Príspevky od Peter Slovík

Podnikanie v cestnej doprave, ako na to?

Podnikanie v cestnej doprave je pomerne rozšírené. Buď ako hlavná oblasť podnikateľskej činnosti, alebo ako doplnková služba, nevyhnutná pre efektívne fungovanie primárneho podnikateľského predmetu činnosti. Aby bolo možné legálne podnikať v oblasti nákladnej dopravy na území Slovenskej republiky a EÚ, je nevyhnutné v súlade s platnou legislatívou získať povolenie (licenciu) na vykonávanie nákladnej dopravy. V minulosti bolo toto povolenie […]

Ako získať osvedčenie pre vedúceho dopravy?

Na zabezpečenie licencie pre nákladnú alebo medzinárodnú nákladnú dopravu (vrátane tzv. eurolicencie pre vozidlá nad 2,5 tony) je nutné predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy. Podľa legislatívy, konkrétne zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, musí každá firma alebo podnikateľ,ktorý má záujem o vydanie tohto povolenia / licencie, disponovať vedúcim dopravy, ktorý má vydané toto osvedčenie. Vedúci dopravy môže […]

,

Kedy je výhodné stať sa platcom DPH?

Či už ste začínajúci podnikateľ alebo máte už rozbehnutý biznis, rozhodnutie stať sa platcom DPH môže byť zásadným krokom, ktorý pomôže vášmu podnikaniu. Na základe našich skúseností vieme, že väčšina podnikateľov, ktorí sa zaregistrovali ako platcovia DPH, toto rozhodnutie nikdy neľutovala. Hlavným prínosom registrácie ako platcu DPH je možnosť odpočítať si DPH, čo môže významne znížiť vaše daňové zaťaženie. Toto je […]

Aké sú výhody virtuálneho sídla pre firmy?

Virtuálne sídla pre firmy sú už niekoľko rokov používanou a dobre fungujúcou alternatívou pre sídla firiem. Ak nechcete mať sídlo firmy na vašej domácej adrese a nevlastníte viacero nehnuteľností, môže byť virtuálne sídlo vhodné aj pre vás. Čo patrí medzi hlavné výhody virtuálneho sídla? 1) Získajte exkluzívnu adresu pre vašu firmu. Vďaka správnemu virtuálnemu sídlu môžete mať sídlo vašej firmy […]

,

Ako sa uchádzať o zákazky na elektronickom trhovisku?

Elektronické trhovisko, niekedy označované aj ako elektronický kontrakčný systém, prípadne elektronická platforma je zjednodušený systém, v ktorom môže verejný obstarávateľ obstarávať zákazky (tovary alebo služby) ak celková predpokladaná hodnota tejto zákazky neprekračuje zákonom stanovené limity.  V praxi sa väčšinou jedná o „najmenšie“ (dostupnejšie) zákazky, avšak aj tie majú často hodnotu desiatok tisíc eur a predstavujú najjednoduchší spôsob ako sa začať verejných obstarávaní zúčastňovať. […]

,

Ako neplatiť za daňovú licenciu?

V poslednom období sa mnohí podnikatelia dozvedeli o nadchádzajúcom opätovnom zavedení daňových licencií, alebo minimálnej dane pre neaktívne spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) od roku 2024. Toto opatrenie ukončí súčasný stav, kedy vlastníctvo neaktívnej s.r.o. so sebou neprinášalo takmer žiadne finančné náklady. Historicky boli daňové licencie v rokoch 2014 až 2017 v SR už využívané. Dôvodom ich opätovného zavedenia […]

,

Ako na rozšírenie predmetu činnosti s.r.o. v roku 2024?

S rozšírením predmetu činnosti sa počas svojho fungovania stretáva väčšina podnikateľov. Najčastejšie sa jedná o situácie, keď máte záujem rozšíriť svoje podnikanie do nových odvetví, prípadne sa vám naskytnú nové podnikateľské príležitosti. V prípade ak by ste podnikali v oblasti, ktorú nemáte zapísanú v predmete činnosti, dopustili by ste sa správneho deliktu neoprávneného podnikania, za ktorý môžete dostať pokutu až do výšky 3 319 €. Ak […]

,

Ako vybaviť potvrdenia potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis v zozname hospodárskych subjektov môže výrazne zjednodušiť účasť vo verejných obstarávaniach a aj zvýšiť pravdepodobnosť úspechu ako sme už písali. K podaniu žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je však potrebné splniť viacero podmienok resp. vybaviť viacero povinných príloh. Podľa zákona o verejnom obstarávaní sú prílohami žiadosti: (i) údaje konateľa, prípadne člena/ov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; (ii) […]

,

Aký je rozdiel medzi zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov a zápisom do RPVS ?

Mnohí podnikatelia, ktorí sa chcú uchádzať o verejné zákazky sa pri verejných obstarávaniach stretli s pojmami zoznam hospodárskych subjektov a register partnerov verejného sektora (RPVS). Viacerí z nich však nemajú presnú vedomosť aký je rozdiel medzi týmito dvoma registrami, respektíve nevedia ani na čo tieto jednotlivé registre slúžia a vnímajú ich len ako „byrokratickú povinnosť.“ Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je nevyhnutný v prípade ak sa chcete uchádzať o zákazky […]

,

Ako získať verejné zákazky?

Dodávanie tovarov alebo služieb pre verejný sektor sa dá považovať za jedno z najstabilnejších odvetví podnikania, ktoré je oveľa menej ovplyvňované ekonomickými cyklami alebo hrozbou platobnej neschopnosti zadávateľa zákazky. To je pre mnohých podnikateľov lákavé, obzvlášť v týchto neistých časoch. Uchádzať sa o verejné zákazky môže prakticky každý podnikateľ, stačí mu k tomu zápis v jednom respektíve dvoch registroch. Prvým spomenutým je zoznam hospodárskych […]