Publikované: 09.07.2016

Slovensko podporilo v Maďarsku dúhový pochod

Slovenská ambasáda v Budapešti bola tento rok priamym spoluorganizátorom 21. ročníka Budapest Pride festivalu. Slovenská ambasáda v Maďarsku podporila Gay Pride:
https://www.postoj.sk/15251/slovenska-ambasada-podporila-gay-pride-v-bud..
Slováci v Maďarsku spoluorganizovali dúhové Pride:
http://noizz.sk/lgbti/slovaci-v-madarsku-organizuju-gay-pride/0w4rpcy]
Otvorený list premiérovi SR a ministrovi zahraničných vecí ako reakcia na oficiálnu podporu LGBTI pochodu v Budapešti:
http://www.citizengo.org/sk/35661-odvolanie-zodpovednych-za-podporu-slovenskej-ambasady-duhovemu-pochodu-v-budapesti?dr=3558732::58d74864c88c3c329401685248e0d3ff&mkt_tok=eyJpIjoiTkdOalpETmxabVF6WVRRMiIsInQiOiJaV1dKMWEzQUxxb0tvaEsrY0dpcjBhNFBHT1h0S1Z2Mlc4TDRZakQxalRqSlhUeFVUZ0MwYkVOQWx5XC9hcGhMbXZqYjNoWFwvNWhXb0xYaklyQlUwQ1Rjd1MzRVgwQmVHdTVkZVltN2JTNXZNPSJ9

Znenie preambuly a Ústavy Slovenskej republiky:
http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
Preambula je deklaratórna len navonok a vonkajší efekt. Už po jej vzniku sa stala bezcenným, krížom-krážom a hore-dole porušovaným exkluzívnym dokumentom v umeleckej knižnej väzbe.
Ústava SR v Čl. 1 (1):
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
V časti ideológie ide o lož, v súbehu s lžou, vo vzťahu k zneniu preambuly, lebo: Podpora LGBTI hnutia ešte aj jej vývoz za hranice Slovenska je dôkaz skutkov ochrany a podpory ideológie novej ľavice a neomarxizmu.
Ak by bolo Slovensko reálne zvrchovaným a právnym štátom, dodržiavalo by svoju ústavu aj vo vzťahu k odseku (2) a nezväzovalo by svoju zvrchovanosť medzinárodnými zmluvami, ktorými sa o svoju zvrchovanosť „dobrovoľne“ pripravuje:
„Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“

Slovensko je sekulárny štát. Pod rúškom liberálnej demokracie ale toleruje a podporuje západné ideológie, ktoré relativizujú, rozbíjajú, ničia a likvidujú rodinu, založenú na manželstve muža a ženy.
Slovensko financuje mimovládky, propagujúce voľný sex, smilstvo a sodomiu. Slovensko z vlastnej zištnej osobnej iniciatívy ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka tieto ideológie „vyváža“ aj do zahraničia priamou podporou maďarského dúhového Pride.
Ide o reťazenie priamych dôsledkov post Novembrového „otvárania sa a približovania Slovenska slobodnému západnému svetu“, jeho splývania s euro a transatlantickými štruktúrami, poplatnosť vstupu Slovenska do Európskej únie a sebeckej kariéry ľudom volených a nevolených jednotlivcov…
Slovensko hazarduje so svojou existenciou, pretože aj za svoje rozhodnutia platí daň postupnou demografickou smrťou: oživenie vraj majú priniesť prisťahovalci z tretích krajín, ktorí nás svojou kultúrou obohatia a najmä rodivé moslimské ženy, povedal pri rôznych príležitostiach katolícky pápež František…
A naša najlepšia a najkvalitnejšia pracovná sila, serúc na Slovensko a jeho demografiu, ekonomickú prosperitu a udržateľnosť, môže pokojne ďalej odchádzať za svojou kariérou, prosperitou a ziskom do zahraničia: má na to predsa Schengen alebo zelenú kartu, slobodu a slobodnú vôľu…

