslav Antal               Miroslav Encinger
Michal Gašparík           Róbert Bardač
Lenka Hlaváčová          Peter Rajkovič
Peter Kolega                   Vladimír Mráz
Dana Vanková              Peter Krug
Veronika Veslárová      Jozef Tittel
Tomáš Hulík
Andrej Kovarik

 

Lamač

Voliť

Matej Sabo
Dionýz Ordódy
Gabriela Šedová

Jarovce

Nevoliť

Jozef Uhler

 

Podunajské  Biskupice

Voliť

Mikuláš Krippel

Nevoliť

František Dej

Vladimír Holásek

Čunovo

-

Devín

Voliť                              Nevoliť

Igor Prieložný             Ivan Bielik
Elena Cenká
Peter Distler
Štefan Kilársky
Pavol Murín
Lukáš Roller
Katarína Šulovská

Záhorská Bystrica

Voliť

Miloslav Sajan
Peter Kopčák
Vladimír Kristl

Rusovce

Voliť                                   Nevoliť

Peter Federič                    Radovan Jenčík
Vladimír Mokráň
Juraj Glazer–Opitz
Pavel Mokráň
Róbert Kalmár

Karlova Ves

Voliť                                  Nevoliť

Dana Čahojová              Vladimír Čupka
Jaromír Šíbl                    Ján Keselý
Vladimír Dulla               Branislav Záhradník
Ján Labuda                     Stanislav Žiačik
Iliana Medviďová         Peter Kapusta
Petr Sedlák                      Martin Berta
Anna Zemanová           Gabriel Kosnáč
Juraj Kmeťko
Rudolf Rosina
Zdeněk Borovička
Richard Savčinský
Marcel Zajac
Robert Krampl
Zuzana Volková
Petronela Záhorcová
Peter Buzáš
Pavol Martinický
Iva Lukačovičová
Denis Svoboda
Miroslav Kadnár
Karolína Pfaffová
Lívia Poláchová
Igor Bendík
Daniela Záhradníková
Júlia Bolebruchová

Vrakuňa

Voliť

Marián Šumšala

Nevoliť

Ľudmila Lacková
Martin Kuruc

Vajnory

Voliť

Anna Zemanová

 

– Mestské zastupiteľstvo Bratislava –

Ružinov

Voliť

Katarína Šimončičová
Lucia Štasselová
Branislav Kaliský
Andrej Kovarik

Nevoliť

František Dej
Attila Horváth
Peter Hrapko
Slavomír Drozd
Maroš Mačuha
Maroš Smolec
Valentín Mikuš
Ján Buocik
Peter Juriga
Jarmila Tvrdá

Dúbravka

Voliť                                           Nevoliť

Alexej Dobroľubov                  Peter Hanulík
Andrea Chorváthová              Jozef Havrilla
Maroš Repík
Marián Takács

Nové Mesto

Voliť

Stanislav Winkler
Richard Mikulec
Edita Pfundtner

Nevoliť

Andrej Kolesík
Katarína Augustinič
Tomáš Korček
Libor Gašpierik
Jaroslav Paška

Rača

Voliť                                              Nevoliť

Zuzana Dzivjáková                   Peter Pilinský
Róbert Pajdlhauser                   Milada Dobrotková

Petržalka

Voliť

Ján Hrčka
Elena Pätoprstá
Beata Novomeská
Peter Hochschorner
Martin Kugla
Vladimír Dolinay
Milan Vetrák
Ján Budaj

 

Nevoliť

Igor Borotovský
Andrej Turzo
Roman Masár
Marián Greksa
Ľumila Farkašovská
Martin Miškov
Vladimír Bajan
Michal Milata
Oliver Kríž
Daniel Šavel
Ľubomír Luhový
Martin Jóna
Miroslav Dragun
Jozef Augustín
Vladimír Bajan
Adrián Arpai
Augustín Arnold

