Publikované: 22.09.2019

Amnesty International prepúšťa

V dôsledku dlhodobejšieho poklesu príjmov a tým aj nižšieho výdaja prostriedkov na činnosť, tak Amnesty International “sebazáchovne” uprednostňuje posilnenie svojho manažmentu a tvorbu finančných rezerv ale len „pre seba“ (porovnateľné s problémom vytvárania štátnych rezerv pre krízové obdobia) pred udržaním si zamestnancov v pracovnom sektore charita.

Amnesty International so svojou sieťou jej odbočiek usiluje o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Mesiace po odhalení vysoko deficitného rozpočtu v sume 17 miliónov GBP (19 267 822,74 Euro). Už v júni 2019 Amnesty oznámila, že po zistení deficitu, do konca roka 2020 plánuje zo 146 prepustiť 93 zamestnancov.
Zamestnanci zvažujú štrajk:
https://www.theguardian.com/global-development/2019/sep/20/amnesty-international-staff-vote-on-strike-action-over-redundancies
Správa Amnesty International uvádza v perexe svojej správy aj to, že „vlády na celom svete čoraz častejšie útočia na mimovládne organizácie. Prijímajú zákony umožňujúce sledovanie a dohľad nad ich prácou a ľuďmi, ktorí v nich pracujú. Vytvárajú obrovské byrokratické prekážky a hrozba ich uväznenia, len za občianske aktivity, zostáva v mnohých krajinách stále aktuálna. Správa s názvom “Zákony na umlčiavanie: Globálne opatrenia proti organizáciám občianskej spoločnosti“ odhaľuje znepokojujúci počet krajín, v ktorých vlády využívajú šikanu, ako aj represívne postupy a nariadenia na to, aby bránili mimovládnym organizáciám v ich nenahraditeľnej práci. Správa Amnesty International zahŕňa 50 krajín, ktoré už majú účinné zákony proti mimovládnym organizáciám, alebo sa ich chystajú prijať.“ https://www.amnesty.sk/bravereport2019/
Hlavným dôvodom reštriktívnych a represívnych opatrení vlád proti niektorým subjektom tretieho sektora, je neprimerané a nenáležité (zákon!) politikárčenie mimovládok s ich až bezočivým a drzým, stupňujúcim sa  nenáležitým vstupom (ingerencia) do „cudzej kapusty“ v rozpore s apolitickým poslaním tretieho sektora.
Už sám pojem mimovládny sektor v sebe nesie náboj a potenciál mať podiel na vládnej moci alebo prevziať moc a to je možné prostredníctvom voleného politického subjektu. Priamym dôkazom sú Beblavý, Šaliga, vstup do politiky zvažuje aj Farská…
Občiansku spoločnosť tvorí a dotvára
a/ politické spektrum (registrované politické strany a hnutia),
b/ apolitické spektrum (tretí občiansky sektor, registrované mimovládky, tzv. „neziskovky“).
Ide o subjekty, prednostne nevytvárajúce finančný zisk, sú závislé na štátnom príspevku, dotáciách, osobitných grantoch a dobrovoľných daroch od rôznych donorov, včítane asignačnej dane.
Mimovládky vykonávajú všeobecne spoločenské a prospešné činnosti, ktoré sama nezvláda (časovo, priestorovo, hmotne, vecne, inštitucionálne) alebo nemá vo svojom politickom programe vláda.

Dôvodom postupne čoraz viac odťažitého správania vládnej moci vo vzťahu k mimovládnemu sektoru je často prekračovanie hraníc ich apolitického rámca, nepriamym alebo priamym zasahovaním alebo ovplyvňovaním tvorby vládnych politík, nástrojmi nátlaku a lobingu priamo smerom k zákonodarcom.
Mimovládky tak konajú v priamom rozpore so zákonom, ale aj proti sebe a najmä proti spoločenskému záujmu dotknutých skupín sociálneho spektra spoločnosti.