Kresťanské učenie nie je žiadnym spôsobom násilne vnucované do tvorby politík sekulárneho štátu, má len odporúčací charakter na základe biblických právd, ktoré sa stali ako európske dedičstvo súčasťou svetskej etiky a práva, lebo: nezosmilníš, nepokradneš, nezabiješ, nepožiadaš…, pre ktoré sa občania slobodne a demokraticky rozhodujú v parlamentných voľbách, je manželstvo muža a ženy považované za jediný legálny inštitút pre legálny sex. Akýkoľvek sex mimo manželstvo je smilstvo alebo sodomia.
Manželstvo a manželský sex je potvrdením vzájomnej telesnej a netelesnej lásky medzi manželmi. Účelom manželstva je plodenie detí a založenie rodiny. Plodom a dôkazom manželskej lásky biologicky zdravých manželov rodičov sú ich vlastné deti. Bezdetné (neplodné) manželstvá ale aj manželstvá s vlastnými deťmi majú zo zákona právo na adopciu a osvojenie. Manželstvo muža a ženy zakladá rodinu. Skôr, než vznikol štát, bol vzťah muža a ženy a rodina. Rodina s deťmi založená na manželstve muža a ženy bola na počiatku vzniku štátu. Rodina založená na manželstve muža a ženy je základom kresťanskej cirkvi ale aj svetského štátu. Štát bez rodiny nie je štát. Dobre prosperujúce manželstvo a rodina plnia svoju biologickú, ekonomickú a sociálnu (výchovnú) funkciu až do konca dní manželov, a štafetu rodiny preberajú manželstvom splodené deti, ich deti a vnúčatá, v ich posvätnej a dedičnej genealógii…
Ostatné typy rodín a ich pestré i dúhové alternatívy, sú tradičnému manželstvu a rodine podružné a nemali by byť prioritou tvorby občianskych a pseudo rodinných politík.
Podmienkou trvalej udržateľnosti a trvácnosti manželských zväzkov a rodín, založených na manželstve muža a ženy, ako aj zastavenie demografického úpadku a umierania Slovenska by mali, popri investíciách do zdravotníctva a školstva, byť najmä ochranné a podporné, politiky štátu, proti škodcom a rozbíjačom tradičného manželstva a rodiny: bez politickej korektnosti mali byť riešení v súlade s Ústavou SR a právnym poriadkom SR.
Podľa kresťanskej náuky, účelom manželského sexu nie je výlučne plodenie detí, ale aj vzájomné potvrdenie telesnej a netelesnej lásky medzi obomi manželmi a ich spolupatričnosti.
Kresťanské učenie označuje mimomanželský sex ako hriech a odpadnutie od Boha. Akýkoľvek hriech je odpadnutím od Boha.
Kresťanské učenie neodsudzuje homosexuálov a osoby postihnuté inou, než heterosexuálnou orientáciou, ale ich praktické vzťahy a vzájomný sex.

Ambiciózny súdruh Lajčák je kandidát na post generálneho tajomníka OSN: Proletári LGBTI všetkých krajín, spojte sa za voľbu tohto kandidáta!
Od koho má minister zahraničných vecí mandát na toto konanie? Je podpora LGBTI hnutia súčasťou programového vyhlásenia vlády a zahraničnej politiky Slovenska?
Slovenská vláda koná svojvoľne bez mandátu svojich voličov a bez mandátu vlastného parlamentu.
Slovenská parlamentná demokracia je v kríze a súčasný parlament prežíva svoje „parlamentotrasenie“.
V prípade svojvoľného konania slovenského ministra zahraničných vecí bez mandátu voličov a teda aj vlády SR, a v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, ide o svojvoľné konanie v rozpore s Ústavou SR, s následkom, že voči vláde a ministrovi by mali byť (v slušnom a demokratickom štátnom zriadení, za ktoré sa Slovensko vydáva), vyvodené osobné konzekvencie v súlade s Ústavou SR a ochranou slovenskej štátnosti a ústavnosti…

https://www.postoj.sk/15425/duhova-vlajka-na-nasej-ambasade-preco-ten-nezmysel

Ak ochrankyňa práv Jana Dubovcová z okna svojej pracovne vyvesila dúhovú vlajku na podporu Dúhového Pride Bratislava 2015, bola to len jej súkromná iniciatíva a aktivizmus, ktorý nemá nič spoločné s jej zákonnými oprávneniami a pracovnou náplňou a z hľadiska kritérií nestrannosti a apolitickosti jej práce v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv…
Platí to aj pre slovenské ministerstvo zahraničných vecí a jeho ambasádu v Maďarsku. Podpora práv LGBTI nemá nič spoločné so zahraničnou politikou Slovenska a s programovým vyhlásením vlády v oblasti zahraničnej politiky…
Pekne, rodovo korektne pozdravujem:
http://www.zemavek.sk/articles/view/rodovo-korektny-pozdrav-trva-tri-minuty

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?