Staré Mesto

Voliť                                       Nevoliť

Ivan Bútora                          Marta Černá
Ondrej Dostál                      Martin Borguľa
Matej Vagač                         Dušan Jarjabek
Peter Osuský                        Sven Šovčík
Peter Dráb                            Vladimír Hudec
Kristián Straka                   Miroslava Babčanová
Róbert Grožaj                      Milan Lopašovský
Ľubomír Burgr
Renáta Minová

Devínska Nová Ves

Voliť

Rastislav Tešovič

Nevoliť

Peter Rajkovič
Miroslav Encinger
Vladimír Mráz
Milan Jambor

Lamač

Voliť

Renáta Ocilková

Čunovo

Voliť

Gabriela Ferenčáková
Vladimír Palko

Devín

Voliť                                    Nevoliť

Ignác Kolek                       Ivan Bielik
Igor Prieložný                   Peter Kapusta

 

Záhorská Bystrica

Voliť                                      Nevoliť

Miloslav Sajan                   Vladimír Kubovič

Rusovce

Voliť                                      Nevoliť

Róbert Kalmár                    Radovan Jenčík

Karlova Ves

Voliť                                     Nevoliť

Jaromír Šíbl                       Iveta Hanulíková
Dana Čahojová                 Stanislav Žiačik
Vladimír Dulla                  Pavol Bulla
Igor Bendík
Lýdia Ovečková

Podunajské Biskupice

Voliť                                            Nevoliť

Mikuláš Krippel                        Miroslav Kohuťár
Beáta Hamar Zsideková

Vrakuňa

Nevoliť

Ľudmila Lacková
Martin Kuruc

Jarovce

Voliť                                    Nevoliť

Peter Frasch                      Jozef Uhler

Vajnory

Voliť

Anna Zemanová

 

Zopakujem, že zoznam má odporúčací charakter, ktorý vám môže pomôcť pri rozhodovaní. Pýtajte sa, informujte sa, akí sú kandidáti, ktorým sa vo voľbách rozhodnete dať svoj hlas. Určite sa nerozhodujte na základe straníckych odporúčaní, bilbordov a miestnej tlače.

 • SlabéVýborné (-1 skóre, 1 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

7 Komentárov

Komentárov 1 - 7 z 7Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Roman Huťa

  Zoznam je možno správny, ale chýbajú zdôvodnenia.

  1. Ján Bodnár

   Pri toľkých kandidátoch to nebolo možné. Tí, čo sa aspoň trochu vyznajú  v komunálnej politike v Bratislave určite vedia, prečo sú povedzme viaceré mená v kategórii nevoliť. Ide o to, či čitateľ bude dôverovať mne, ako som ja dôveroval tým, ktorých som oslovil. Alebo inak, sú bilbordy a miestna tlač dôveryhodnejšie?

 2. Ak chcete mat lepsi a krajsi Devin, nevolte opat v KOMUNALNYCH VOLBACH za poslanca Igora Prielozneho z Devina. Je to clovek, ktory hrabe za seba a nehladi na blaho splocnosti,ani ludi v Devine. Navonok sa tvari ako dobry clovek, ale v skutocnosti clovek, ktory je nastaveny ako stroj. Volit by sa mali ti, ktorí sa vedia vžiť do iných, tento “pán” s tým má obrovský problém. Dolezite je len co chce on a nie ini ludia. Jemu pojem rodina nič nehovorí,tak ako má poznať a vcítiť sa do problémv občanov. To čo robí robí preto, lebo ON uzná , že je to správne. Hrabe ako vacsina politikov len na svoje ego. A egoizmus je už v dnešnej dobe najhoršia vlastnosť čo na človeku môže byť. Treba zvolit tych, ktory ukazu ako sa veci maju. Pokial chcete mat takych kandidátov, volte ich a spoza chrbta sa budu smiat. Mozem sa zarucit:) A vie odporučit ludi, ktorí tento isty nazor zdielaju a niesu z mojho okolia, ale jeho. Ludi dokazu viest len ti, ktori sa vedia vžit do ich problemov. On tym kandidatom nikdy nebude. Priznal, ze je egoista a kto ma rozum uzna, ze takyto človek do vedenia nepatri.

