Publikované: 25.07.2015

Zoznam rozkradnutých podnikov po roku 1989, ktoré vybudoval celý národ.

Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo z modernizované v rokoch 1948-1989:
1. TATRASKLO – Trast sklárskych podnikov v Trnave.
- Spojené sklárne v Lednických Rovniach
- Stredoslovenské sklárne v Poltári
- Slovenské závody technického skla v Bratislave
- Skloplast v Trnave
- Skloobal v Nemšovej
2. SLOVAKOTEXT – Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.
- Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
- Závody MDŽ v Bratislave
- Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
- Tatraľan v Kežmarku
- Ľanárske a konopné závody v Holíči
- Lykové textilné závody v Revúcej
- Slovena v Žiline
- Merina v Trenčíne
- Poľana v Lučenci
- Tatrasvit vo Svite
- Slovenska v Banskej Bystrici
- Pleta v Banskej Štiavnici
- Trikota vo Vrbovom
- Odevné závody v Trenčíne
- Makyta v Púchove
- Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
- Zornica v Bánovciach nad Bebravou
3. SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
- Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
- Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
- Bukóza vo Vranove nad Topľou
- Grafobal v Skalici
- Harmanecké papierne v Harmanci
- Chemicelulóza v Žiline
- Turčianske celulózky a papierne v Martine
- Slavošovské papierne v Slavošovciach
- Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
- Drevokup v Ružomberku
- Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
- Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
- Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku
4. Slovchémia – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.
- Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
- Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
- Matador v Bratislave
- Benzinol v Bratislave
- Chemika v Bratislave
- Petrochémia v Dubovej
- Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
- Chemolak Smolenice
- Považské chemické závody v Žiline
- Slovenské lučobné závody v Hnúšti
- Duslo Šala
- Chemko strážske
- Fosfa Poštorná
- Chemlon v Humennom
- Chemosvit vo Svite
- Slovenský hodváb v Senici
- Gumárne 1. mája v Púchove
- Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
- Plastika v Nitre
5. VSŽ Košice.
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov.
6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.
- ZTS Martin n.p.
- ZTS Detva n.p.
- ZTS v Dubnici nad Váhom
- ZTS v Košiciach n.p.
- ZTS Bratislava
- ZTS v Komárne
- Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
- Martimex v Martine
- ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
- ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
- ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
- ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
- ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
- ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
- ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici
7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.
Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.
8. Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.
- v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.
9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.
10. Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.
- Bučina Zvolen
- Drevina Turany
- Drevoindustria Žilina
- Smrečina banská Bystrica
- Preglejka Žarnovica
- Piloimpregna Košice
- Mier Topoľčany
- Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
- Tatra nábytok Pravenec
- Nový domov v Spišskej Novej Vsi
11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave
v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
- Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
- Koncern Elektrárne Nováky
- Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
- Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
- Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
- Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
- Elektrovod v Bratislave
12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.
13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.
14. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:
- v Hačave
- v Jelšave
- v Lovinobani
- v Košiciach
- v Lubeníku
- v Banskej Belej
- v Kalinove
- v Kunovej Teplici
15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.
V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.
16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.
počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
- Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave
17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.
- Slovlik v Trenčíne
- Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
- Frukona v Prešove
- Slovenské škrobárne v Trnave
- Mraziarne v Bratislave
18. Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.
- závod Liečebných rastlín v Malackách
19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.
- Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica
- Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
- Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
- Azbestocementové závody Nitra
- Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
- Cementáreň Lietavská Lúčka
- Ladecká cementáreň Ladce
- Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
- Cementáreň Bystré v Bystrom
- Stupavská cementáreň Stupava
20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
- CALEX Zlaté Moravce
- Elektrosvit Nové Zámky
- Kovosmalt Fiľakovo
- Slovenská armatúrka Myjava
- Srojsmalt Medzev
- Strojsmalt Pohorelá
- Tatramat Poprad
- Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
- Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany
21. Strojstav – n.p. v Bratislave.
- závod v Bernolákove
- závod v Novom Meste nad Váhom
- závod v Záhorskej Vsi
- závod v Sečovciach
- závod v Šahách
- závod v Prešove
- závod v Senci
- stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.
Po roku 1989, boli všetky priemyselné podniky zničené, rozkradnuté alebo predané.

