Publikované: 17.09.2020

Dajte jeden cent, Lidl dá druhý…

Lidl prišiel s novou „habaďúrou: „Investujte jeden cent aspoň za dve mikroténové vrecká, druhý doplní Lidl.“ Účel: Čistenie vodných tokov a plôch od plastov.

            
Lebo vraj „výchova občanov k omedzovaniu použitia plastov“. Ale to je “na hlavu”!

Platí všeobecne a k účelu jedného centa v perexe toto: Plastmi znečistené vodné toky a plochy vodných nádrží sú tam, kde sa v blízkosti nachádzajú najmä Rómovia. Obrázky ukazujú, že plastový (plávajúci) odpad priteká aj a nielen do Ružína jeho prítokom…
Niektoré skupiny obyvateľstva „nevychováte“. Prestaňte s „prevýchovou“ ľudí, a začnite už investovať do materiálov a odstavujte výrobu plastov. Zaobišli sme sa bez nich pred „dobou plastovou“ zaobídeme sa aj po nej.
Neviem si predstaviť, ako budem na nákupy chodiť aj s plnou taškou „zálohovaných“ plastových fliaš.
Viem si ale skôr predstaviť, že tekutiny budem kupovať v ekologických a potravinársky neškodných papierových tetrapakoch.

Do rómskeho etnika 30 rokov „investujeme“ najmä z našich daní na inklúzne, resocializačné a integračné programy a na platy vládnych rómskych splnomocnencov. Platíme aj ich „neziskový“ sektor.
Akoby “naschvál” pokrok nevidno, s ojedinelými výnimkami, z ktorých sa stávajú rómski mimovládni aktivisti, terénni sociálni pracovníci, a v čase od vlády k vláde, vládni splnomocnenci pre rómsku problematiku (Danihel, Orgovánová, Botošová, Galbavý, Pollák, dnes Andrea Bučková).
Odkaz vláde a rómskym ľudsko-právnym mimovládkam: Ak je niekde problém a „zádrhel“, nehľadajte ho v prostredí zväčša dobre socializovanej a ekologicky vedomej a uvedomelej časti obyvateľstva, a slovenského štátotvorného národa, ale u seba: Vaše zovšeobecňujúce obvinenia z rasizmu nie sú zväčša na mieste: O pravý, primárny rasizmus ide len v ojedinelých prípadoch, ktoré sú riešené v opore o ústavu a zákon.
V štandardnej praxi nejde o rasizmus ale o odťažitý vzťah k spôsobu života, kultúre a správaniu sa Rómov…
Ľudia a občania, chcú mať okolo seba a vo svojej blízkosti poriadok a čistotu. S výnimkami medzi sebou si zväčša spravidla poradia sami. Za pomoci “úradov” to je zdĺhavoé, lebo toto-tamto… (a ľudské práva). A neomarxisti…
Vy, vládni splnomocnenci a celý rómsky mimovládny sektor a váš inštitucionalizovaný aparát je povinný postaviť sa proti každému, kto porušuje ústavný poriadok, zákon a všeobecne záväzné nariadenia na úrovni obecných a mestských municipalít.
Mám ale poznatky, že miesta znečistenia plastmi, polystyrénom a kadečím, ale aj ilegálne skládky komunálneho odpadu sa vyskytujú aj tam, kde niet v blízkosti rómska komunita…
Biela „sorta“ nezvykne komunálny odpad vyhadzovať z okna bytu:

