Príspevky od Jozef Mihál

Druhý pilier a demografický vývoj na Slovensku

Druhý pilier je pre budúcich dôchodcov dôležitý najmä z pohľadu demografického vývoja na Slovensku. Diskusie, pre koho je druhý pilier výhodný alebo nevýhodný na báze dnešného nastavenia starobných dôchodkov zo Sociálnej poisťovne sú úplne zbytočné – ak si uvedomíte, čo Slovensko čaká o desať, dvadsať, či tridsať rokov. Zbytočné je špiritizovať – treba sa pozrieť na konkrétne „tvrdé“ […]

Minimálny dôchodok

Od 1. júla 2015 sa na Slovensku zavádza minimálny dôchodok. Na ten budete mať nárok, ak ste odpracovali 30 rokov a viac. Za odpracovaný rok sa pritom bude považovať taký rok, v ktorom bol priemerný mesačný vymeriavací základ občana najmenej vo výške životného minima, čo je približne 200 eur. Inak povedané za odpracovaný rok sa bude považovať rok, […]

Ďalšia „Istota“ pre študentov

Práve pred chvíľou v parlamente Smeráci odhlasovali zákon o odbornom vzdelávaní. Téme školstva sa síce príliš nevenujem ale zaujala ma táto časť zo schváleného zákona: „Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50% až 100% z hodinovej […]

Šlendrián

Premiér Fico dokazuje, že on a jeho vláda sú pohromou pre Slovensko. Aby mal z čoho zatiahnuť svoje sociálne balíčky, ide podniknúť ďalší útok na dôchodky ľudí, ktorí si na ne sporia v druhom pilieri. „Druhý pilier krachne“ … „Druhý pilier je obludná pravicová reforma“ … „Vláda neponesie zodpovednosť za dôchodky“ atď. také sú silácke […]

Odvodová odpočítateľná položka (zdravotné poistenie, od 1.1.2015)

Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka. Niektorým zamestnancom a ich zamestnávateľom sa tak znížia zdravotné odvody. Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení sa čiastočne dá porovnať s odpočítateľnou položkou (presnejšie s nezdaniteľnou časťou základu dane) pri výpočte dane z príjmov fyzickej osoby. Žiaľ len čiastočne, pretože v praxi bude uplatnenie odpočítateľnej položky omnoho […]

Zníženie zdravotných odvodov má svoje chyby krásy

Od 1.1.2015 sa má v zákone o zdravotnom poistení zaviesť tzv. odpočítateľná položka od vymeriavacieho základu vo výške 380 eur. Táto suma sa bude vzťahovať na zamestnancov v pracovnom pomere s mesačným príjmom do 380 eur. Fungovať to bude podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie sa zníži o sumu […]

Optimalizácia daní a odvodov – umelci a autori

Postavenie umelcov a autorov v našom daňovo-odvodovom systéme je výnimočné tým, že ich príjmy je možné rozdeliť z pohľadu povinností pri platení dane z príjmu a odvodov na: – príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu podľa § 39 (zmluvy o vytvorení diela) Autorského zákona, vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel […]

Dobrovoľné nemocenské poistenie: Ako ďalej?

Na úvod: tento článok je určený tým, čo majú dobrovoľné nemocenské poistenie respektíve o ňom uvažujú, a to najmä budúcim mamičkám. SÚČASNÝ STAV (DO 30.6.2014) Podľa zatiaľ platného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (stav do 30.6.2014) pokiaľ ide o dobrovoľné nemocenské poistenie (DNP) platí: – DNP je možné len v súbehu s dobrovoľným […]

„Zmena“ životného minima k 1.7.2014

Každoročne sa k 1.7. upravuje suma životného minima formou „Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima“. Tento rok je však výnimočný tým, že nedošlo k medziročnému nárastu cien, ktoré sú východiskovým ukazovateľom pre zvýšenie sumy životného minima ale naopak, k poklesu týchto cien. V tejto súvislosti by práve dnes (24.6.2014) […]