 3. Upozornenie pre vsetkych Ruzinovcanov, aby nevololi Ruzinovskeho Bocika, lebo je zapleteni do Gorily, lebo inac Ruzinov dopadne ako Dlhe Diely!!! http://www.poslednykriziak.sk/trestne-komando-penty-maros-cistic-penta-story-12/338/ Firmu K – ONE prevzal Maroš Krajňák od Mgr. Jána Buocíka, ktorý momentálne kandiduje na starostu bratislavského Ružinova s podporou strany SIEŤ. Krajňák prevzal túto firmu od Buocíka 9. marca 2012, dva mesiace po začatí vyšetrovania Gorily. Presne v tom čase, keď sa “narodili” falošní blogeri a začali byť zverejňované prvé falošné spravodajské spisy proti Danielovi Lipšicovi, mne a ďalším ľuďom. A presne na základe týchto falošných spravodajských spisov bolo neskôr vznesené obvinenie v kauze odpočúvacieho systému.

  1. Ján Bodnár

   Myslím, že by to malo väčší zmysel, ak by ste napísali nielen prečo Buocika nevoliť, ale tiež koho voliť. Aby to nevyzeralo len ako nejaké vyrovnávanie účtov. Resp. uviesť viaceré referencie či odporúčania. 

 4. Chcem sa podelit o svoju osobnu skusenost s „otvorenosťou“ Ing. Mateja Vagača. Vyprovokoval ma k tomu nazov jeho iniciativy Bratislava otvorene, kandiduje na poslanca v Bratislave Starom Meste a do mestského zastupiteľstva. Počas pôsobenia Ing. Vagača v Rade Spoločenstva vlastníkov došlo ku klasickej zmanipulovanej súťaži: výsledkom je, že vlastníci za jednoduchý vlnitý plech zaplatili za m2 o 48% vyššiu cenu než za m2 zateplenia rovnej strechy domu. Ďalej: Bez odsúhlasenia vlastníkmi bol v našom dome zakúpený a inštalovaný kamerový systém (Otvorenost ako vysita). Ani zmienka o kamerách ani o peniazoch na sa nemihla na schôdzi vlastníkov, len sa odrazu objavili na chodbách. Napr. moju žiadosť vidieť, že čo kamery snímajú, ako sa záznam ukladá, ako dlho, Ing. Vagač odmietol. Tieto dva činy sa riešia oznámením podozrenia na trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a podozrenia z trestného činu neoprávneného zásahu do súkromia osôb. Teraz k otvorenosti Ing. Vagača, teraz vo funkcii predsedu Spoločenstva vlastníkov. Na kontrolu zateplenia bolo treba vyšetrenie termovíznou kamerou. Samozrejme, že na náklady vlastníka. Nebudeme predsa vynakladať peniaze domu na kontrolu Vyvoleného dodávateľa (Otvorenost ako vysita). Banálne zapožičanie kľúča od dverí, aby sa s kamerou dalo ísť na strechu – to trvalo takmer 2 mesiace a vyžiadalo si 24 (slovom dvadsaťštyri) mailov (Otvorenost ako vysita). Ďalej: Nahliadanie do dokumentácie sa u nás musí Ing. Vagačovi ohlásiť 30 dní vopred a tu príde na rad transparentnosť a dôveryhodnosť ako Brno: Vlastník si nesmie robiť fotky faktúr ani iných dokladov (vlastným foťákom, na vlastné náklady). (Otvorenost ako vysita) Zákon toto neupravuje a tak si môže Otvorenosť každý chápať ako chce, všakže. Akoby sme o svojich peniazoch v banke nemali bankové výpisy, prístup na nete – ale mohli by sme (po včasnom ohlásení sa) prísť do banky a nahliadnuť do pohybov na účte. Mohli by sme si robiť poznámky, ale žiadny presný doklad by sme nemali v ruke. Sabotáž kontroly, aké dôveryhodné, však ? Ďalej: Budúceho správcu odporučil predseda spoločenstva, Ing. Vagač. Mali sme informáciu, že to „nerieši náš prípad z hľadiska legislatívy“ a o pár mesiacov je návrh mandátnej zmluvy na svete, ale je prístupný len v archíve spoločenstva. (Otvorenost ako vysita). Veru, konanie priezračné ako studnička a úplne ideálny stav: kontrolovaný a kontrolujúci sú spriaznené duše. Už spomeniem len, že pri riešení kvality zateplenia strechy sa ukázalo, že ani len odpoveď na otázku, že aký odbor Stavebnej fakulty STU Ing. Vagač vyštudoval, nie je otvorene zodpovedatelna vec. Ostatným aktivistom z iniciatívy Bratislava otvorene fandím. Mrzí ma, že jeden z nich robí, to čo robí, ale zverejnenie neprávostí je prevenciou ich pokračovania a rozširovania, snáď. Aj veľké zlo začínalo ako malé. Zvlášť fandím MUDr. Satinskej, mám to šťastie osobne ju poznať a keby som bývala tam, kde ona kandiduje, volila by som ju. Môcť voliť niekoho, koho poznáte a viete, že je to slušný, múdry, pracovitý, milý a navyše aj obetavý človek, to je nádhera.