Tu niet o čom. Neobťažujte nás. Za daných okolností nie sme pre Rómov povinní pohnúť prstom a prispieť čo len jediným centom. Platí to aj pre osoby nerómskeho etnika.
Riešte radšej diery v zákone, rovnosť pred zákonom a všeobecnú vymáhateľnosť práva a podľa ľudsko-právneho imperatívu a princípu, ktorým sa tak radi oháňate, rovnak zaobchádzanie.
Dôrazne upozorňujem a odkazujem vláde a ministerstvám (MPSVaR, vnútra, ŽP): Vy, riešte predovšetkým seba! Kráľovsky vás za to aj za nič, platíme!
Politikom: Odhoďte svoje “na hlavu” padnuté pravicové či ľavicové ideológie a politiky, a postavte sa konečne k rómskemu problému a problému s plastmi a znečisťovaniu životného prostredia čelom, nie bokom, nie zľava ani sprava, ale rovno a priamo! Zdravým, nie pseudo politickým rozumom!
Ako občania vás a svojich volených zástupcov hodnotíme: „Schopný-neshopný“; “má-nemá výsledky”. Ak to ale nezvládate, nechajte to tak, odstúpte a odíďte zo svojich politických a štátno-zamestnaneckých “teplých” postov verejnej správy a samosprávy!
Osobitný odkaz Irene Bihariovej (Progresívne Slovensko) a Danielovi Milovi (expert na extrémizmus):
Je mi veľmi ľúto rómskeho holocaustu, ale: Po Rómoch možno upracem raz a vysvetlím im, prečo. Po druhý raz som „rasista“.
Do táborov smrti a plynu ich posielať nebudem, skôr by som pre nich vybudoval internátne školy a kibuce ako samostatne hospodáriace jednotky, podľa vzoru Izraela a systému Baťa (na štáte nezávislá samočinná ekonomika a hospodárenie, len so zriaďovacíém a štartovacím príspevkom, prvou a poslednou štátnou dotáciou).
Povinný vyučovací a komunikačný jazyk: Ich rodná kodifikovaná rómčina a slovenčina, ako štátny jazyk.
Rómske deti treba oddeliť a vyňať z ich domáceho málo mentálne a sociálne podnetného “rodného” prostredia, z ktorého ráno odchádzajú nevybavené a hladné do školy, a popoludní sa vracajú do ich prepytujem „domovov“.
Pre tieto, rómske detičky, je každý takýto “deň ich života stratený“. Čo sa rómske dieťa v ten deň v škole „naučí“ doma do druhého dňa zabudne.
Tento spôsob prípravy, procesu a simultánnej integrácie do väčšinovej, zväčša dobre socializovanej a podnetnej spoločnosti je efektívnejší, než je pochybné a neefektívne „inkluzívne“ vzdelávanie, ktoré brzdí prirodzený vývoj a rozvoj nadanej, mentálne bystrejšej a v učení rýchlejšej časti detí…
Takto je postupne možné aj „vypratať“ a zlikvidovať sociálne vylúčené rómske spoločenstvá a prvotno-pospolné nanajvýš stredoveké rómske osady.

Práve som vysvetlil všetkým dotknutým persónam, ale aj širokej verejnosti, čo si vo veci čo len jediného centu na Rómov a plasty myslím…
Žiadalo by sa viac, oveľa viac mentálnej bystrosti, kreativity a tvorivosti všetkých súčasných a budúcich vládnych splnomocnencov pre rómsku problematiku.
Som si istý, že na vážny prístup k nej sa zmienené vládne a mimovládne kruhy len hrajú. Lebo peniaze a ich platy a príjmy a na pochybné „projekty“ sú až na prvom mieste. Inak by to nerobili. A tárajú na tlačovkách a v televízii či rozhlase.
To je ich spôsob, ako udržiavať večne živú ideológiu a politiky najmä nie „novej, progresívnej“ ale spiatočníckej neomarxistickej ľavice prostredníctvom akože „ochrany menšín“ (ich proletariát a živná pôda). To sú tí súčasní neomarxisti už od 60-tych rokov predošlého milénia…
A sústavný dôvod pre „boj proti rasizmu“. Lebo aj Black Lives Matter!“ Či? Než vyšlo najavo, že do 23. 2. 2018 bol, žil, jeden „biely“ Slovák, Jozef Chovanec…
V tieni belgického Bruselu ako centra Európskej únie a „európskych hodnôt“.
Nová neomarxistická „ľudsko-právna“ ľavica ani necekla.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. V jednom južnom slovenskom mestečku miestny aktivista a poslanec za maďarskú menšinu si „vymohol“ k slovenskému nápisu na služobnom aute „Mestská polícia“ pridať „Városi rendőrség…
Aby všetci, aj Maďari vedeli…
Odporúčam podobne, dvojjazyčne označiť aj nádoby pre komunálny odpad v danom meste. Aby všetci vedeli.

Tie dva centy som dnes “zaskočene” dal. Zajtra nedám ani jeden. Ani mne nik nič nedá zadarmo. Naoopak, snaží sa ma “obtiahnuť”.
Dávam malým detičkám na ulici. Drobné. S odkazom: „Choď sa najesť!“. Musím strpieť, že: „Ak urobíš láskavosť raz, máš to za povinnosť!“. Takí sú Rómovia. Už po stáročia.
Najskôr im zakázali kočovať (Slovensko 1958), potom ich a najmä po roku 1990 (tiež na Slovensku!) vytlačili a skoncentrovali do ich get a rómskych osád na okraji „bielych svetov“…

Čosi-kamsi som sa nedávno poradensky „motal“ okolo jednej magisterskej práce na tému rómskej problematiky…
Poznatok: Nosenie dreva do lesa, nič objavné a hlavne, musíte písať to, čo sa „chce“ čítať. To, čomu sami vlastne neveríte…
Pri práci s rómskym etnikom treba praovať s ich geneticky a fylogeneticky danou mentalitou (rasa, etnikum) od čoho sa odvíja potreba osobitného zaobchádzania pri zachovaní všetkých ich kultúrnych zvláštností a mentality.
V súlade s Listinou základných práv a slobôd, Ústavou SR a zákonom.

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?