Info pre súdruhov, ktorí sa na tomto článku priživili:

PODNIKY NEPOSTAVILI KOMUNISTI, ALE CELÝ NÁROD !!!

  • SlabéVýborné (+54 skóre, 76 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Koller Jan

    TATRASKLO – Trast sklárskych podnikov v Trnave.– Spojené sklárne v Lednických Rovniach– Stredoslovenské sklárne v Poltári, závody:– v Poltári– v Zlatne– v Katarínskej Hute– v Málinci – Slovenské závody technického skla v Bratislave – Skloplast v Trnave – Skloobal v Nemšovej – Jablonex Medzilaborce SLOVAKOTEXT – Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne. – Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku – Závody MDŽ v Bratislave – prevádzka v Novom Živote – Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši – závod v Starej Ľubovni – Tatraľan v Kežmarku – Ľanárske a konopné závody v Holíči – Lykové textilné závody v Revúcej – Slovena v Žiline – Merina v Trenčíne – Poľana v Lučenci – Tatrasvit vo Svite – Závod Spišská Nová Ves – Slovenska v Banskej Bystrici – Pleta v Banskej Štiavnici – Trikota Vrbové – Závod v Levoči – Odevné závody v Trenčíne – Závod v Topoľčanoch – Závod v Hlohovci – Makyta v Púchove – Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove – Odevné závody kapitána J. Nálepku v Michalovciach – Zornica v Bánovciach nad Bebravou – Slovenka, závod Vranov nad Topľou – Zekon Michalovce – Textilná farbiareň Spišská Nová Ves SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs. – Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove – Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku – Bukóza vo Vranove nad Topľou – Grafobal v Skalici – Harmanecké papierne v Harmanci – Chemicelulóza v Žiline – Turčianske celulózky a papierne v Martine – Slavošovské papierne v Slavošovciach – Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke – Drevokup v Ružomberku – Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave – Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave – Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku SLOVCHÉMIA – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov. – Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov. – Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave – Matador v Bratislave – Benzinol v Bratislave – Chemika v Bratislave – Petrochémia v Dubovej – Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch – Chemolak Smolenice – Považské chemické závody v Žiline – Slovenské lučobné závody v Hnúšti – Duslo Šala – Chemko strážske – Fosfa Poštorná – Chemlon v Humennom – Chemosvit vo Svite – Slovenský hodváb v Senici – Gumárne 1. mája v Púchove – Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach – Plastika v Nitre – Rafinéria Vojany – Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny Bratislava – Výskumný ústav organických syntéz Bratislava – Výskumný ústav pre petrochémiu Prievidza – Výskumný ústav chemických vláken Svit – Výskumný ústav SAPL Nitra – Výskumný ústav informatiky Bratislava – Chempol Bratislava – Bavlnárske závody Vysoká pri Morave Československá námorná flotila (ČNP), Vo vlastníctve Československej námornej plavby bolo počas komunistického zázraku 36 námorných lodí: 01.) Republika I. 02.) Julius Fučík 03.) Lidice 04.) Dukla 05.) Mír I. 06.) Ostrava 07.) Orava I. 08.) Kladno 09.) Orlík I. 10.) Pionír 11.) Jiskra 12.) Košice I. 13.) Republika II. 14.) Brno 15.) Vítkovice I. 16.) Blaník 17.) Sitno 18.) Radhošť 19.) Kriváň 20.) Praha 21.) Mír II. 22.) Bratislava 23.) Třinec 24.) Orlík II. 25.) Slapy 26.) Lipno 27.) Orava II. 28.) Karlove Vary 29.) Vltava; Rok výstavby: 1988 30.) Otava; Rok výstavby: 1988 31.) Dunaj; Rok výstavby: 1989 32.) Berounka; Rok výstavby: 1989 33.) Labe; Rok výstavby: 1989 34.) Vítkovice II.; Rok výstavby: 1989 35.) Sázava; Rok výstavby: 1989 36.) Košice II.; Rok výstavby: 1989 Po skončení komunistického zázraku v roku 1989, bola v roku 1992 ČNP sprivatizovaná. V roku 1995 sa Harvardské fondy (Viktor Kožený) stali jej majoritným vlastníkom a celá flotila bola postupne rozpredaná. VSŽ Košice. Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov. Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) Martin, generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov. – ZŤS Martin n.p. – závody v Námestove – v Trstenej – v Hliníku nad Hronom – ZŤS Detva n.p. – závody v Detve – v Cinobani – v Hriňovej – v Tisovci – v Krupine – vo Vlkanovej – v Rimavskej Sobote – v Lučenci – ZŤS v Dubnici nad Váhom – závody v Dubnici nad Váhom – v Topoľčanoch – vo Vyhniach – ZŤS v Košiciach n.p. – v Košiciach 3 závody – závod v Prakovciach – v Bardejove – v Sabinove – prevádzka v Moldave – ZŤS Bratislava – ZŤS Komárno, 3 závody – ZŤS Lučenec – ZŤS Hriňová – Turčianske strojárne Martin závod Malacky – n.p. Bratislava – závody v Bratislave – v Malackách – v Želiezovciach – v Dunajskej Strede – Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva – Martimex v Martine – ZŤS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici – ZŤS obchodný podnik v Banskej Bystrici – ZŤS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave – ZŤS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne – ZŤS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici – ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Martine – ZŤS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene – ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach – ZŤS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici – Vihorlat Snina – Transporta Michalovce – MEŽ Michalovce – Výskumný ústav jemnej mechaniky Nové Mesto nad Váhom – ZŤS IDOP Martin, inžiniersko -dodávateľský a projekčný podnik Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom. Výroba obuvi: v roku 1950=11,1 milión párov obuvi v roku 1960=20,7 milión párov v roku 1970=28,3 milión párov V roku 1980=32,8 milión párov. Závody: – v Partizánskom – Holíči – Moravskom Lieskovom – v Prievidzi – v Zlatých Moravciach – v Komárne – v Ilave – prevádzkáreň v Zemianskej Olči Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom – v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs. Závody: – v Banskej Štiavnici – vo Vajskovej – v Banskej Bystrici Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave. Závody: – v Seredi – v Rajci – v Geči – v Nitre – v Bratislave Závody na výrobu ložísk –n koncern v Považskej Bystrici, podniky: – v Považskej Bystrici – v Kysuckom Novom Meste – v Skalici – v Prešove – v Dolnom Kubíne – v Bytči – v Žiline-Bytčici Stredoslovenské stavby, závody: – v Žiline – v Ružomberku – v Banskej Bystrici – v Žiari nad Hronom Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline. – Bučina Zvolen – Drevina Turany – Drevoindustria Žilina – Smrečina banská Bystrica – Preglejka Žarnovica – Piloimpregna Košice – Mier Topoľčany – Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava – závody: – v Bratislave – v Galante – v Malackách – v Brezovej pod Bradlom – v Trenčíne – v Trnave – v Skalici – Tatra nábytok Pravenec – Nový domov v Spišskej Novej Vsi – Nový domov Závod Liptovský Mikuláš – Drevoobrábací podnik Úlič, okr. Snina – Lykotex Michalovce Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs. – Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch – Koncern Elektrárne Nováky – Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne – Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach – Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline, rozvodné závody: – v Banskej Bystrici – v Liptovskom Mikuláši – v Lučenci – v Martine – v Považskej Bystrici – v Prievidzi – v Rimavskej Sobote – vo Zvolene – v Žiari nad Hronom – v Žiline – tepláreň v Martine – tepláreň vo Zvolene – tepláreň v Žiline – montážny závod v Banskej Bystrici – Koncern Východoslovenské energetické závody Košice – Elektrovod v Bratislave – Západoslovenské energetické závody v Bratislave – Rozvodové závody: – v Bratislave – v Trnaveň – v Senici – v Trenčíne – v Dunajskej Strede – v Nitre – v Nových Zámkoch – v Partizánskom – v Leviciach – v Komárne – teplárenské závody v Bratislave a v Trnave – stavebnomontážny závod v Nitre – ciachovňa a opravovňa transformátorov v Hlohovci Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v: – v Hačave – v Jelšave – v Lovinobani – v Košiciach – v Lubeníku – v Banskej Belej – v Kalinove – v Kunovej Teplici – Kalinovská šamotová továreň Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave. V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs. Západoslovenské plynárenské závody: – v Bratislave – v Komárne – v Nitre – v Novom Meste nad Váhom Stredoslovenské plynárenské závody Žilina, závody: – v Lučenci – v Prievidzi – v Zvolene – v Žiline – stredisko v Ružomberku Východoslovenké plynárenské závody Košice, závody: – v Košiciach – v Poprade – v Michalovciach – výstavbový závod v Poprade Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave. počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs. – Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave Západoslovenské pivovary n.p. v Bratislave – závody – v Bratislave – v Hurbanove – v Nitre – sódovkáreň v Nitre – sódovkáreň v Piešťanoch Stredoslovenské pivovary a sódovkárne n.p. v Martine, pivovary: – v Rimvskej Sobote – v Martine – v Bytči – v Ilave – v Banskej Bystrici – vo Vyhniach – sladovňu v Rimavskej Sobote – sódovkársky závod v Banskej Bystrici Východoslovenské pivovary a sladovne n.p. Košice, závody: – v Košiciach – v Michalovciach – v Poprade – v Prešove – vo Veľkom Šariši LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs. – Slovlik v Trenčíne – Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši: – závod v Liptovskom Mikuláši, – výrobne: – v Oravskom Podzámku – v Turzovke – v Záriečí – v Žiline – v Lednických Rovniach – v Púchove – 27 pestovateľkých páleníc – závod v Banskej Bystrici – výrobňa v Krupine – 12 pestovateľkých páleníc – závod v Lučenci s 24 pestovateľkých páleníc – závod v Prievidzi s 6 pestovateľkých páleníc – Frukona v Prešove – Slovenské škrobárne v Trnave – Mraziarne v Bratislave – Škrobárne Spišská Nová Ves Národný podnik Milex Bratislava, závody: V Bratislave, Senici, Galante, Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Nitre, Leviciach, Nových Zámkoch, Čalove. Národný podnik Stredoslovenské mliekarne vo Zvolene, závody: V Brezne Krupine, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Martine, Púchove, Prievidzi, Rimavskej sobote Tvrdošíne, Zvolene, Žiline, Národný podnik Východoslovenské mliekarne v Košiciach, závody: V Bardejove, Humennom, Košiciach Kráľovskom Chlmci, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi Kežmarku. Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe. – závod Liečebných rastlín v Malackách – Biotika Slovenská Ľubča – Imuna Šaríšske Michaľany – Medika Bratislava Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín. – Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica – Východoslovenské cementárne a vápenky Košice, závody: – cementáreň v Turni nad Bodvou – cementáreň v Bystrom nad Topľou – vápenka v Margecanoch – vápenka v Gombaseku-Plešivci – Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava – Azbestocementové závody Nitra – Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne – Cementáreň Lietavská Lúčka – Ladecká cementáreň Ladce – Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie – Cementáreň Bystré v Bystrom – Stupavská cementáreň Stupava – Cementáreň Turňa nad Bodvou – Cementáreň Banská Bystrica –Vápenka Tisovec Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne – CALEX Zlaté Moravce – Elektrosvit Nové Zámky – Kovosmalt Fiľakovo – Slovenská armatúrka Myjava – Srojsmalt Medzev – Strojsmalt Pohorelá – Tatramat Poprad – Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany – Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany Strojstav – n.p. v Bratislave. – závod v Bernolákove – závod v Novom Meste nad Váhom – závod v Záhorskej Vsi – závod v Sečovciach – závod v Šahách – závod v Prešove – závod v Senci – stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi. Chirana koncern Stará Turá: – Výrobný podnik Chirana Stará Turá – Výrobný podnik Chirana Humenné – Výrobný podnik Piešťany – Obchodne technické služby Piešťany s pobočkami v Zvolene a Košiciach – Chirana Export- Import Piešťany V Českej Republike: – Výrobné podniky Chirana Brno ( patrí Nemcom http://www.bmt.cz/profil-firmy-bmt-medical-technology), Chirana Nové Město n/Moravě / http://www.medin.cz/ – Chirana Praha / http://www.chirana.com/ – Chirana Obchodne technické služby Praha – Výskumný ústav zdravotníckej techniky Brno http://rejstrik.penize.cz/00152722-vyzkumny-ustav-zdravotnicke-techniky-brno-statni-podnik Poľnohospodárstvo. – Šľachtiteľské a semenárske stanice: – Klčovo – Levočské lúky – Michalovce – Trnava – Veľká Lomnica – Vígľaš – Semenoles, Liptovský Hrádok – Semenársky podnik Balvany a Sesíleš pri Kománe – Výskumný ústav tabakového priemyslu Bratislava v Bábe pri Nitre Západoslovenské hydinárske závody n.p. v Cíferi – Hydinársky priemysel Bratislava, závody: – v Bratislave – v Cíferi – v Dunajskej Strede – v Galante – v Leviciach – v Topoľčanoch Stredoslovenské hydinárske závody n.p. vo Zvolene, závody: – vo Zvolene – v Tomášovciach – v Žiline – v Tomášovciach – v Ružomberku – liahne v Veľkom Krtíši – liahne v Teranoch Východoslovenské hydinárske závody n.p. v Košiciach, závody: – v Košiciach – v Prešove – v Kežmarku – v Humennom – v Šalgovíku Stredoslovenské pekárne a cukrárne n.p. v Banskej Bystrici, závody: – v Banskej Bystrici – v Dolnom Kubíne – v Čadci – v Ružomberku – v Lučenci –v Martine, – v Ilave – v Prievidzi – v Rimavskej Sobote – v Zvolene – v Žiari nad Hronom – v Žiline Východoslovenské pekárne a cukrárne n.p. Košice, závody: – v Košiciach – v Spišskej Novej Vsi – vo Svite – v Prešove – v Humennom – v Michalovciach – v Kráľovskom Chlmci Podniky slaboprúdovej a výpočtovej techniky – Závody Výpočtovej Techniky, Banská Bystrica – Závody Výpočtovej Techniky, Námestovo – Výskumný Ústav Výpočtovej Techniky, Žilina – DATASYSTÉM Bratislava a pobočky po Slovensku – Konštrukta Trenčín – Tesla Orava – Tesla Bratislava – Tesla Liptovský Hrádok – ďalšie Tesly na Slovensku Závody priemyselnej automatizácie, Prešov – VUKOV Prešov – TOS Trenčín – TOS Galanta – VSS Košice Slovenská polygrafia – trast podnikov s gen. riad. v Bratislave – Západoslovenské tlačiarne v Bratislave – tlačiarne SNP v Martine – Východoslovenské tlačiarne v Košiciach – Nitrianske tlačiarne v Nitre – Duklianske tlačiarne v Prešove Nafta Gbely – Závod ťažby plynu a podzemných