Príspevky od Peter Slamka

Niekto píše Oľge, ja Mazákovi

Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu v rokoch 2000 až 2006 hovorí, že voľbe kandidáta na generálneho prokurátora už nič nebráni. Okrem našej budúcnosti… Pripomína, že v minulosti sa už stalo, že prezident republiky nesúhlasil s rozhodnutím Ústavného súdu, ale prispôsobil sa mu. Teraz však dochádza k zmene, politika a moc prebíjajú ústavné základy štátu. […]

Výhovorky zákonodárcov o kontrole spravodajstva

… Ak niekto tvrdí, že výbor nemá možnosť vykonávať kontrolu a zákon je bezzubý, vlastne hovorí, že zákony netreba vykladať v súlade s ich zmyslom. Zákon niektoré kompetencie nepriznáva, o iných hovorí zbytočne všeobecne, ale nie je pravda, že poslanci kontrolu nemôžu vykonať. Oni ju len jednoducho vykonávať nechcú.

SaS v teste agenta s teplou vodou

Hoci sa strana Sloboda a Solidarida „vyprázdnila“ po personálnej stránke a čiastočne aj po stránke obsahovej, stále má čo ponúknuť! V článku Tomáša Gálisa v SME[1] bola zverejnená kritika SaS vyznievajúca pomaly ako epitaf. Gális má pravdu v tom, že SaSka sa – čiastočne a verím, že dočasne – programovo vyprázdnila. Málo splnila a v […]