Je známe a netreba to znova a znova dokazovať, lebo drevo do, lesa nosiť netreba, že isté konkrétne mimovládky s ich obsahovou náplňou „posilňovanie demokracie“ (na obraz týchto mimovládok) akože „ľudskoprávne“ (AI a ďalšie, na Slovensku IĽP, Inakosť, LGBTI Slovakia, Ľudia proti rasizmu a pod.) takzvané „protikorupčné“ Transparency International (na aj za hranou vlastnej finančnej a etickej „čistoty“ ) majú legálne-nelegálne evidované, neevidované cezhraničné príjmy.
Odkazujem na zákon FARA (Foreign Agents Registration Act USA). Platí už od roku 1938 a práve o ten sa opierajú legislatívy pribúdajúcich štátov (vyššie, v správe Amnesty International).
Zákon FARA za „zahraničního agenta“ považuje každou osobu, právnickou i fyzickou, jednající z vůle zahraničních subjektů. Požaduje od nich, aby se jako takové registrovaly a skládaly pravidelné detailní účty ze všeho, co v daném smyslu vykonávají, i z veškerých vlastních příjmů a vydání. Týká se to především těch, které vstupují do politiky či ovlivňují veřejné mínění (agentúrne prieskumy). Z americké strany to vše spadá do kompetence úřadu s předlouhým názvem – FARA Registration Unit of the Counterintelligence and Export Section („counterintelligence“ znamená „kontrarozvědku“). Ten je součástí Divize státní bezpečnosti (National Security Division, NSD).“
K “prieskumom verejnej mienky): V piatok predpoludním som bol vôbec prvý raz v živote oslovený prieskumnou agentúrou. Dovtedy som bol “diskriminovaný”. Bola to agentúra AKO. Po poskytnutí mojich odpovedí na zisťovacie otázky, kto som, čo som, ostalo na linke zo strany “prieskumníka” dlhšie ticho, a po nádychu z telefónu vypadlo: “Bohužiaľ, vás v prieskume nepotrebujeme”. Tak aj to by sme mali. Ešte stále veríte prieskumom? Prieskumná anketa tu a pre pre vás: Sú pre vás prieskumné agentúry autoritou? Až AKO?
Moja osobná skúsenosť, potvrdzujúca predošlú hypotézu: Výsledky prieskumov sú manipulatívne.
Bol by som  “štatistická chyba”. Nemá to cenu. Pre mňa ani pre nich. Už mi volať nebudú…
Ján Baránek z agentúry Polis priznáva, že politici si u neho chceli výsledky kúpiť:
http://denniks.sk/3996/podvodne-prieskumy-baranek-z-agentury-polis-priznava-ze-politici-si-u-neho-chceli-vysledky-kupit/
A to je aj otázka a úloha sčasti pre Amnesty a hlavne Transparency International.
Pozoruhodné ale je, že USA si chránia svoju ústavnú demokraciu pred nežiaducimi vplyvmi zvnútra i zvonka, ale samé flagrantne, v mene vlastných geopolitických zámerov, zasahujú do vnútorných záležitostí cudzích mocností a štátov, kam sa len pozriete a otočíte. V záujme vlastnej gramotnosti pozorne čítajte; nie je namieste naivita, že sa to netýka trebárs Ruska alebo Slovenska! To je mega chobotnica, pavučina a mega sieť (network) a metodika Veľkého Brata (Orwell) nielen ale aj cez IT technology (plus tag pre google USAID):
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Josef-Skala-CSc-46766/clanek/Americka-FARA-a-zahranicni-agenti-84483
Len tak mimochodom, ako a eko dopadli Američania v Afganistane? Teraz idú brániť svoje záujmy v Saudskej Arábii? Proti Iránu? Preložené do slovenčiny: “Svoju, ich, ropu?” Takzvaná ďalšia americká “mierová misia”?Mimochodom, USA sa ešte “nezahryzli” do Austrálie. Prispeje im viac ako sto milónmi dolárov pre let na Mars; myslia na “zadné vrátka” úniku zo Zeme? Austrálski papaláši? Svoj vesmírny program nemajú, ale vedia, že  na planéte Zem je a bude zle-nedobre?

