Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka. Niektorým zamestnancom a ich zam...

11.12.2014 | 4

Od 1.1.2015 sa má v zákone o zdravotnom poistení zaviesť tzv. odpočítateľná položka od vymeriavacieh...

25.09.2014 | 1

Postavenie umelcov a autorov v našom daňovo-odvodovom systéme je výnimočné tým, že ich príjmy je mož...

02.07.2014 | 1

Na úvod: tento článok je určený tým, čo majú dobrovoľné nemocenské poistenie respektíve o ňom uvažuj...

26.06.2014 | 0

Každoročne sa k 1.7. upravuje suma životného minima formou “Opatrenia Ministerstva práce, soci...

24.06.2014 | 1

Od 1.7.2014 sa zásadným spôsobom mení Zákonník práce, pokiaľ ide o dohody. Pre: - dohody o pracovnej...

21.06.2014 | 0

BLOGY

„Na vývoz detí nemusíme byť hrdí, ale viac ako národnú hrdosť tu vnímame dobro detí, ktoré dostanú n...

Pridal Juraj Režo
26.01.2015 | 0

Aliancia za rodinu je nabudená referendovými otázkami, ktoré vymyslela. Mohla sa radšej urobiť celos...

Pridal Magda Želeňáková
26.01.2015 | 0

Aliancia zadefinovala referendum ako pomoc rodine, dieťaťu, manželstvu. Svojimi otázkami však vystup...

Pridal Zdena Gašparovičová
26.01.2015 | 0

Zvykli sme si, že po voľbách zabúdajú politici na svoje sľuby, no bežné veci by mohli zvládať oveľa ...

Pridal Magda Želeňáková
26.01.2015 | 0

Pojem normy a normality v oblasti ľudskej sexuality je stále viac neurčitý a nejasný. Posúva sa odki...

Pridal Juraj Režo
25.01.2015 | 0

Tieto slová mi privolali na tvári úsmev. Pred pár rokmi som bola v Steel Aréne v Košiciach, kde sa k...

Pridal Gabika
24.01.2015 | 1
Login

Ešte nemáte svoj účet?