Príspevky od Jozef Mihál

Spočítajte to Ficovi

Pred pár dňami vám mzdárka urobila ročné zúčtovanie dane, alebo ste si sami podali daňové priznanie a zistili ste, že si nemôžete odpočítať sumu na manželku? Platíte tak o 700 eur vyššie dane ako vlani? Príčinou je zákon, podľa ktorého si od daní môže odpočítať sumu na manželku už len malá časť občanov. Ak ste […]

Nezdaniteľná časť – dobrovoľné príspevky na druhý pilier za rok 2013

Podľa § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov: „(8) Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa […]

Sociálne a zdravotné poistenie (zmeny v odvodoch) od 1.1.2014

Zmeny v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie od roku 2014 – zamestnanci a zamestnávatelia, študenti dohodári, szčo, zdravotné poistenie z podielov na zisku, dlhodobo nezamestnaní, nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, úrazové poistenie, dobrovoľné poistenie, povinnosti zamestnávateľov … * V stredu 16.10.2013 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. […]

Odvody pri zamestnávaní predtým dlhodobo nezamestnaných občanov

Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Odvody na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti nebude platiť zamestnanec a jeho zamestnávateľ v prípade, že pôjde o zamestnanca v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, za predpokladu splnenia všetkých ďalej uvedených podmienok: […]

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013 a 1.1.2014

Od 1.11.2013 je účinná novela zákona č. 461/2013 o sociálnom poistení. Zároveň sa novelizuje aj zákon č. 462/2013 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Od 1.11.2013 sú účinné zmeny týkajúce sa odvodovej úľavy pre zamestnávanie predtým dlhodobo nezamestnaných. Väčšina ostatných zmien je účinna od […]

Daňové a odvodové tipy II. (2013) – tretí tip

Zajtra, teda 22. mája 2013 vychádza druhý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Kniha je vysoko aktuálna vzhľadom na legislatívny stav platný v roku 2013 a je znova nabitá informáciami a nápadmi ako platiť čo najnižšie dane a odvody – v súlade s platnými zákonmi. ***** Tu nájdete prihlášku na semináre spojené s prezentáciou knihy Tu nájdete formulár na objednávku knihy […]