zásobníkov Malacky Generálneho riaditeľstva Kozmetika Bratislava – závody v Rači, Leviciach a Hlohovci. – závod v Bratislava – Krasňany Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. Bratislava – závody: – v Bratislave – v Novom Meste nd Váhom – v Trstíne – v Zlatých Moravciach – v Komárne Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. v Žiline, závody: – v Žiline – v Liptovskom Mikuláši – v Žiari nad Hronom Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. Spišskej Novej Vsi, závody: – v Dobšinej – v Michalovciach – v Prešove – v Čáni – strojno-stavebný závod v Prešove Západoslovenské tehelne n.p. v Pezinku – závody: – v Bratislave – v Senci – v Leviciach – v Malej Máni – v Semerove – v Gbelciach – v Myjave – v Borskom Jure – v Preseľanoch – v Trenčíne – v Trenčianskej Teplej – v Boleráze – v Trnave – vo Vrbovom – paneláreň v Trnave – paneláreň v Rakoviciach Východoslovenské tehelne n.p. Košice, závody: – v Jasove – v Revúcej – v Drieňovskej Novej Vsi, – v Prešove – v Hanušovciach nad Topľou – v Humennom – v Krčave – v Spišskom Podhradí – v Tisinci – v Košiciach – vo Vranove nad Topľou – v Spišskej Novej Vsi Západoslovenské tlačiarne n.p. v Bratislave: – závody: – Kníhtlačiareň svornosť v Bratislave – tlačiareň v Pezinku, Piešťanoch, Trenčíne, Galante, Komárne, Skalici a Partizánskom. Západoslovenské vodárne a kanalizácie v Bratislave – závody: – v Dunajskej Srede – v Galante – v Šali – v Komárne – v Leviciach – v Nitre – v Nových Zámkoch – v Senici – v Topoľčanoch – v Trnave (v Piešťanoch) Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, závody: – v Banskej Bystrici – v Lučenci – v Prievidzi – v Rimavskej Sobote – vo Veľkom Krtíši – vo Zvolene – v Žiari nad Hronom Východoslovenské prekladiská – Čierna nad Tisou – Vojany – prekladisko Východoslovenských železiarní – Haniska – Malá Dobrá – Budkovce – Veľké Kapušany – Kokšov-Bakša Západoslovenský mäsový priemysel n.p. Bratislava –závody: – v Nových Zámkoch – v Komárne – v Nitre – v Topoľčanoch – v Trenčíne – v Trnave – v Myjave Stredoslovenský mäsový priemysel n.p. vo Zvolene, závody: – vo Zvolene – v Ružomberku – v Lučenci – v Martine – vo Vrútkach – v Púchove – v Žiline – v Rimavskej Sobote – v Prievidzi Východoslovenský mäsový priemysel n.p. Prešov, závody: – v Košiciach – v Prešove – v Humennom – vo Svite – v Spišskej Novej Vsi – v Rožňave – v Trebišove Ďalšie podniky (ešte nezaradené): – Kablo Malacky – Kablo-Gumon Bratislava – Výrobné družstvo Ľudib Bratislava – Elitex Šurany – Betonáreň Komjatice – Pálenica Dolný Ohaj, – Hydrostav, – konzervarne OBAL NMnV, – mliekarne MILEX, – KONSTRUKTA TN vývojové stredisko – výrobky DANA, ZUZANA, GRAD, MORAK – STROJSTAV, – VZDUCHOTECHNIKA, – Priemstav výrobné haly – PREFA prefabrikáty – ZTS – ZVS – Pozemne stavby – TAZ – BAZ – VUMA výskumný ústav mechanizácie automatizácie – NMnV špeciálna výroba uzáverov a mechanizmov do zbrojárskeho priemyslu – obuvné závody Zlaté Moravce, – podnik KOVOPLAST Zlaté Moravce, – Ponitrianske tehelne Zlaté Moravce, – Autobrzdy Vráble – TESLA Vráble (výroba zosilňovačov) – Montážny závod spojov a Dopravný závod v Nitre – Slovenská ľudová majolika v Modre – Zápalkáreň Smrečina v Banskej Bystrici – Rekreačné, sociálne, ubytovacia a zdravotné zariadenia podnikov pre zamestnancov Stredoslovenské energetické závody: – v Lúčkach v Nízkych Tatrách – na Králikoch v Kremnických vrchoch – na Donovaloch – na Oravskej priehrade – vo Vrátnej – na Zverovke – pod Stráňami – na Martinských holiach inde… Východoslovenské energetické závody v Košiciach, závody: – v Humennom – v Košiciach – v Michalovciach – v Poprade – v Prešove – v Rožňave – v Sečovciach – v Spišskej Novej Vsi – tepláreň v Nižných Kapustníkoch – závod vodných elektrární v Dobšinej – závod rozvodu tepla v Košiciach Stredoslovenské hydinárske závody n.p. vo Zvolene, rekreačné zariadenia: – v Kováčovej a na Orave Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. v Žiline, rekreačné zariadenia: – chaty v Terchovej, na Orave a pri jazerách v Banskej Štiavnici Stredoslovenské plynárenské závody Žilina, rekreačné zariadenia: – chata v Malej Lučivnej na Orave – vzdelávacie stredisko v Novom Smokovci Východoslovenské energetické závody v Košiciach, rekreačné zariadenia: – v Starej Lesnej – vo Vyšných Hágoch – v Novom Smokovci – v Malej Lodine – v Plejsoch – pri Krompachoch – na Čingove – v Nižnom Klatove Východoslovenké plynárenské závody Košice, rekreačné zariadenia: – v Ružinej – v Jezersku Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom, rekreačné zariadenia: – kúpeľná liečba Nočné sanatórium v Sklených Tepliciach, – závodný klub, športový areál, TJ s 13 oddielmi – chata Jarabica a kúpalisko v Sklených Tepliciach Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom, pre zamestnancov vybudoval: – byty – slobodárne – zdravotné strediská – nočné sanatórium a ozdravovňu – detské jasle – materské školy – závodný klub ROH rekreačné zariadenia: – v Hornej Vsi – v Brodzanoch – v Rudne Príspevok od: Milan Ďurbis Dňa 1.1.1963 vznikol v Lučenci závod TEES Lučenec a patril pod Martin n.p. ( Bol to fakticky predchodca známych potom ako ZŤS n.p. Detva). Fungoval do roku 1966 a vyrábal banské lokomotívy. V 1967 sa tento závod Lučenec zreorganizoval a patril pod Podpolianske Strojárne (PPS) n.p. Detva. Vyrábali známe autožeriavy AB 063.2, AD070.1, AD080.1. V roku 1979 bol premenovaný na ZŤS n.p. Detva, závod Lučenec. Zamestnávali 800-900 ľudí a vyrábali Nakladače UNC 151, UNK 320. Sponzorovali aj šport. Známi boli futbalisti (hrali krajskú súťaž) a volejbalistky (hrali II.ligu), pod názvom Strojár Lučenec. V 1989 vplyvom kontrarevolučných síl nastúpila likvidačná skupina aktivistov pod smutne známym menom VPN, ktoré začalo demontáž socializmu aj v tejto fabrike. Závod postupne ukončil výrobu. Areál je v súčasnosti prázdny. V Poltári boli Stredoslovenské sklárne n.p. Poltár: Pod neho patrili 4 závody: – Zlatno, – Málinec, – Katarínska Huta – a závod Poltár. Poltár v 1976 zamestnával 800 pracovníkov z toho 400 žien. Hlavným výrobným programom Stredoslovenských sklární, n. p., Poltár bolo úžitkové sklo, sodnodraselné sklo a krištáľ. Export zabezpečoval Podnik zahraničného obchodu Skloexport Liberec, a to pod značkou Bohemia Crystal, ktorá bola spoločná pre české a slovenské sklárne. Za socializmu boli zrekonštruované závody Zlatno, Málinec a Katarínska Huta. Dnes funguje len jediná skláreň a to Katarínska Huta. Lučenci boli 1.1.1950 zriadené Ipeľské tehelne n.p. Lučenec a pod neho patrili závody – Lučenec 01, – Fabianka 02, – Fiľakovo 04, – Hajnáčka 05, – Jesenské 06, – Šafárikovo (Tornaľa) 07, – Zvolen 09, – Banská Bystrica 10, – Prievidza 11, – Nitrianske Pravno 12, – Breznička 13, – Zelené 14, – Poltár I. 15, – Poltár II. 16, – Maštinec 17, – Tisovec 18, – ZPP Lučenec 19, – ŤDZ Lučenec 20. Vo všetkých vymenovaných závodoch bola v jednotlivých päťročniciach vykonaná rekonštrukcia alebo výstavba nového závodu. V súčasnosti je v prevádzke len závod Lučenec-Fabiánka a závod Breznička. V Lučenci bola v 1985 postavená moderná mliekáreň. V súčasnosti zničená. V 1965 bol postavený závod ZŤS Lučenec, ktorý patril pod ZŤS n.p. Detva. Závod je sprivatizovaný a napoly zničený. V Lučenci bol po vojne postavený aj