Prezidentka „liberálka“ Čaputová, na Globsec v NY, kritizovala polarizáciu spoločnosti. Aké má riešenie? Sa akože  zjednotíme okolo kresla prezidentky a jej názorov? Jej “kritiku” hodnotím ako nemiestnu a mám ju za prázdne a zbytočné, polo až negramotné, rečičky a povinné „tančeky“ (celý Kiska); neautentická, prevzatá prázdna rétorika.
Kedy a ktorá spoločnosť bola jednotná? Poučka blízka zákonu, vzorcu, prinajmenej axiome, ktorá sa nedokazuje ale platí: Čím liberálnejšia spoločnosť, tým viac konfliktov. Zdrojom rozkolu spoločnosti ako v jej celku, tak aj jednotlivostiach, je liberalizmus; neprinesie zjednotenie ale naopak, sociálny a ľudsko-právny kanibalizmus ľudských práv a slobôd proti „ľudským právam a slobodám“. Začneme sa „žrať“ medzi sebou.
1. Prioritným opatrením mimovládok proti vládnej reštrikcii ale aj protestom „kriticky premýšľajúcej“ časti aktívnej občianskej verejnosti a zmienenej represii by nemali byť ich sťažnosti, žalostný nárek a krik, že sú v existenčnom ohrození, ale ich vlastná a najmä vecná sebareflexia.
2. Prioritným opatrením a sebazáchovnou úlohou vlády a naplnenia jej účelu a rámca demokratických poverení výsledkami parlamentných volieb, je jednoznačne slovenská obdoba zákona FARA. Vláda ale takmer nekoná, a preto má a bude mať problém „ustáť“ súčasné „demokratické a slobodné dnešky“ a zrejme príde existenčne „o krk“ aj ona v budúcich parlamentných voľbách. Lebo aj Beblavý, Truban, Čaputová, Šeliga a Farská a „ulica“ reprezentujú pokračujúce aj dnešné „apolitické“ pokusy o „oranžovú revolúciu“ ktorá sa po Kuciakovej vražde „vydarila“ tak pol-napol.
A tomu sa vraví „vláda ulice“ a s ňou politicky ambicióznej pouličnej luzy a bezprizornej spodiny s “politickým talentom”.

K základným ľudským, občianskym a politickým právam, k aktívnemu a pasívnemu volebnému právu (vedome a úmyselne tu a teraz “štartujem” proti Listine a Charte práv EÚ; len hypoteticky a teoreticky, lebo viem, že to by mi “neprešlo” parlamentom, obyčajným tobôž ústavným zákonom, ktorý by bol podľa starého myslenia proti ústavný (vec myslenia a prístupu):
1. Aktívnych voličov (právo voliť) by som nechal prejsť skúškou, testom spôsobilosti z o všeobecnej gramotnosti a občianskej náuky; ako povinného predpokladu a podmienke pre získanie a vydanie voličského preukazu;
2. Pasívnych voličov (právo byť volený) by som povinne nechal prejsť testom všeobecnej gramotnosti, detektorom lži, plus psychologickým a psychiatrickým vyšetrením; detto ako nevhnutnej podmienke conditio sine qua non pre vstup do verejnej politiky.
Účel – ochrana spoločnosti pred psychopatmi alebo patickými, mentálne chorými osobami, čo je faktický súlad s ústavou! Však si len prejdite parlament.

