Publikované: 22.01.2022

K verejným protestom

Nástroje a možnosti nápravy z Ústavy neochotou vlády pre dialóg a zmarením referenda jeho odmietnutím prezidentkou a ústavným súdom boli vyčerpané.
Nález ústavného súdu bol protiústavný: štvorročný volebný mandát vlády nie je základné neodňateľné ale len akcesorické prepožičané právo, ktoré možno vôľou ľudu alebo prostredníctvom referenda či obmedziť alebo odňať ako vodičák. Obštrukcie majúce účel odňať moc ľudu po dobu volebného obdobia nemajú oporu v Ústave SR.
Podobne prezidentka naložila so Zmluvou SR/USA (vysvetľujúca doložka nie je záväzná pre americkú stranu). Postavila sa do pozície ponad ústavný súd, ktorý je jediný oprávnený posúdiť súlad Zmluvy s Ústavou.

Skrátiť volebné obdobie a vyvolať predčasné voľby možno už len aktiváciou Článku 32 Ústavy SR (občiansky odpor) a to pokojnou nenásilnou cestou. Poznámky: Okupácia jedného námestia (zle)! Blokáda dopravy (zle)! Vrieskajúci a mobilizujúci “lídri” (zle)! Výzvy na násilie (celé zle!).

Generálny protestný štrajk znamená tichú “uvedomelú“ dobrovoľnú domácu karanténu všetkých osôb mimo kritickej infraštruktúry (zásobovanie potravinami, energetika, zdravotníctvo…).

Generálny protestný štrajk a jeho petit (účel)Priamo predčasné voľby. Nie referendum. Petíciou si ich vyžiadalo viac ako 600 tisíc petentov (petičné právo bolo počtom petentov s prístupom k petícii naplnené takmer dvojnásobne s oveľa vyšším potenciálom tých, ktorí sa k petícii nedostali, a má explicitnú silu podobnú referendu za predčasné voľby, tobôž ak Za ľudí je v percentách mimoparlamentná strana a ostatku vládnej koalície klesajú voličské preferencie! Obhajoba vlády, že plní voličskú vôľu, nemá už oporu o nič!

Príklad 1. (uvádza sa v Znovu spolu): nenásilný odpor a Mahátma Gándhí proti britskému režimu…
Príklad 2: Protestný generálny štrajk 27. novembra 1989 trval dve hodiny aj s cestou a bolo po všetkom (režim padol). Poznámka: Vzápätí sa nový pluralitný „demokratický“ režim začal rúcať sám do seba ako do čiernej diery.
Dnes žijeme fázu vrcholu post demokracie a nástupu tretej totality!  Aktivity najsilnejších opozičných parlamentných politických subjektov vykazujú znaky populistického politikárčenia bez záruky. Koalícia má pravdu: Opozícia chce prevziať moc. A ktoráže opozícia to nechce?
Bez záruky je zvolenie ktoréhokoľvek politického subjektu; diskrepancia medzi volebným programom a povolebnou realitou, a nečinnosť voličstva po voľbách… odstaveného na vedľajšiu koľaj systémom.

Nová petícia môže dosiahnuť počet 700 tisíc hlasov, pričom predošlé hlasy 600 tisíc petentov ležia pod prezidentským stolom; obe petície už samé o sebe majú silu referenda.
Daný ústavnou cestou neodstrániteľný neústavný stav zakladá právo ľudu na báze  aktivovať Čl. 2 (1) „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“ v časti „priamo“.
Priamo zvolenú hlavu štátu možno priamo odvolať referendom, ktoré má silu ústavného zákona.
Štátna moc si vytvorila „železnú oponu“ proti akejkoľvek forme priamej demokracie. Ak si vláda ústavnou väčšinou schváli ústavný zákon, ktorým predĺži svoj volebný mandát na dobu neurčitú, vyradí tým z činnosti ústavný súd.

Prezidentka v postavení nad ústavným súdom a Dohoda DCA so SŠA, postreh Peter Weis 21 januára, 2022: Pani prezidentka avizovala kreovanie interpretačnej doložky k dohode tzv. DCA.
To znamená jediné: pani prezidentka má pochybnosti o texte dohody (ktorý potrebuje ďalšiu precizáciu pre jej výkladovú jednoznačnosť, resp. zrozumiteľnosť). Z tohto dôvodu by mala logicky využiť svoju zákonnú možnosť ako v prípade jej pochybností pri nedávnom referende a mala by sa obrátiť na Ústavný súd SR. Súlad medzinárodnej zmluvy s ústavou je vyslovene odborná otázka, ktorá spadá práve do kompetencie Ústavného súdu, nie Kancelárie prezidenta.
Nie je preto veľmi čo dodať. Vytváranie interpretačnej doložky namiesto postupu podľa zákona o ústavnom súde vytvára dojem, že SR je pod časovým tlakom bez možnosti rozhodovať sa slobodne.
Ak bude pani prezidentka postupovať avizovaným spôsobom, vznikajú vážne pochybnosti o jej záujme riešenia veci v prospech Slovenska, ale cudzieho štátu a v konečnom dôsledku pochybnosti o zaujatosti hlavy štátu vo veci samej.
Editoval Juraj Režo alias notorickyobcan (poznámka editora): Vykonal som opravu sémantiky textu poslednej vety (porovnaj originálny zdroj): https://akw.sk/domace-spravy/dohoda-dca-so-ssa-postreh/

Pozor! Predčasné alebo riadne voľby len znova rozdajú karty v parlamente podľa aktuálne platného ústavného systému. Predčasné voľby Slovensko nikam neposunú. Slovensko potrebuje novú druhú Ústavu a návrat k reálnej parlamentnej demokracii s možnosťou (povinné!) priamej demokracie. Väčšinová demokracia nie je skutočná demokracia. Parlamentná demokracia nie je parlamentnou demokraciou. Ústavná väčšina nemá pravdu len moc. Aj nad ústavou.

Či sa stotožníte, spojíte, zjednotíte a vykonáte, nie je môj ale váš problém. Máte rozum a slobodnú vôľu. Tak si ich užívajte. K reálnym zmenám môže dôjsť len ak pre ne dozrejete a budete ich chcieť. Ľud v Novembri 1989 chcel a stalo sa.
Na čele štátu musia stáť reálne intelektuálne a duchovné, eticky nepriestrelné elity, riadiace Slovenskú republiku v súlade s jej skutočným nie euro-transatlantickým ale vlastným národno-štátnym vnútorným a zahraničným záujmom.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?