ČSAO n.p. Lučenec, pod ktorý patrili tiež niektoré závody. Príspevok od: Ernest Gubran: -TEST Žilina, Technicko stavebný podnik Príspevok od: Jan Zelem – TESLA Banská Bystrica, neskôr ZVT B.B. – Výskumný ústav výpočtovej techniky Žilina Príspevok od: Norbert Kamenicky – Geologický prieskum, Spišská Nová Ves (mal aj pridruženú strojársku výrobu) – Železorudné bane, závod Rudňany, okres Spišská Nová Ves – Komunálne služby (tie boli asi po celej republike, boli pod nimi kaderníctva, práčovne a rôzna remeselná malovýroba) – Reštaurácie a jedálne RAJ, Spišská Nová Ves – Pozemné stavby Poprad, závod Spišská Nová Ves (tie boli pravdepodobne po celej republike) – Bansko montážny závood BMZ, Spišská Nová Ves – Dopravný závod spojov, Spišská Nová Ves (garáže a údržba poštových a spojárskych áut) – Tatrasvit, Spišská Nová Ves – Štátny plemenársky podnik, Spišská Nová Ves (tuším sa venovali koňom) – Piloimpregna, Spišská Nová Ves – Stredná priemyselná škola drevárska, Spišská Nová Ves – Stredná priemyselná škola banícka, Spišská Nová Ves – Štátne majetky, Spišská Nová Ves (poľnohospodárska výroba) – Jenotné roľnícke družstvo JRD bolo skoro na každej dedine – Prekon, Prešov (prešovská konfekcia – výroba odevov) – ZSE Krompachy (výroba ističov) – ZPA (Závody priemyselnej automatizácie) Prešov TESLY: – Tesla Kukučínova, Bratislava – výroba, rádií, kalkulačiek, počítačov PMD80, PP06 – Tesla VRÚSE (výskumno-realizačný ústav spotrebnej elektroniky) Bratislava – Tesla Stropkv (telefóny) – Tesla Piešťany (veľmi významný výrobca CVMOS polovodičov, tranzistorov a integrovaných obvodov) – „Pošty a spoje“, Spišská Nová Ves (pošty a telefónne ústredne v okrese) – „Lokomotívové depo“ (opravovali lokomotívy), Spišská Nová Ves – „Cestné stavby“, Spišská Nová Ves (tie boli pravdepodobne po celej republike) – „Konzervárne“, Spišská Nová Ves – „Octáreň“, Spišská Nová Ves – „Areál“, Spišská Nová Ves (prekladisko tovarov pre maloobchodné predajne) Pridané 6.12.2017 Kožiarske závody, Liptovský Mikuláš Doplňujem zoznam podnikov, ktorý mi bol zaslaný 26.07.2019 Tehelňa Martin Expanditka Košice Skláreň Valaská Belá Milex Nové Mesto nad Váhom Západoslovenské vodárne a kanalizácie v Bratislave, odštepný závot Trenčín Výskumný ústav obrábacích strojov – pražská pobočka, pri TOS Trenčín Letecké opravovne Trenčín Mliekareň v Trenčíne (vybudovaná ešte za 1.SR) Pozemné stavby Trnava, mali aj prevádku v Trenčíne Pozemné stavby Nitra Zlatokov Trenčín Tatrasklo Trenčín Výskumný ústav ovčiarsky Trenčín Komunálne služby Trenčín (predtým Hospodársky podnik) Keramoprojekt Trenčín Stavoprojekt Trnava (bol aj v Bratislave, asi aj v Košiciach, Poprade? či Prešove?, ateliéry aj inde, napr. v Trenčíne) Automobilové opravovne Zlatovce (vojenský podnik) Ľudotex Trenčín (ľudové družstvá boli zrejme aj iné, napr. invalidov…) Kovotex Trenčín Paneláreň Nové Mesto nad Váhom Pekáreň v Trenčíne Bitúnok v Trenčíne (neviem, či bol súčasťou Zsl. mäsopriem.) Konzerváreň Nové Zámky Konzerváreň Nové Mesto n. V. Drôtovňa Hlohovec výrobňa sviečok Hlohovci Hydináreň Veľké Bierovce (pri Trenčíne, aj prasce tam chovali neskôr) Reštaurácie a jedálne Trenčín (tie boli aj inde v štáte, ako už máte spomenuté, aj rôzne podniky sietí a služieb vrátane obchodov, tie asi ťažko všetky vymenovať, pošty a spoje, Cestné stavby,… – niečo tam už máte…, správa štátnych hmotných rezerv s množstvom skladov, Civilná obrana (to som už trochu mimo, ale mali prevádzkové priestory, zaradenia a sklady), nakoniec aj armáda (terajšia SR už nemá armádu!, z tej nevýrobnej oblasti aj Sväzarm, )

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?