Entries by Koller Jan

Tesla a jeho vynálezy

To, na čom fyzik srbského pôvodu – Tesla – pracoval pred viac ako 100 rokmi, teraz zrealizovali v jednoduchšej verzii vedci z Japonska. Bezdrôtový prenos elektriny by mohol umožniť zásobovanie Zeme energiou z nevyčerpateľných zdrojov vesmíru. Vedcom sa tak podarilo preniesť do prijímača až 1.8 kW a to na vzdialenosť 55 metrov s takmer dokonalou presnosťou. Také množstvo by […]

Vodík a jeho využitie v doprave.

Vodík je však minimálne rovnako problematický ako elektrina. Na jeho výrobu využijeme elektrinu, ktorou sme mohli namiesto toho nabíjať batérie elektromobilov, pričom sa kvôli účinnosti výrobného procesu časť energie (podľa technológie až 33%) stratí. Následne musíme vodík stlačiť (strata ďalších 13% energie), natankovať do cisterien a dopraviť na čerpacie stanice, čo predstavuje ďalšie energetické výdavky, […]

DETEKOVANÉ VÝBUŠNÉ PLYNY A PARY – SPÁLITEĽNÉ

Nastaviteľné plyny: Názov plynu Vzorec Medze výb.v % obj. MPK-P v mg/m3 Prepočet na ppm Dolná horná priem. hraničná Acetón CH3CHO 4 57 800 4000 0,421 Acetylén CH=CH 1,5 100 – – – Amoniak NH3 15 30,2 20 40 4,438 Arsenovodík AsH3 – – 0,2 0,4 0,313 Anilín C6H5.NH2 1,3 11,0 5 20 – Benzén C6H6 […]

Severoatlantická aliancia je pre bezpečnosť Európy nenahraditeľná.

Princíp európskeho usporiadania po druhej svetovej vojne je jednoduchý – najsilnejší západnej veľmoc USA zaisťuje bezpečnosť Európy, respektíve toho, čo z nej po sovietskom zábere zostalo, teda jej západnej časti. Západná Európa považuje USA za superveľmoc a participuje ekonomicky na Pax Americana, čím brzdí globálneho rivala Sovietsky zväz. Prenesenie hlavné obranné sily západnej Európy na […]

Liberalizmus a jeho hisória

Liberalizmus , politická doktrína, ktorá chráni a posilňuje slobodu jednotlivec je ústredným problémom politiky. Liberáli sa zvyčajne domnievajú, že vláda je nevyhnutná na ochranu jednotlivcov pred poškodením inými, ale tiež uznávajú, že samotná vláda môže predstavovať hrozbu slobody. Ako to vyjadril revolučný americký pamfletenista Thomas Paine v spoločnom zmysle (1776), vláda je v najlepšom prípade „nevyhnutným zlom“. Zákony, sudcovia a polícia sú potrebné na zabezpečenie života a slobody jednotlivca, ale ich donucovacia moc […]

Elita a jej rébus.

V úvode musím poznamenať, že nasledujúce časti len zdanlivo nesúvisia s astrológiou. Avšak bez znalosti astrológie a kabbaly – (reči symbolov a čísiel), nie je možné rozlúštiť ezoterické myšlienky slobodomurárov (dohodnuté znaky v medzinárodnom meradle, podobne ako sú napr. v matematike, chémii alebo vo fyzike), ktorým dali svoj vlastný hlboký zmysel, a zároveň ani porozumieť […]

climate wars of the 21st century

The ruler of the Russian Duma caused a shock in a recent TV interview warning that Russia is able to use an arsenal of new technologies to „destroy any part of the planet“ and kill millions of people by using clandestine climate weapons if the United States, Georgia and Georgia try to halt Russia’s entry […]

Druhý najvražednejší režim sveta: Počas svojej vlády vyzabíjali viac ako pätinu populácie!

Presne pred štyridsiatimi rokmi, 17. apríla 1975, Červení Kméri vedení svojím vodcom Pol Potom v Kambodži dobyli hlavné mesto Phnom Pénh a v krajine nastolili genocídny režim. Počas svojho vládnutia vyvraždili 1,7 milióna ľudí.   Počiatky Červených Kmérov, skrývajúcich sa v období svojej vlády pod anonymným názvom Organizácia, siahajú do 50. rokov, kedy vo Francúzsku […]

Fakty o všetkých prednovembrových sudcoch a prokurátoroch

Fakty o všetkých prednovembrových sudcoch a prokurátoroch, ktoré mladá generácia nepozná. Postoje a súčasná omerta -zákon mlčania o zločinoch mafie prednovembrových sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov ZNB a ŠtB sú pochopiteľnejšie, ak si uvedomíme, ako sa tieto „kádre“ dostali k moci, kto je zodpovedný za ich presunutie do našej tzv. demokratickej spoločnosti a teda prečo o nás […]

Klasifikácia ideologických konceptov z hľadiska politického spektra

Klasifikácia ideologických konceptov z hľadiska politického spektra (pravica, ľavica, stred) a vzťahu k demokracii. Základným prostriedkom pre presadzovanie a pôsobenie sociálno – politicko – ekonomických (mocenských záujmov) názorov v demokratických systémoch sú rozličné politické subjekty, ktoré sa prostredníctvom legitímneho volebného boja snažia dosiahnuť čo najvyššiu legálnu participáciu na moci. V politických vedách je možné sledovať […]