Určitá skupina mimovládok prekračuje prípustný rámec svojich poverení. Ďalším obzvlášť závažným a dobrým dôvodom sú pre západnú civilizáciu trendy, redefinujúce obsahy pojmu základné ľudské práva a práva, takzvaní “ľudsko-právni” aktivisti vybraného tretieho sektora, vytvárajú voluntaristické a pseudo vedecké až nevedecké (antropologické a sociologické) precedensy v katalógu základných ľudských práv, a čo je najhoršie, aj im “to prechádza”. Poznámka: Sociológia sama o sebe je aj nie je exaktnou vedou (takou sú len prírodné vedy).
Len konštatujem a oznamujem. Ale neriešim; to nie je moja úloha a „pracovná náplň“. Iba si tu tak píšem…

Vo vzťahu k s nimi kolaborujúcimi médiami typu Denník nenávisť a SME (otvára Overtonove okná už aj pedofílie) Pravda a podobné, plus „verejnoprávna“ a suplujúca doplnková TA3 a ostatné neštátne médiá, na politickom parlamentnom stole už trestuhodne dlho leží otázka účelu registrácie týchto médií…
V tejto veci sa s dôverou obráťte na Orbána; vysvetlí. Robí to verejne a bez škrupulí. Ak maďarský predseda vlády zrejme „koketuje“ s prezidentským systémom, má to svoj dobrý dôvod.
Tu a teraz vyhlasujem: Nebyť prezidentského putinovského systému, Ruská federácia by sa už dávno rozpadla ako ZSSR. Pánboh chráň aby sa k moci v Rusku dostali “demokrati” nebodaj “liberáli”. Už by bolo po tretej svetovej vojne. Detto Erdogan. A ďalší…
Sám ústavný systém USA chráni Úniu opred rozkladom a rozpadom protiváhami  na osi demokrati (liberáli) verzus republikáni (konzervatívci). USA sú ale v procese rozkladu a potrebujú sebareflexiu a preformátovanie (písal som).
Namiesto toho, aby si riešili svoje veci doma, so sebou, usilujú o rozvrat cudzích štátov a mocností, včítane EÚ.
V USA začal celoplošný vnútorný boj medzi sociálnymi vrstvami, triedami, rasami, etnikami a národnosťami. O tom sú vražedné útoky so strelnými zbraňami; a často pripomínajú Breivika. Policajné zložky nebudú nikdy dosť rýchle. Detto spravodajské služby. Toto čaká prednostne západnú Európu, plus islamistický terorizmus zo strany moslimov, najmä džihádistov a protagonistov politického islamu.
Brexit-nebrexit, Európa bude preformátovaná; idea obnovy Rakúsko-Uhorska nie je mŕtva, ani nespí, len spočíva a čaká na podnety V-4 plus.

Tej „slobody a demokracie“ dokonca „liberálnej“ (čo to je?) je už akosi a nebezpečne priveľa. Európe a Slovensku dnes aktuálne hrozí tretia totalita post liberálnej demokracie liberálneho fašizmu.
Demokracia je alebo nie je. Zaobíde sa bez “sladkých a ľúbivých” prívlastkov a “udičiek”.
Otázka pre politológiu: Tá “tiež veda” sa vydáva za apolitickú. Nech teda neutrálne, “čistá od ideológie a politiky” rozhodne a vydá “vedecký” report. Ale nechcem počuť a čítať (docenta politológie) a “liberála” Martina Klusa s pseudo liberálnej a pseudo konzervatívno-liberálnej SaS podľa Sulíka (SaS je mačkopes ako všetky druhy KDH a sociálnej demokracie v celej Európe); už “prečítané” populistické “udičky” na voličov…
K tomu diagnóza, s úplnou istotou: Záujem a úsilie politikov nie je prioritne vedený záujmom a potrebami spoločnosti, ale ich prednostným záujmom na svojich politických bodoch, získaní a udržaní moci (celková kríza  politiky v nadnárodno-štátnom rozmere).

Význam tretieho, mimovládneho „neziskového“ sektora je pre spoločnosť nesporný. Nesmie ale ísť proti záujmom štátu, jeho národno-štátnym záujmom a proti záujmom väčšinovej spoločnosti, dokonca proti nej; v slovenskom, európskom a transatlantickom kontexte…
Slovensko je „zatiaľ“ parlamentná nie „treťosektorová“ demokracia.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?