Príspevky od Jozef Mihál

Daňové a odvodové tipy II. (2013) – mzdové veličiny platné v roku 2013

Koncom mája 2013 vydávam v spolupráci s vydavateľstvom KOKA druhý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Kniha bude vysoko aktuálna vzhľadom na legislatívny stav platný v roku 2013 a bude znova nabitá informáciami a nápadmi. Tu nájdete prihlášku na semináre spojené s prezentáciou knihy Tu nájdete formulár na objednávku knihy ***** Ukážky z knihy nájdete tu, na blogovisko.sk. Tu je tretia ukážka – […]

Daňové a odvodové tipy II. (2013) – druhý tip

Koncom mája 2013 vydávam v spolupráci s vydavateľstvom KOKA druhý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Kniha bude vysoko aktuálna vzhľadom na legislatívny stav platný v roku 2013 a bude znova nabitá informáciami a nápadmi. Ukážky z knihy nájdete tu, na blogovisko.sk. Tu je druhá ukážka, respektíve tip. TIP: Kedy sa oplatí podať daňové priznanie dobrovoľne? Daňové priznanie za rok 2013 sa […]

Daňové a odvodové tipy II. (2013) – prvý tip

Koncom mája 2013 vydávam v spolupráci s vydavateľstvom KOKA druhý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Kniha bude vysoko aktuálna vzhľadom na legislatívny stav platný v roku 2013 a bude znova nabitá informáciami a nápadmi. Ukážky z knihy nájdete tu, na blogovisko.sk. Tu je prvá ukážka, respektíve tip. TIP: Maximálny mesačný vymeriavací základ nie je vždy suma 3930 eur Pri výpočte poistného […]

Daňové a odvodové tipy II. (2013) – na úvod

Od 1. januára 2013 došlo k zvýšeniu daní a odvodov, čo bolestivo zasiahlo mnohých zamestnávateľov, či živnostníkov a samozrejme i samotných zamestnancov či „dohodárov“. Je preto prirodzené, že informácie o tom, ako zamestnávať ľudí tak, aby sa neznížili ich čisté príjmy a aby sa zároveň znížili mzdové náklady, sú v súčasnej situácií drahocenným tovarom. Ešte v roku 2009 som vydal knihu „Daňové a odvodové […]

Študenti, dohody a odvody od 1.1.2013

Zrejme najvážnejšou zmenou od 1.1.2013 s veľkými dôsledkami na prax je zavedenie, resp. zvýšenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zmeny vyplývajú zo zákona č. 252/2012 Z. z. a z ďalšej novely č. 413/2012 Z. z.  zákona o sociálnom poistení. V príspevku sa zameriame na zmeny týkajúce […]

Ako poškodia odvody z dohôd mamičky, ktoré si privyrábajú počas rodičovskej dovolenky

Vládnuci SMER získal dôveru voličov heslami o istotách. Počas prvého roku vládnutia však dokazuje presný opak. Príkladom sú zmeny v sociálnom poistení. Tie okrem iných sociálne zraniteľných skupín ľudí (študenti, dôchodcovia) zasiahnu najmä mladé mamičky. Dovolím si váženým čitateľom pripomenúť, že už počas prvej Ficovej vlády ministerka Tomanová presadila zásadné zmeny v zákone o rodičovskom príspevku. „Vďaka“ […]

Nový Zákonník práce od 1.1.2013

  Národná rada SR na svojom rokovaní 25.10.2012 schválila v druhom a treťom čítaní vládny návrh novely Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) a to s účinnosťou k 1.1.2013. Závislá práca V Zákonníku práce sa sprísňuje definícia závislej práce tak, aby jednoznačnejšie nebolo možné nahrádzať pracovné pomery resp. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného […]

Podiely na zisku a zdravotné poistenie od 1.1.2013

Dnes NRSR schválila v prvom čítaní vládny návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. V druhom čítaní bude o tejto novele zákona o zdravotnom poistení parlament rokovať na konci novembra. Najvýznamnejšou zmenou je zásadné zvýšenie odvodov na zdravotné poistenie z podielov na zisku – dividend. Ak bude zákon schválený v podobe predloženej do […]

Dohody a odvody na sociálne a zdravotné poistenie po 1.1.2013

Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody. Pripomeňme si, že do 31.12.2012 sa z dohôd platí len úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ. Od 1.1.2013 zamestnanci pracujúci na dohodu budú považovaní za zamestnancov na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia – okrem študentov a poberateľov […]