Publikované: 17.04.2015

Financovanie športu

Momentálne veľmi diskutovaná téma po kauze s Adamom Žampom. Myslím si, že môžeme byť radi, ako sa rozhodlo a Adam ostáva aj naďalej reprezentant Slovenskej republiky, aj keď nie vlastným rozhodnutím. Dúfam, že naším funkcionárom to otvorilo oči a spravia všetko preto, aby športovci na Slovensku boli hrdí, že môžu reprezentovať vlastnú krajinu, nie sa hanbiť na každom medzinárodnom podujatí len kvôli tomu, aké podmienky im zabezpečil Slovenský zväz.

 

Prečo by sa mal šport vlastne podporovať ?

V EU je šport považovaný za jednu najdôležitejších verejno-prospešných činností. Podľa bielej knihy EU o športe, vytvoril šport v roku 2004 pridanú hodnotu 407 miliárd eur čo predstavuje 3,7% HDP a vytvoril pracovné miesta pre 5,4% ľudí, čo je cca 15 miliónov obyvateľov.

Podiel športu na HDP a zamestnanosti Slovenka nedosahuje ani z ďaleka také výsledky, ako je priemer v EU. HDP tvorí 2,1% a zamestnanosť 3,2%.

Podľa štatistík za každé investované 1 euro sa štátu vráti 5,42 eura. Prečo potom štát nedotuje slovenský šport väčšími čiastkami?

Predstavte si, že investujete do niečoho, čo je prospešné pre ľudí či už fyzicky, ale aj psychicky 1 euro a vráti sa vám 5,42 eura perfektný biznis!! Čo poviete ? No bohužiaľ nie pre náš štát.

Ako by sa mohol financovať náš šport?

Zoberiem si príklad od Európskych krajín v ktorých to najlepšie funguje a dosahujú kontinuálne výborne výsledky v rôznych športových odvetviach. Určite by som nevybral jeden model financovania napríklad z Nemecka, ale pokúsil by som sa spojiť to, čo funguje v rozličných krajinách.

Môj subjektívny názor nato čo by mohlo financovaniu pomôcť.

Keď ešte neberiem do úvahy prerozdeľovanie dotácií, tak sa pozrieme nato ako financie do pokladnice dostať.

Štátne podniky. Myslím, že štátne podniky by nemali samostatne prideľovať dotácie pre rôzne športové organizácie. Najprv by sa mali všetky peniaze poslať do štátnej pokladnice, tam všetko prepočítať a z tohto fondu prerozdeľovať.

Národná lotéria. Zoberme si príklad z Dánska. V Dánsku národná lotéria odovzdáva 80% príjmov do štátnej pokladne z ktorej to smeruje na šport. U nás to je 50% a ešte ani nie je jasné, či zisky z Národnej lotérie budú využité na financovanie toho, čo všetci očakávajú, keďže v zákone sa nepíše, že musia byť využité na dotáciu športu.

Ďalší bod ktorý sa mne osobne páči. Odovzdávanie spotrebnej dane z alkoholu na účely financovania športu. Funguje to tak napríklad v susednom Poľsku a Litve.

Lepšie by to malo fungovať aj v súkromnom sektore. Umožnil by som podnikateľom, ktorí chcú sponzorovať športové subjekty, odpočítať si čiastky zo základu dane. Subjekty, ktoré sú prijímateľom sponzorského daru, by mali byť oslobodené od dane z príjmu.

Kategória sama o sebe je využívanie eurofondov. Prečo sa  nevyužívajú, nato sa posnažím nájsť odpoveď. No mám taký pocit, že odpoveď nato nemajú ani ľudia, ktorí sú kompetentní.

Prerozdeľovanie Dotácie

Začínajú sa nám rysovať lepšie časy. Od januára 2016 to už nebude verejný bodrel vo financiách, všetky dotácie sa pred uzávierkou štátneho rozpočtu pošlú do spoločného fondu, ktorý bude pod kontrolou Ministerstva školstva, spočítajú sa a budú prerozdelené na základe princípov, ktoré sú stanovené a žiadatelia ich musia splniť ak o dotáciu majú vážny záujem. Z môjho hľadiska by som rozdelil fond na dve časti: podpora vrcholového športu a podpora masového športu (rekreačného). Bolo by ľahšie stanoviť požiadavky ktoré musia splniť. Požiadavky by som stanovil napríklad takto:

Vrcholový šport: umiestnenia, pravidelné výsledky, perspektíva športu ( disciplíny ), tradícia, mládežnícke základne

Masový(rek.) šport: početnosť, tradícia, využitie, vplyv na zdravie, možnosti vykonávania

Verejný sektor som už spomenul vyššie. Základom toho, aby sa vôbec financie z tohto sektora k športovcom dostali, je upraviť podmienky pre podnikateľov čo sa týka sponzorských darov. Tu sa  o klasickom prerozdeľovaní nemôžeme baviť. Sami podnikatelia si vyberú kto a kde im odprezentuje produkt, službu.

Z vlastných skúsenosti viem že podnikatelia na Slovensku využívajú skôr bártrový sponzoring. Vymieňajú športové náčinie za službu reklamy na športových podujatiach, ktorú ponúkajú športovci (atléti).  Ale keď chceme naliať financie zo súkromného sektora do športu, treba dovoliť podnikateľským subjektom odpočítať si čiastku zo základu dane a prijímateľom odpustiť daň s príjmov.

 

Myslíte, že sa podarí našej vláde na čele s Róbertom Ficom vylepšiť financovanie športu či už z verejného alebo súkromného

sektora?

Facebook Fanpage:  372109982913609?fref=ts

 

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?