Publikované: 05.03.2015

Pravda vedie aj bude vedieť a „Chromíkove zákony“

Manželstvo muža a ženy a výchova detí mužským a ženským vzorom v rodine manželov muža a ženy, ako definuje ústava, bol, je a bude trvalý a nemenný hodnotový archetyp pre naplnenie reprodukčne zdravej, sociálnej a ekonomickej funkcie manželstva a rodiny tak, ako to bolo dané prírodou alebo bohom (kto ako chce), a ním ostane na veky vekov, až do konca dní ľudstva, amen.
Rodiť deti inou, než prirodzenou cestou pohlavným spojením muža a ženy je síce možné, ale iba náhradné riešením stavu biologicky prirodzenej núdze.
Starostlivosť, opatera a výchova detí iným spôsobom, než v prostredí vlastnej rodiny obomi biologickými rodičmi, je síce možná, ale, bola, je a bude iba náhradným riešením stavu situačnej núdze v možnosti za daných okolností.
Bez reálnych pro rodinných politík ostane ústavná definícia manželstva a rodiny len deklaratórna. Manželstvo a tradičná rodina sú nemennou konštantou vzdorujúcou módnym trendom „sociálnej evolúcie“.
Za ľúbivým pozlátkom rovnosti mužov a žien v právach a povinnostiach sa skrývajú „trójske kone“ rodovej ideológie, spochybňujúcej spoločenskú rolu a význam tradičnej rodiny.
Slovensko je indoktrinované neomarxistickou teóriou ľudských práv a sexuality v rozpore s hetero normou.
Ak si denník Pravda myslí, že odlukou cirkví od štátu odoberie ľudské (občianske a politické práva) veriacim, on „hospodu svou na omylné roli má“. Naopak, mnohí veriaci „konfesionári“ ju vítajú, lebo ňou získajú väčšiu slobodu, samostatnosť a nezávislosť od katolíckej cirkvi, štátu a pápežského stolca.
Hnutie za rodinu sa dostáva do post referendovej fázy. Referendum zaniká vo virvare udalostí iba zdanlivo a navonok.
Takzvaná „stratégia ľudských práv“ bola tak, ako sa očakávalo, prijatá, ale aj zásluhou referenda je v danom stave a zmätočnej, nevyváženej podobe mŕtva a takmer nepoužiteľná.
Aliancia za rodinu ani s ňou spolupracujúcich viac ako sto občianskych iniciatív spojených spoločným programovým záujmom odlukou cirkví od štátu po referende nezanikli. Ich aktivity nadobudli post referendový rozmer v opore o milión respondentov referenda.
Aktuálnou spoločenskou objednávkou je nová konzervatívna politická strana s orientáciou na tradičnú rodinu, jej podoby a presadzovanie vecných a účinných pro rodinných politík.
Veta: „Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa“ (zrejme Chromík) akoby z oka vypadla slávnej „definícii manželstva“ (Javůrek) je pravdivá. Potvrdilo ju takmer milión občanov Slovenska, ktorí sa stali spolutvorcami „Chromíkovej“ novely zákona o rodine, ktorá posilní jeho kompatibilitu s Ústavou SR.
Inštitút manželstva nie je trhací kalendár porovnateľný s voľným zväzkom, nech ho nazveme “psí knížka”, spoločná domácnosť alebo registrované partnerstvo.
Tradičné “archetypálne” manželstvo muža a ženy s príslušenstvom navzdory nepriazni a nepohode stúpa na svojej modernite a cene. Je “chromíkovsky úžasné!”.
Novela zákona o rodine žiadnym spôsobom neohrozí iné typy rodín. Tie si svoj spôsob existencie ako odchýlku od normy a vzoru viac-menej slobodne vybrali samé (aj v prípadoch osamelých a rozvedených matiek, otcov, s výnimkou vdov a vdovcov…).
Novela zákona o rodine posilní manželstvo aj v najlepšom záujme detí z neho pochádzajúcich. Otázny je súhlas druhého z rozvedených manželov s presťahovaním sa za prácou verzus možnosť styku dieťaťa s obomi rodičmi. Neriešil by som. To je obmedzujúce opatrenie. V spoločenskom zriadení s trhovou ekonomikou a trvalým nedostatkom pracovných príležitostí nenáležité…
Slobodný výber v možnosti spolužitia v opore o občiansky zákonník majú aj páry rovnakého pohlavia (ich diskriminácia nebola potvrdená).
Na rozvodovosť majú vplyv vonkajšie (objektívne) a vnútorné (subjektívne) faktory. Štát neprizná svoj podiel viny na rozvodoch, náraste psychických ochorení, tobôž samovraždách a že sám je „narušený“ (prinajmenšom v časti súdna moc a právny štát).
Komunikačné poruchy a zlé nastavenia vzťahu v reláciách občan-štát sú zdrojmi frustrácií a deprivácií občana v pocite rôzneho ekonomického a sociálneho diskomfortu, ktorý sa týka aj manželstiev a rodín.
Náboženským fundamentalizmom militantne šermujú weisenbacherovci vo svojej „vojne proti kresťanom“.
Kresťanský fundamentalizmus neexistuje. Nebiblické prvky vnášané do katechizmu sú herézou, nie fundamentalizmom. Porovnaj s islamom a islamizmom.
Militantní ateisti sú rovnakým nebezpečenstvom pre spoločnosť ako údajní náboženskí fundamentalisti, weisenbacherovcami nazývaní dokonca “katolibancami”. Najmilitantnejší sú liberáli z SaS Sulík a jeho ideová a programová „posila“ Roman (a) Schlesinger (dva v jednom) s ich slobodami proti slobodám a jej „tiež slovníkom“: https://www.youtube.com/watch?v=v_i1c3MmWFA
Každý článok a komentár proti cirkvám je a bude kontraproduktívny. Ako z učebnice.  Značnú časť respondentov pohla k urnám práve masívna kampaň proti referendu.
Aliancia za rodinu nie je podenkovou kométou…

http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/347401-chromik-pise-nase-zakony/

Vkladám aj – tiež nič seriózne, o čo by sa dalo spoľahlivo oprieť:
http://www.topky.sk/cl/10/1460037/Slovensku-rodinu-caka-revolucia–Stat-navrhuje-tieto-velke-zmeny–maju-platit-uz-od-jula-?utm_source=facebook&utm_medium=topky&utm_campaign=feb2015

Komplexnejšia informácia – nie Javůrkov komentár:
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/347447-rozviest-sa-bude-tazsie-do-vlady-idu-sporne-paragrafy/

 

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?