Príspevky od Ján Zavacký

J.Karpiš musí mať pravdu. Dobré peniaze tvorí trh.

   J.Karpiš použil vo svojej knihe „Zlé peniaze“ termín „súkromné peniaze“. Tento termín sa u nás vžil hlavne pri preklade knihy F.A.Hayeka „Denacionalizácia peňazí“. Je možné pod ním rozumieť viacero predstáv, ale ak myslíme na Hayekovu, tak sa dostávame v spojitosti s „dobrými peniazmi“ do omylu.     O čo ide. F.A.Hayek, jeden z najznámejších […]

Čo nového v predikcii hyperkrízy?

   Nič. Absolútne nič. Vývoj ide zákonitým tempom a spôsobom.    Zázračný hospodársky rast neprichádza a ani prísť nemôže. Vo fáze vysoko pokročilej inflácie sa hospodársky rast musí spomaľovať, neskôr zastaviť a nakoniec upadať. Celý tento krízový proces nakoniec musí nevyhnutne skončiť ekonomickým delíriom. EU a vyspelý svet sa teraz nachádza medzi fázami spomaľovania a […]

Nezabúdajme na čínske skoky.

   Nezabúdajme na čínske skoky.  Situácia na burzách v Číne vyvoláva rastúcu diskusiu o možných dôsledkoch. Najčastejším názorom je, že dôsledkom môže byť spustenie globálnej krízy. To je celkom jednoduchá úvaha. Zložitejšia je tá časť tejto úvahy, ktorá nie je vypovedaná. Aspoň ja som sa s ňou zatiaľ nestretol. Je to tá časť, ktorá by […]

Utečenci a finančný systém.

Utečenci a finančný systém.    Zdanlivo nelogické spojenie. Opak je pravdou.    Finančný systém stojí napríklad už pri vzniku sýrskej utečeneckej vlny. Konkrétne americký finančný systém, ktorý je naviazaný na ropné zdroje v Saudskej Arábii. To vytvára potrebu presadzovať saudské a americké záujmy v regióne. Tolerancia Saudov a nepriateľstvo voči Sýrii sa dá vysvetliť jedine […]

FED má voľnú len jedinú cestu – krízu.

   Detailné postupy toho, ako sa FED dopracuje ku kríze môžu byť rôznorodé, ale podstata týchto postupov je len jedna jediná a nemenná. Je to inflácia a tá má len jeden jediný koniec – defláciu. Nikdy! Nikdy v histórii neviedla inflácia k rastu prosperity. Dočasný rast hospodárskeho výkonu v dôsledku inflácie je len ilúziou prosperity. […]

Keď bude najhoršie, požadujte devalváciu dlhov.

   Náš právny, sociálny aj mocenský systém nie sú stavané na situáciu, ktorú im prinesie finančný systém.    Keď skrachuje živnostník, okrem jeho okolia si to nevšimne nikto. Keď ale skrachuje polovica všetkých živnostníkov, rodín, podnikov i celý štát, nastane situácia, ktorá nemá riešenie podľa obvyklých postupov. K slovu prichádzajú mimoriadne postupy vrátane revolúcií aj […]

Optimálne riešenie: Grécka cesta.

   Je to šialené riešenie, ale v šialenej dobe to najlepšie.    Ako sa človek rozhoduje v krajných situáciách? Úplne neobvykle. Úplne inak, ako by sa rozhodoval vo všednej situácii. Ak vie, že ho taká nevšedná situácia čaká a nedá sa jej vyhnúť, je logické, že krajné riešenie zvolí už v predstihu. Problémom je, či […]

Uvoľnenie regulácií nie je príčinou kríz.

   Je to len jeden z posledných spúšťačov kríz. Keď nie tento spúšťač, tak niektorý iný. V rozpadávajúcom sa systéme nadobúda tento potenciál stále viac javov. Skutočnou príčinou krízy sú ale prvotné regulácie, ktoré boli vytvorené úplne na začiatku dlhého procesu, deformujúceho celé ekonomické prostredie. Niekedy je toto deformovanie rýchlejšie, inokedy pomalšie. Dôsledkom sú problémy, […]

Mario Draghi – zosobnenie patológie centrálneho plánovania.

   Súdobá makroekonomická kultúra dosahuje nové vrcholy. Jedným z nich je vyjadrenie prezidenta ECB Maria Draghiho na štvrtkovom zasadaní ekonomického výboru Európskeho parlamentu, kde upozornil, že inflácia, ktorá je kľúčovým meradlom zdravia ekonomiky, oslabuje. Kľúčove meradlo zdravia!    Podľa Draghiho tak ustupuje do úzadia doteraz najviac sledovaný a vyzdvihovaný ukazovateľ – rast HDP. Je možné, […]

Bombardovanie nemocníc.

   Pred pár dňami priniesli mnohé médiá správu o bombardovaní nemocnice ruským letectvom v sýrskom meste Sarmin. Vzápätí nastalo úplné ticho. Taká vážna udalosť neostáva bez pozornosti. Dôvodom ticha môže byť preto len nepravdivosť, alebo polopravdivosť správy. K tomu sa zrejme pridáva aj neoveriteľnosť.    Prvou otázkou je, ako môže byť poľná nemocnica uprostred mesta. […]