Príspevky od Katarína Kellnerová

Kríza verzus duševné zdravie

Strata zamestnania, práca za minimálnu mzdu, sťažené podmienky podnikateľov, platobná neschopnosť obchodných partnerov, neprehľadná legislatíva, zadlženosť voči bankám, priamo ovplyvňujú duševné zdravie tých členov rodiny, ktorí si uvedomujú svoje postavenie, svoje záväzky a zodpovednosť z nich vyplývajúcu. „Obávam sa o svoje zdravie“, povedala mladá žena v rade predo mnou svojej rovesníčke. „A myslíš, že ja […]

Ma vôbec Slovensko štátnika (kandidáta) do prezidentského paláca?

Zalovme spolu v novodobých dejinách prezidentských osobností. V roku 1993, kedy volili občania SR svojho prvého prezidenta bol premiérom Vladimír Mečiar. Pre mnohých idol, milovaný a zbožňovaný premiér, uznávaný ako vodca, pre mnohých nádej na prezidenta. On však o tento post nemal záujem, lebo by bol stratil mocenskú silu, ktorú naplno uplatňoval pri riadení štátu. Samotná voľba prezidenta sa […]