Entries by startsro

,

Zoznam hospodárskych subjektov a jeho prekážky pri zápise pre zahraničné spoločnosti

Zoznam hospodárskych subjektov je register vedený Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý umožňuje podnikateľom preukazovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento register je tiež nevyhnutný pre podnikateľov, ktorí chcú súťažiť o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS). Platnosť zápisu v tomto zozname je zákonom stanovená na 3 roky. Zapísať sa do […]

,

Register verejných partnerov a jeho úloha v boji proti korupcii

Register verejných partnerov, ktorý je pomerne novým štátom zriadeným registrom, priniesol od svojho zavedenia pozitívne výsledky. Väčšina odborníkov sa zhoduje, že tento register predstavuje jedno z najefektívnejších opatrení na elimináciu účasti tzv. schránkových firiem vo verejnom obstarávaní, čo sekundárne prispelo aj k zníženiu úrovne korupcie vo verejných súťažiach. Spôsobom, ktorým štát dosiahol tohto výsledku je relatívne jednoduchý. Zákon č. 315/2016 Z. z. […]

,

Ako rýchlo prebehne zmena v sro?

Zmena v sro je nevyhnutnosť, ktorá postihne väčšinu firiem počas ich podnikania. Tieto zmeny môžu byť rôznorodé, pričom medzi najčastejšie patria: zmena sídla, rozšírenie (alebo zúženie) predmetu činnosti, zmena konateľa, zmena spoločníka alebo zmena obchodného mena (názvu) s.r.o. V minulosti bol proces vykonávania zmien v sro pomerne zložitý a časovo náročný. Avšak od roku 2020, keď sa zaviedlo výlučne elektronické podávanie návrhov na zápis zmien, […]

,

Cestná nákladná doprava – aké sú rozdiely medzi povolením a licenciou spoločenstva (eurolicenciou)

Cestná nákladná doprava je populárny typ podnikania, ktorý so sebou prináša nielen neustále zvyšujúci sa dopyt, ale aj rastúcu konkurenciu v tomto sektore. Ak sa rozhodnete podnikať v nákladnej doprave, je nevyhnutné splniť všetky zákonné požiadavky, aby ste mohli túto činnosť vykonávať legálne. Toto je podstatné nielen pre váš vnútorný pokoj a istotu, že máte všetky potrebné dokumenty, povolenia a licencie v […]

,

Aké výhody prináša používanie úvo zoznam hospodárskych subjektov?

Úvo zoznam hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, je zoznam podnikateľov s platnosťou zápisu na 3 roky. Zápis do tohto zoznamu poskytuje podnikateľom (s.r.o., živnostníkom alebo iným právnym formám) množstvo výhod, najmä pri účasti alebo plánovaní účasti na verejných obstarávaniach, súťažiach o zákazky na elektronickom trhovisku, alebo ako subdodávateľ v týchto zákazkách. Zápis v zozname hospodárskych subjektov je nevyhnutnou podmienkou pre podnikateľov, […]