Ďalšie články autora: Adriana Varíniová

Manželstvo je bárter.

Manželstvo je bárter.

Viedenská šoférka.

Viedenská šoférka.

„Hentam dáme zemááky…“,

„Hentam dáme zemááky…“,