Publikované: 21.01.2022

A je tu útok na preambulu ústavy

Predpokladal a očakával som, že na slovenskú štátnosť bude vedený útok cez preambulu Ústavy, ale nie, že práve Gyorgy Gymesim: 


https://dennikn.sk/minuta/2687398/ https://dennikn.sk/minuta/2687406/K Gyimesimu
: Národ slovenský je štátotvorný národ tak, ako maďarský (poľský, nemecký a ostatné národy). Prembula slovenskej Ústavy zmieňuje spolužitie Slovenského národa s osobami ako občanmi iných národností:
https://www.lewik.org/term/1506/preambula-ustava-slovenskej-republiky/
Úvod k maďarskej Ústave začína výlučnou výzvou
: „Bože, požehnaj Maďara! ale občanov iných národností, preambula základného maďarského zákona text vôbec  nezmieňuje:
https://nemzetikonyvtar.kormany.hu/download/0/10/50000/szlov%C3%A1k-magyar_nyomdai.pdf
Neľakajme sa, existujú dva ústavné princípy: národný a občiansky. Slovensko je štandardný národný a občiansky štát v jednom. Z ústavy je parlamentnou demokraciou. Jej poruchy a poruchy demokracie a právneho štátu nesúvisiace s témou článku tu nezmieňujem. Vychádzajúc z národného štátotvorného princípu je Slovensko korektný občiansky štát Slovákov žijúcich na spoločnom území s národnostnými menšinami a etnickými skupinami alebo cudzincami so slovenským štátnym občianstvom. Mimochodom, multinárodné, multi etnické A multikultúrne USA nemožno považovať za národný štát. Pojem národ je definovaný inak a odvodzuje sa od slova rodiť, rod, rodina, a vykazuje znaky homogenity tak, ako pojem menšina. Na okraj: sexuálna menšina neexistuje, je heterogénna.

Organizácia spojených národov potvrdzuje národný princíp združujúci a spájajúci národy sveta v ich národných štátoch v nadnárodnom zjednocujúcom kontexte, nie odťažitosti Maďarov á la “My Maďari a tí druhí…” Každý členský štát EÚ má svoje politické (občianske) zastúpenie v európskom parlamente národných členských štátov.

Poslanec OĽaNO Gyimesi chce prepisovať ústavu SR. Dikcia preambuly Ústavy vo veci a význame “My, národ slovenský…“ je v poriadku a ostane takou akou je. V možnosti je a/ “autonómna Ústava Maďarov, žijúcich na Slovensku“ s „ich bohom“ alebo jedno s druhým, pripojenie južného Slovenska k Veľkému Maďarsku alebo b/ osobitný detenčný ústav pre osobitne “bohom požehnaných“ maďarskému rodu verných a „zbožných“ konfesijných Maďarov typu provokatér Gyimesi…
Ešte raz: Slovensko je národný štát, ktorého štátotvorné jadro tvorí autochtónna vetva Slovanov, s domovským právom a sídlom na severe Karpatskej kotliny. V otázkach ľudských práv národnostných menšín a etnických skupín (na rozdiel od pôvodných Slovákov, maďarskú menšinu tvoria pôvodní aj etnickí Maďari; k maďarskej národnosti sa najmä na juhu Slovenska hlásia aj Rómovia…).

Asimilácia národnostných menšín a etnických skupín je prirodzená na Slovensku ako aj v Maďarsku o to viac, že o ich rozvoj sa starajú len ony samé (slovenská) alebo s akou-takou (slabou) podporou slovenskej vlády.
Vo finále, k akej národnosti sa osoby s maďarským pôvodom po oboch alebo jednom z rodičov, prihlásia v sčítaní ľudu, ide o ich slobodnú vôľu a praktické výstupy. Nemožno tomu brániť fyzicky ani politicky. Na maďarsko-jazyčných územiach chýbajú školy pre slovenské deti.

