Príspevky od Ján Zavacký

Ak chcete dobré peniaze, mrknite si „Zlé peniaze“.

   Peniaze možno použiť na dobré i zlé účely. Podľa toho by sme ich mohli deliť na dobré a zlé. Na dobré a zlé ich môžeme rozdeľovať ale aj podľa iného kritéria, napríklad podľa ich pôvodu.    Na výmenu tovarov a služieb používame dnes prostriedky, ktorým hovoríme peniaze. V skutočnosti to ale nie sú peniaze, […]

Zachovajte paniku. To prepuká len hyperkríza.

   Čínsky akciový trh padá a padá …    Vyspelý svet na čele s centrálnymi plánovačmi, ich ideológmi, hercami-politikmi i hlasujúcimi divákmi-občanmi dovaril svoj centrálne varený hyperkrízový guláš. Málokto sa z neho naje. Pekne za horúca sa musí vyliať priamo na nás všetkých. Je to jeho poslanie a úniku niet …. a ani nikdy nebolo. […]

Bez názvu.

Hyperkrízu nemožno zmierniť a už vôbec nie obísť postupmi, ktoré sú zaužívané v našej ekonomickej kultúre. Dnes sa nám to nezdá, ale história raz zhodnotí túto kultúru ako bezzásadovú, alebo pseudo-zásadovú, bohorovne ideologickú a pseudo-vedeckú, dirigistickú a amorálnu. Celá patológia tejto kultúry je založená na pseudo-vedeckom ospravedlnení inflačného a neslobodného peňažného systému, ktorého amorálnosť je […]

Globálnu ekonomickú hyperkrízu môžu zmierniť špičkové mozgy a zmena morálnych zásad.

   Svet sa nezadržateľne blíži k svojmu historicky najväčšiemu predstaveniu. Prvé akty predohry už prebiehajú niekoľko rokov. Návyk a zotrvačnosť len ťažko pripúšťajú možné zmeny. O to ťažšie, ak ide o zmeny neobvyklého, gigantického rozsahu.    Ľudstvo sa bude ešte dlho v budúcnosti sporiť o to, čo bolo ich podstatnou príčinou. Už dnes sa hovorí […]

Čína: Naspäť cesta nemožná, padnúť sa musí.

   Parafráza tohto Štúrovho hesla je celkom výstižným vyjadrením stavu a ekonomického vývoja v Číne. Rastúca neistota v čínskom hospodárskom živote je nevyhnutným dôsledkom jej doterajšieho „veľkého hospodárskeho skoku“. Bezprostredným spúšťačom rastúcej neistoty je jeden nenápadný a podceňovaný vzťah, vzťah Amerického dolára a Čínskeho juanu. Ich vzťah je v posledných desaťročiach premenlivý, ale vo svojej […]

Netrápte Keynesa. Nechajte ho umrieť.

   Rastúce finančné problémy v Európe a vo svete zintenzívňujú diskusie o ich príčinách a možných riešeniach. Pre post-komunistické krajiny je to tak trochu déjà vu. V dobách komunistického „reálneho socializmu“ sa videli siahodlhé debaty o Marxovej i Leninovej politickej ekonómii, ktorá vždy všetko vedela, len tie výsledky sa jej nie a nie prispôsobiť. Dnes […]

Dlh privedie USA na pokraj vojny s Čínou !

   Ekonómovia hlavného prúdu podceňujú najväčšie riziká aktuálneho ekonomického vývoja. V ich ekonomických modeloch niet miesta pre mimoriadne a extrémne udalosti. Ak uvažujú o kríze, tak len z dôvodu nedostatočného centrálneho plánovania a ovplyvňovania hospodárskych procesov. Žiaľ, podobne pristupujú k tomuto problému aj mnohí liberálni ekonómovia. Aj oni veria(hoci iným spôsobom), že je možné riadiť […]

Automobilový priemysel utrpí v hyperkríze najviac.

   Automobil sa stal viac tovarom prestíže ako nutnej potreby. V čase hojnosti si ho dopraje mnoho ľudí. V čase nedostatku  ale nie je taký dôležitý ako jedlo, oblečenie, bývanie, či energie.    V hyperkríze bude preto automobilový priemysel medzi prvými na odpis. Ako prvé neprežijú prevádzky v krajinách s vysokou nákladovosťou. Keďže suroviny a […]

Imigrantské keynesiánske peklo.

   Hranica medzi neokeynesiáncami a neoklasikmi nie je v ekonomickom mainstreame zreteľná. Ich spoločnou črtou je menový doping. Ak ide o iný doping, hodí sa mi k tomu viac keynesiánska línia. Stav a vývoj svetovej ekonomiky je ale zreteľne ich spoločným výsledkom. Zreteľné je aj to, čo si uvedomuje hociktorý človek, ktorý nemá s ekonómiou […]

Uvoľnenie regulácií nie je príčinou kríz.

   Je to len jeden z posledných spúšťačov kríz. Keď nie tento spúšťač, tak niektorý iný. V rozpadávajúcom sa systéme nadobúda tento potenciál stále viac javov. Skutočnou príčinou krízy sú ale prvotné regulácie, ktoré boli vytvorené úplne na začiatku dlhého procesu, deformujúceho celé ekonomické prostredie. Niekedy je toto deformovanie rýchlejšie, inokedy pomalšie. Dôsledkom sú problémy, […]