Príspevky od Martin Bróska

Quo vadis školstvo?

Od začiatku marca boli všetky verejné témy zatienené výsledkami parlamentných voľbami. Množstvo ľudí si ani nevšimlo prebiehajúce externé časti maturít od 15. do 18. marca. Kto by si ich chcel spätne maturity vyskúšať, tak sú dostupné ich zadania a  riešenia na stránke www.nucem.sk. Všetci, ktorí sa maturít nestihli zúčastniť v riadnom termíne, tak náhradný termín bude […]

Kam na vysokú?

November je mesiac, v ktorom na niektorých fakultách uplynie lehota na podanie prihlášky na vysoké školy na nasledujúci školský rok (2016/2017). Väčšinou sa jedná o školy, ktoré mávajú pri prihlasovaní aj talentové skúšky. Ostatné vysoké školy štandardne majú termíny podania prihlášok do konca februára 2016. Podanie prihlášky (okrem administratívy), je ale ten najmenší problém. Jedná sa o rozhodnutie, […]

Ako ohodnotiť učiteľov podľa výsledkov

O učiteľoch som toho napísal viac (tu a tu). Okrem porovnania ich platu som sa venoval aj možnosti zlepšenia ich finančnej situácie. V blogu „Ako zvýšiť platy učiteľov“ som popísal, že väčší počet učiteľov neprispieva výslednej kvalite jednou z ciest zvýšenia miezd učiteľov by bolo zníženie ich počtu. Ďalší blog sa venoval opodstatneniu niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií […]

Rozdiely v platoch absolventov

Tento týždeň minimálne dva slovenské denníky uverejnili rebríček platov absolventov slovenských vysokých škôl a univerzít (viac sa dozviete tu a tu). Oba články používajú ako zdroj ministerstvo školstva. Prieskum formou dotazníkov zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií a jeho výsledky by mali byť kompletne zverejnené na novom portáli lepsieskoly.sk, ktorý by mal byť spustený vo štvrtok (12/2/2015). […]

Čo robia rozpočtové organizácie ministerstva školstva?

Ministerstvo školstva zriaďuje zo svojho rozpočtu vlastné rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Každý vie, ako fungujú školy, čo robia a čomu sa venujú. Kto ale pozná tieto organizácie a vie, čo je ich náplňou? Prípadne koľko stoja a či vôbec sú potrebné? V tomto blogu si prejdeme rozpočtové organizácie a ich činnosť a každý si môže […]

Ako zvýšiť platy učiteľov?

Problematike platov učiteľov som sa už venoval v blogu „Ako si ceníme učiteľov?“. Výsledok je, že učiteľ je platovo hodnotený podobne ako šofér vysokozdvižného vozíka, čo signalizuje, že ich platy nie sú zodpovedajúce ich profesii (pritom nechcem podceňovať prácu šoférov vysokozdvižných vozíkov). Učitelia základných a stredných škôl sú všetko zamestnanci s vysokoškolskou kvalifikáciou, ktorí nesú zodpovednosť za […]

Kedy je výhodné študovať vysokú školu?

Vysokoškolské vzdelanie predstavuje investíciu štátu do zvýšenia vzdelanostnej úrovne populácie, čo by malo viesť k jej ekonomickému aj kultúrnemu rastu. Štát si môžeme predstaviť ako akciovú spoločnosť, kde akcionármi sú občania a vzdelanie predstavuje investíciu, od ktorej štát (a jeho akcionári) očakávajú istú návratnosť. Ak by sme hovorili len o finančnej stránke, vtedy by sme po absolventovi vysokej […]

Ako si ceníme učiteľov?

V minulom blogu (tu) som ukázal koreláciu výsledkov prieskumu PISA s demografickými zmenami v školstve na Slovensku. Napriek tomu, že žiakov v triedach ubudlo a počet učiteľov stúpol, výsledky žiakov základných škôl sa zhoršujú. Logický záver je, že kvalita vzdelávania nie je tak silno ovplyvňovaná počtom žiakov v triede, ako samotným učiteľom. Robí učiteľ niečo horšie, ako jeho generačný predchodca? Jedným […]

Prečo na Slovensku hlúpneme?

Slovensko sa od roku 2003 zúčastňuje medzinárodného prieskumu gramotnosti 15 ročných žiakov medzi krajinami OECD – PISA. V roku 2003 sme ešte držali krok s priemernými výsledkami týchto krajín. V decembri 2013 boli zverejnené výsledky testovania PISA 2012. Meranie úrovne gramotnosti PISA prebieha v troch oblastiach – matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť. Slovensko v poslednom teste prepadlo.[1] Slovensko si v priebehu desaťročia […]