Slovensko je vzorom zaobchádzania s národnostnými menšinami a etnickými skupinami (nezdar s väčšinovým rómskym etnikom pre jeho príznačnú vo výsledkoch samo segregujúcu sa a pre štát drahú hmotne „závislú“ mentalitu tu neriešim, zväčša si ho zaviňujú sami Rómova; na integráciu treba dvoch: jedna zo strán zlyháva. V parlamente chýba významná Strana Rómov).
Hoďte na Gyimesiho kazajku, dajte mu povinné školenie alebo mu poskytnite ochranu v detenčnom zariadení… ibaže Slovensko detenčný ústav pre rozsudky v opore o znalecké dokazovanie v odbore psychiatria v Hronovciach pod Želiezovcami, stále nemá…
Gyimesi chce zachovať národný (nacionalistický) charakter Maďarska ale Slovensko chce utopiť v multi-kulti Kalergiho maglajze občianskej EÚ bez stopy po pôvodnej národnej identite. Zdroje slovenského nacionalistického extrémizmu sú v rétorike „roduverných Maďarov“ a ich trianonskej traume. Ešte raz: Šovinizmus a odopieranie práva Slovákov na vlastný národný štát je ako vyšitý z trestného zákona. Gyorgyi Gyimesi nekontrolovane behá po slobode hore-dole schengenským priestorom severo-južne a naopak. Raz ho ktosi “zabrzdí a zneutralizuje“. A mal by. Slovensko žije inými problémami a má čo robiť s vlastnou vládnou mocou… otázku, ktorú otvoril, nemám ani za slobodný demokratický ale nekvalifikovaný a zlovoľný ideologicko-politický názor (ideológia a politiky maďarského nacionalizmu a šovinizmu je lepkavá, obťažujúca a neodbytná ako tá „dúhová“…) a otvorený pokus otvárať „maďarskú kartu“.  Všetky možnosti venovať sa téme a Gyimesimu s náležitou vážnosťou a úctou som vyčerpal už skôr…
Poslanec OĽaNO je nacionalistický a šovinistický maďarský „árijec“.  Sústavne otvára a rozrýpava tému práv maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku s tichou podporou nacionalistického a šovinistického jadra maďarskej politiky. Naložte s ním vy, ako uznáte za vhodné. Za seba mám ho plné zuby. Pre pokojné egyutellés štátotvornej väčšiny s maďarskou menšinou je nebezpečný ako Zelenský a Kyjev (nacisti a banderovci) voči Rusom, žijúcim na východnej Ukrajine.
Pán Gyimesi, prečo vám vadí pokles Maďarov ale ani slovom ste nezmienili pokles osôb katolíckeho vyznania?! Nevadí to ani Aliancii. Akého boha uctievajú Maďari? Ktorý z nich žehná vám Maďarom? Žehná? Žehná? Žehná? Alebo vás má „na háku“?! A ktorý to je? Vadia vám ale nízke percentá volebných prieskumov. Odpoveď je jednoduchá: Sekularizácia spoločnosti. Paralelou pre dôvod poklesu počtov voličstva maďarských subjektov je prosto občiansky princíp. Správate sa pomaly ako islamisti! Do maďarstva možno konvertovať okamžite ale von z neho – problém? Ste násilníci. Umelá Aliancia Szövetség, nemá politickú podporu zdola. Predaje slovenskej pôdy a nehnuteľností aj maďarskému zahraničiu ohrozujú územnú celistvosť Slovenska.
Paralelne sú vedené útoky proti hodnotovo-tvornému cyrilo-metodskému a kresťanskému princípu Slovenska, postavenému na kultúrno-historicko-kresťanskom zázemí. Cieľ: viacúrovňová kultúrna a hodnotová likvidácia Slovenska. To sú ďalšie zdroje slovenského pravicového extrémizmu.
Preambulu Ústavy možno zmeniť ústavným zákonom. Otázkou je, kto a ako prvý predloží ho do Národnej rady a ako sním tá, v jej stave a zložení naloží… alebo až po ďalších voľbách?
Sústavne píšem, že Slovensko potrebuje novú Ústavu. Nie zmenu jej preambuly. Maďari svoju zmenili v roku 2011 a nacionalisticky „pritvrdili“. Ale zmena slovenskej Ústavy je o inom.
Na takú, akú potrebuje Slovensko, musíte dozrieť a ju chcieť.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?