Publikované: 26.10.2014

Ideológia, náboženstvo, referendum a ústava

Ústava SR: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ A to je v prípade ideológie lož a v prípade náboženstva polopravda.
K ideológii – takzvaný „gender mainstreaming“ je preukázateľne “neomarxistická” liberálna ľavicová ideológia (pozri Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v časti rodová rovnosť). Infiltrácia tejto ideológie do utajovanej „stratégie“ a následne slovenskej legislatívy je ústavne neprípustná.
K náboženstvu – povinnú alternatívnu voľbu medzi náboženstvom a etikou treba zrušiť a ponechať výlučne etiku, ktorá má v sebe aj (nevyhnutne) svetonázorový aspekt. Náboženstvo vyňať zo štátneho vzdelávacieho programu a vykonať úplnú odluku cirkvi od štátu (financovanie).
Štyri referendové otázky je ústavný súd povinný posúdiť s ústavnou deklaráciou vzťahu Slovenska k ideológiám a náboženstvám a, či v ich prípade ide o základné ľudské práva, ktoré nesmú byť predmetom referenda.
Takzvaná “evolučná interpretácia” ľudských práv, o ktorú sa opiera agenda homosexuálov a lesieb (plus LGBTI osôb) s poukazom na rovnosť ľudských práv a rovnaké zaobchádzanie, nemá so spoločenskou evolúciou a základnými, neodňateľnými ľudskými právami nič spoločné.
Základné ľudské práva nie sú porušené ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny tak, ako sú tieto inštitúty zadefinované v zákone o rodine.
Ústavná a zákonná definícia manželstva a rodiny objektívne nemá žiadny priamy súvis s náboženstvom ani ideológiou. Náboženský aspekt a motivácie sú Aliancii za rodinu podsúvané oponentmi referenda, rovnako ako Smeru a KDH (spoločný „kšeft“).
V spoločenskej diskusii prevažuje prirodzený heteronormatívny názor a presvedčenie v opore o biologické, reprodukčné a sociálne aspekty evolúcie ľudského druhu. Spoločenský diskurz je vyrovnane zastúpený veriacimi i ateistami.
Referendum potvrdí ústavný stav a umožní aktívnej časti občianskej spoločnosti legálnou cestou vysloviť svoj názor a presvedčenie v otázkach základných a neodňateľných práv a najlepšieho záujmu detí vo vzťahu k rodičom a adopciám (nie sú základným ľudským právom) registrovaným partnerstvám (nie sú základným ľudským právom) právu rodičov na výhradu vo svedomí a dobre informovaný súhlas s obsahmi predmetu sexuálna výchova a k rodovému „scitlivovaniu“ detí.
Referendum sa žiadnou otázkou nedotkne základných ľudských práv ani prípadných akcesorických práv príslušníkov sexuálnych menšín.
Záver – aktivisti LGBTI loby sa agresívne dožadujú priznania akcesorických, nie základných ľudských práv.
Vysvetlivka – akcesorický (akcesórny) rovná sa sprievodný, vedľajší, prídavný, pridružený, doplnkový, nepodstatný.
Poznámka – Aliancia je rovnako neziskovou mimovládnou organizáciou (občianskym združením), ako ktorákoľvek iná „treťosektorovka“. Aliancia za rodinu je iniciátorkou referenda za rodinu. Takzvané „ľudskoprávne“ mimovládky, volajúce po demokracii a slobode slova, názoru a presvedčenia požadujú zrušenie a zákaz Aliancie, ktorú „spojili“ s ĽSNS.
Trestným oznámením?! Referendom?! Alebo iba hysterickým krikom?! Odkrývajú svoju tvár…
Pozor, nikdy neviete, odkiaľ na vás zavanie dych fašizmu.
Nedajte sa mýliť a manipulovať. Máme do činenia s reálnym nebezpečenstvom a hrozbou „tretej totality“.
http://www.beo.sk/sloboda-prejavu/1897-ludskopravni-aktivisti-navrhuju-zakazat-alianciu-za-rodinu-a-ludovu-stranu-nase-slovensko

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?