Entries by Juraj Kula

Pred zemetrasením prívrženci hinduizmu zabili 250 000 zvierat na oslavu festivalu

UCTIEVAJÚCI VERIA, ŽE OBETOVANIE ZVIERAT, KTORÉ MALO NASÝTIŤ GADHIMAI, HINDUISTICKÚ BOHYŇU MOCI, IM PRINESIE ŠŤASTIE A PROSPERITU Krátko pred tým, než sa odohralo veľké zemetrasenie, milión hinduistov oslavovalo ich festival kravy v Nepále. V prvý deň bolo obetovaných viac než 20 000 byvolov.  Odhaduje sa, že počas festivalu Gadhimai bolo obetovaných 250 000 zvierat.  Rituálne […]

Wahabi a nedbalosť voči hraniciam monoteizmu

Wahabi sa v ďalšom aspekte ich viery podobajú na kresťanov, pretože aj oni sú z tých, ktorí sú nedbalí voči hraniciam Monoteizmu a najmenej, čo je možné o tom povedať, je, že limitujú Boha a rozdeľujú Ho, a preto Ho dávajú na roveň Jeho stvorenia, Oveľa Vyššie a Povznesenejší je On. A teda keď kresťania povýšili ľudskú bytosť, ktorou je Ježiš (pmsn), až […]

Práva zvierat

Problematika týkajúca sa práv zvierat a rešpektovania zvierat, ktorú spomenul Dr. Sagan, presnejšie, a dokonca, že je možné, že do určitej miery sú schopné rozpoznať náboženstvo, a preto sú vhodné na náboženskú informovanosť s ohľadom na ich stav; Toto uznáva islamské náboženstvo a Korán a prinajmenšom je pre nás možné tak povedať (podľa) doktríny/ideológie potomstva […]

Snaha

Srdce človeka je medzi dvomi prstami Dobročinného.  Satan je prstom a Anjel je prstom alebo temnota je prst a Svetlo je prst, alebo ignorancia je prst a intelekt je prst.  A srdce je medzi týmito dvomi prstami, a preto snaženie vlastného ja hľadanie/snaha s Anjelom, Svetlom a intelektom k Allahovi a odmietnutie Satana, temnoty a […]

Domáce násilie a islam

Väčšina anglických prekladov Koránu vyprodukovaných zavádzajúcimi prekladateľmi, ktorí sú častokrát sami uvedení v omyl, sa javia, akoby prehliadali a ospravedlňovali domáce násilie v islame, čo je však ďaleko od pravdy. Slovo „idrib“ (Korán 4:34) je homofonické slovo, ktoré môže byť vyložené dobrým alebo zlým významom, čo závisí od srdca (mysle) čitateľa (Korán 3:7). Ide o synonimum slovenského slova „spustiť/hodiť/zanechať.“ […]

Betlehemská hviezda

Tento fyzický vermír, ktorý môžeme vidieť, je slovo zo slov Boha. Môžeme naše uši učiniť voči nemu hluchými, rovnako tak ako mu môžeme načúvať a pochopiť z neho, že Prorokov a tých, ktorí slúžia svojmu Pánovi, je málo ako nepatrný počet hviezd. Alebo môžeme z toho vyvodiť, že existujú nástupcovia Boha, ktorí nasledujú iných nástupcov Boha, nachádzame Árona nasledovať […]

Je možné, aby bolo Absolútne Božstvo pre iného než Allaha?

‚Ilah‘ (Boh) je Úplný/Dokonalý, ku Ktorému sa (stvorenie) otáča za účelom naplnenia nedostatkov a dosiahnutia dokonalosti, to znamená (Boh/ilah) je ten, ku ktorému sa otáčame, a ktorého vyhľadávame. A Pán je ten, ktorý napĺňa nedostatky iných než seba a zdokonaľuje/číní úplným iného, než je on sám a Božstvo nie je špecificky (obmedzené) Preň, Slávneho, ale presnejšie, čo je špecifikované (obmedzené) Preň, […]

Vzťah medzi Ježišom (PMSN) a Imámom Ahmed Al Hassánom (PMSN)

Ak Boh dá, predložíme vám jeden z najväčších príbehov, ktorý historici nevedeli zaznamenať, keďže im nebol jasný, no posol Imáma Al Mahdího (PMSN), Imám Ahmed Al Hassán (PMSN), nám dal ľahký koncept, ako pochopiť udalosti tohoto príbehu. Príbeh je o tom, čo sa stalo s Ježišom (PMSN) a o jeho vzťahu s nástupcom Muhammadovej Rodiny (PMSNV), ktorým je Imám Ahmad […]

Nedbalosť voči hraniciam monoteizmu

Kresťania, učinili pre Allahovho Proroka, Ježiša (PMSN), ktorý bol služobníkom zo služobníkov Allahových, Absolútne Božstvo a Absolútne Bohatstvo. A ich jediný dôkaz/argument je niekoľko slov z ich Evanjelií, napríklad keď Ježiš (PMSN) vraví: ‚Môj Otec‘ a ‚Syn,‘ aj keď všetky tieto slová sú interpretované vo význame charakteristiky/vlastnosti otcovstva a synovsta, a nie podstatou, to znamená Milosť, Zdvorilosť a Výcvik a… A Dávanie, ktoré možno dosauhje […]

Ježiš a Nicejský koncil

Ježiš (PMSN) (Kristus) nikdy netvrdil, že je Absolútnym Božstvom, a ani tí pred ním nikdy netvrdili, že Ježiš je Absolútnym Bohom. Presnejšie, táto záležitosť (ktorou je tvrdenie, že Ježiš je Absolútnym Bohom) sa vynorila, a prišla po stovkách rokov, a bola potvrdená na Nicejskom koncile v AD 325.[7] A mnoho ľudí tejto záležitosti oponovalo (že Ježiš je Absolútnym Bohom) počas tej […]