  1. Reagujem na nepravdivé osočovanie pod svojim menom – teda otvorene, nie ako volicpoplatnik – inkognito. Každý člen spoločenstva vie, že v spoločenstve a teda aj v rade spoločenstva sa rozhoduje hlasovaní a teda väčšinovo.  Čiže názor, ktorý prezentujete je hrubo skreslený, lebo je to len váš názor z 20 tich členov spoločenstva a pri hlasovaní v rade spoločenstva ste nebola, preto ani neviete ako som hlasoval. Prijalo sa také riešenie za ktoré hlasovala väčšina – a to je demokratické a ešte aj otvorené ( lebo tie zápisnice si môžu členovia pozrieť). Odkedy je kamerový systém na ochranu majetku trestný čin? To je absurdne, lebo kamerový systém na spoločnej chodbe sa namontoval za účelom ochrany majetku členov spoločenstva!!! To sa zriadilo po tom, ako vykradli dva byty.  To že som predsedom spoločenstva bytov v dome ja nemôžem…. Zvolili si ma členovia hlasovaním… A ak by to bolo všetko tak, ako to opisujete, tak by sa na výročných schôdzach prejavila nespokojnosť, do zápisu by sa dali námietky, prípadne by ma niekto navrhol odvolať. Ale nič také sa nedeje, akurát vy osobne máte problém a neviete čo s tým..Je mi to ľúto, ale toľko blenu a nenávisti a nepravdivej manipulácie som už dávno nezažil. Moja adresa je verejne známa: matej.vagac@gmail.com – čiže kto má pochybnosti alebo otázky, nech ma kľudne kontaktuje. Vy osobne máte na mňa aj mobil…

 5. Určite neodporúčam v Petržalke voliť pána Milana Vetráka. Tí, ktorí s nim majú osobnú skúsenosť zo zahraničia (stalking expriateľky v Luxembursku a spamovanie jej spolupracovníkov) by to asi potvrdili. Ako som ďalej postrehol, ani jeho kariéra v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí nesvedčí o jeho kvalitách.

