Účasť či neúčasť v referende – dilema?

Hlasovanie v referende údajne nič nevyrieši. Kto toto tvrdí – „on hospodu svou na omylné roli má...“ V kontexte udalostí (Paríž verzus radikálny islam, multikulturalizmus, gender ideológia a feminizmus) je vzájomná súvislosť…

Cesta na slobodu

Sloboda je predovšetkým o práve na vlastný výber a o práve na zodpovednosť za svoj vlastný výber. Ak sa toto právo postúpi na niekoho iného, človek sa stáva hračkou v jeho rukách. Stáva sa jeho otrokom. Po roku 1948 sme sa stali…
7. januára 2015 / Autor: ates

Čo robia rozpočtové organizácie ministerstva školstva?

Ministerstvo školstva zriaďuje zo svojho rozpočtu vlastné rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Každý vie, ako fungujú školy, čo robia a čomu sa venujú. Kto ale pozná tieto organizácie a vie, čo je ich náplňou? Prípadne…

Snaha

Srdce človeka je medzi dvomi prstami Dobročinného.  Satan je prstom a Anjel je prstom alebo temnota je prst a Svetlo je prst, alebo ignorancia je prst a intelekt je prst.  A srdce je medzi týmito dvomi prstami, a preto snaženie vlastného…

Včerajšok je história, zajtrajšok je budúcnosť, ale dnešok, to je dar.

Tak som sa zamyslela... Nový rok sa blíži každou minútou a ten starý nenávratne odchádza, ako každý okamih v našom živote. Pomaly, ale isto. A ako každý človek, aj ja som začala rozmýšľať, čo dobré a čo zlé ma v tomto…

Domáce násilie a islam

Väčšina anglických prekladov Koránu vyprodukovaných zavádzajúcimi prekladateľmi, ktorí sú častokrát sami uvedení v omyl, sa javia, akoby prehliadali a ospravedlňovali domáce násilie v islame, čo je však ďaleko od pravdy.…

Čo by sme mali vedieť pred tým ako si postavíme rodinný dom?

Ako správne postupovať pri návrhu a cenotvorbe rodinného domu? Ak už sme sa raz naozaj rozhodli, že chceme rodinný dom, tak by sme mali mať na pamäti, že cena domu nie je cena nízka a nejde o dovolenku, po ktorej si povieme: "hm,…