Príspevky od Ján Zavacký

Pevná mena ako základné ľudské právo !!!

Mnohých tento titulok prekvapí. Nikto sa zatiaľ neodvážil nastoliť problém meny v takejto súvislosti. Blízke historické udalosti si to ale budú vyžadovať. Ak civilizácia nedospeje k takémuto uvedomeniu, budeme musieť robiť menové reparáty a to dovtedy, kým sa to nestane realitou. Inflačná mena je zdrojom mnohých historických peňažných a hospodárskych kríz. Je aj zdrojom plánovania […]

Čo nás čaká? (8)

Americká centrálna banka (FED) začala so znižovaním produkcie pseudo-peňazí. Tých prostriedkov, ktoré udržujú hospodársky rast americkej ekonomiky a teda jej závislosť na nich. Na chode americkej ekonomiky je vzájomne závislý celý svet. Ak sa tento doping bude ďalej znižovať, čo sa bude diať? Bude sa diať toto: Zmena je malá, ale dôsledok veľký. Pseudo-peniaze vytvorené FEDom […]

Čo nás čaká? (7)

Rozsiahly finančný a ekonomický prepad, ktorého výrazný začiatok môžeme očakávať už v roku 2016 bude znamenať začiatok hlbokej, rozsiahlej a dlhej krízy. Môže vypuknúť aj skôr, ale je to menej pravdepodobné, pretože doteraz používané postupy majú ešte nejakú, hoci znižujúcu sa účinnosť. V krízovej fáze sa ale táto účinnosť zmení. Hlavným efektom týchto opatrení je […]

Čo nás čaká? (6)

Ako sme už spomínali, fáza deflačnej tendencie bude ukončená prijímaním prvých extrémnych opatrení. Môžeme ich očakávať v priebehu roka 2015 a časom budú pribúdať. Motivácia týchto opatrení zostane taká istá ako už bolo popísané v predchádzajúcich článkoch a zaniknúť môže len so zánikom súčasnej podoby finančného systému. Medzi prvé mimoriadne opatrenia môžeme zaradiť odpúšťanie dlhov. […]

Čo nás čaká? (5)

V minulom článku sme skončili pri silnejúcej tendencii k deflácii a recesii, prípadne aj priamo recesii Európy. Stručne to zhrnieme. Spočiatku táto fáza nevyvolá mimoriadne opatrenia, nakoľko viera v bájny rast ešte bude pretrvávať. Po dlhšom čase ale táto viera zmizne. Mimoriadne opatrenia sa stanú nevyhnutné a budú pribúdať. Cieľom bude vyvolať cenovú infláciu a […]

Čo nás čaká? (4)

V minulom článku sme si objasnili podstatu deflačných javov vznikajúcich v súčasnej etape vývoja terajšieho svetového finančného poriadku. Tieto javy sú zákonité a nemožno ich nijako obísť. Možno na ne ale reagovať. Tieto reakcie sú veľmi dôležité pre ich ďalší vývoj, ako aj vývoj ďalších javov vo finančnom a ekonomickom systéme. Prvým dôležitým faktorom, ktorý […]

Čo nás čaká? (3)

Ak poznáme podstatu stavu a vývoja ekonomických javov, môžeme si dovoliť predpovedať pravdepodobný časový vývoj ekonomických udalostí. Je to ťažká úloha, ale pri využití všetkých relevantných poznatkov sa môžeme dostať veľmi blízko k scenáru, ktorý sa naozaj udeje. Nie v detailoch, ale v principiálnych úkazoch. Súčasný stav ekonomík vyspelého sveta možno nazvať ako deflačná fáza. […]

Čo nás čaká? (2)

Blíži sa koniec roka a s upokojujúcimi vyjadreniami analytikov sa začína trhať vrece. Aby pritom neutrpelo ich renomé, nezabudnú dať svojim predpovediam viacznačný charakter a spomenúť pritom aj nebezpečenstvá. Končí to ale takmer vždy optimizmom a nádejou. Omyl. Osudový omyl. Nájsť pravdu v tejto zložitej veci je ťažké, hoci mnohí odborníci i laici ju začínajú […]

Čo nás čaká? (1)

Napísal som na inom „blogovisku“ niekoľko článkov o súčasnom vývoji peňažného systému a jeho vplyve na ekonomický vývoj. Okrem iného som  zameral pozornosť aj na predpovede o budúcom hospodárskom raste. Aj na tomto mieste by som rád písal a tým upozorňoval na to, že spomenutý vývoj nás vedie do ekonomickej katastrofy. Z neekonómov si to […]