 6. Pán autor musí byť teda odborník,keď si dovolí dávať ľuďom odporúčania koho majú voliť. To by mal asi posúdiť volič, nie sme predsa stádo,aby nám niekto dával návody. Pokiaľ ide o Karlovu ves, moja rodina Čahojovú voliť nebude. Má  muža developera,čo chce zastavať okolie Hlaváčikovej a Iskerníkovej a už sa teší že,mu to jeho žena konečne povolí. Doteraz mal smolu,lebo je na tom uzávera. Ale to nebude navždy. Aby sme sa potom na dlháčoch nečudovali,keď sa nám tam začnú premávať bágre a špinavé nákladiaky.A okrem toho,jej pracovná minulosť je nulová.Riadiť mesto nie je ako riadiť domácnosť.Kto jej platí kampaň? Z platu poslankyne to asi nebude. To by si mali ľudia uvedomiť a nenechať sa obalamutiť slovami o nezávislosti. Aká nezávisliosť? Považujem to za čistú vypočítavosť. A ešte pripomínam,ak niekto zabudol,mala incident s dieťaťom na štadióne o čom sa veľa písalo. Tým v mojich očiach klesla ako človek. Takýchto ľudí chceme do verejných funkcií? Občan,urob si názor sám.Ja som si urobil.

  1. Pán MarkoL , je úplne zarážajúce, ako všetkých pred voľbami zaujíma Čahojová, – také veci som už počul, že bije deti, ortodoxná katolíčka a iné hlúposti. …či už Hanulíkovú alebo Bullu, všetkých zaujíma len ona. Pani Čahojová iste nie je ideálny kandidát,iste nie je právnik a manažér v jednom, ale pokiaľ jej rodina dotovala futbalový klub, pokiaľ Čahojovci suplovali roli MiU a starali sa o deti, tak všetkým vyhovovali. Keď chýbali peniaze na šport pani Čahojová bola vždy dobrá.- zrazu odkedy je Čahojová v zastupiteľstve, tak sa snažia ľuďom nahvoriť, že je hrozba- aká hrozba prosím Vás? Nie je hrozba Hanulíková s pravicouvou zberbou, ktorej ide o likvidáciu športovísk, ktorá sa snaží zastavať celú Karlovku a vytunelovať, čo sa len dá? – Pre mňa je omnoho lepší kandidát, ktorý dlhé roky aj ke´d nemusel pomáhal iným – a je mi jedno, že pár peňazí použili na kampaň, ak doteraz dokázala pani Čahojová, pomáhať iným zadarmo, rčite to bude perfektná starostka, ktorú nám bude závidieť celá Bratislava. A ešte k jej manželovi – ste si istý, o tom , čo vravíte – viete, že jej muž stavia väčšinou Slovenskú ľudovú architektúru? To akože sa bojíte , že nám v Karlovek drevenice postaví či ´dalšie ihriská?  http://www.ludovaarchitektura.sk/ 

 7. Za Lamač a Dúbravku to celkom sedí. S tým Šramkom to máme na vážkach pretože neide o najschopnejšieho starostu no protikandidáti sú biedni. Určite by som dal z vlastnej skúsenosti do kategórie “Nevoliť” Radoslava Olekšáka. Kandiduje za starostu, miestneho aj mestskeho poslanca (neúspešne kandidoval a do VUC). Je to presne ten typ voleného zástupcu čo povie “zvolili ste ma, teraz držte hubu”. Nezaujíma ho názor ľudí a nevidí dôvod konzultovať veci ktoré ovplyvňujú ľudí. Je nesmierne arogantný a obdivovateľ Fica a Putina. Presadil s Oľgou Keltošovou prenájom pozemku za 1 euro na 50 rokov na výstavbu cyklohaly bez toho aby sa pýtali na názor ľudí z bezprostredného okolia a keď sa ozvali tak ich označili za klamárov. Do mestského zastupiteľstva by som skôr odporúčal Andreu Kozákovú (SIEŤ, SaS, MOST – HÍD, SDKÚ), ako pani Ocilkovú. Pani Kozáková šikovne manažuje v Karlovke kultúrne centrum a príde mi ako schopná a kompetentná mladá dáma.  

Komentárov 1 - 7 z 7Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?